Lokalhistorien fra Sel kommune finner du på selhistorie.no

"Fra fortid til framtid"

Sjoa

selhistorie.no tar i mot lokalhistoriske artikler fra Sjoa. Sjoa ligge ca. 10 km sør for Otta i Gudbrandsdalen.

selhistorie.no/forsiden

Sjoa-mann var med å vedta Grunnloven

Eidsvollsforsamlingen 1814.

GRUNNLOVSJUBILEET: Kommandersersjant og gardbruker Paul Thorsen Harildstad fra Sjoa – opprinnelig heidøl – var eneste gudbrandsdøl, da 112 menn fra by og land møttes på Eidsvoll i 1814 for å utarbeide Grunnloven. 200-årsjubileet 2014 markeres i alle landets kommuner med folkefest på nasjonaldagen som høydepunktet.(08.05.2014) Les artikkelen


Minnestein reist for 50 år siden
I 1964 ble det på Aamodt reist en minnestein ved 150-års minnet for Grunnloven. – 17. mai var det folksamt i Åmotstunet, skreiv Martinius Høgåsen i Årbok for Gudbrandsdalen.
Les artikkelen

Stattholderen besøkte Kringen i 1814
Danskekongens stattholder i Norge, prins Christan Frederik, godtok ikke at Norge skulle avstås til Sverige. Han dro til Gudbrandsdalen for å sondere folkestemninga og stoppet i Kringen for å se på minnesmerket.
Les artikkelen

Jernbanebrua ved Eide som ble sprengt i aprildagane 1940

KRIGSHANDLINGANE: Fyrste gongen Eidebrua ved Sjoa vart sprengt var natta til den 25. april.

Norske soldatar prøvde å sprenge brua, men dei lykkast ikkje.

Natta etter ordna engelske soldater med sprengningen. (21.05.2011)

Bildet viser tyske soldatar ved Eidebrua.

Dølastugu ble etablert av sjoavær

Dølastugu ble etablert i 1931 av Lina Bilben fra Sjoa. Huset hadde sju gjesterom og kunne om nødvendig gi losji til 20 overnattingsgjester. Vinterstid var flere rom leid ut til skoleelever.

Opplevde bombingen nord for Sjoa i april 1940

SJOA: I aprildagene 1940 kom flyene over Slåfjellet – på tvers over dalen – og slapp bombene, slik at én falt ned i Lågen ved Eide, én landet oppi Flekken og flere falt i Lågen og på jordet til Stanviken. Det forteller Kristine og Målfrid, begge født Slåen, og vokst opp i Lillerusten i Baksida ved Sjoa. 

Historielaget sikrer seterhistorien ved Sjoa

Sel Historielag har dokumentert alle setrene rundt Sjoa. På østsiden av dalen var det setrer i Kolodokka, Kollosætrin og Holsætrene. Sørvest for Sjoa finnes Kulisætrene og Bråkålisætra, mens Slåsætrin ligger nordvest for tettstedet. Les mer i artikkelen ”Sikrer historien til 200 setrer”.

Poståpneriet på Sjoa

Bredebygden poståpneri flyttet til Sjoa stasjon da jernbanen ble videreført til Otta i 1896.

«Et postaabneri paa Sjoa station vil muliggjøre at post til Hedalen udtages derfra og derved vil den forholdsvis kostbare og besværlige postrute Lalm-Hedalen bortfalde.»

Den første poståpner på Sjoa var stasjonsekspeditør Karoline Simonsen.

Les mer i artikkelen Posten har også jubileum

Kanskje kan du bidra med stoff fra Sjoa?

Foreløpig har vi dessverre ikke så mye lokalhistorisk stoff fra Sjoa, men det kan kanskje du bidra til?

Kjenner du noen som har publisert artikler tidligere eller som har liggende materiale i skuff eller skap, kontakt oss!

Grunnlagsarbeidet må den enkelte eller medhjelpere gjøre selv, men vi redigerer gjerne stoffet og tilpasser det internettmediet.

Tips oss da vel!

redaksjonen@selhistorie.no

_____________________________________________________________________

selhistorie.no er et nettsted i regi av Kjell Arne Bakke, opprinnelig fra Otta, nå bosatt i Oslo. Artiklene på denne nettsiden tar utgangspunkt i allerede papirpubliserte artikler av hans far, Per Erling Bakke, og stoff fra Ulvoldenslekta fra Selsverket i Sel kommune.

.......

selhistorie.no har et samarbeid med næravisa Norddalen på Otta om gjensidig utveksling av lokalhistorisk stoff.

Nettsiden tar i mot også andre lokalhistoriske bidrag.

Les mer om de lokalhistoriske artiklene her.

Denne siden ble sist oppdatert 22. mai 2011.

Tilbakemeldinger og artikler til vurdering sendes redaksjonen@selhistorie.no

Ansvarlig redaktør: Kjell Arne Bakke, Solligrenda 52, 0491 Oslo

casinos online


casinos online