Lokalhistorien fra Sel kommune finner du på selhistorie.no

"Fra fortid til framtid"

selhistorie.no/forsiden

Dølastugu ble etablert av sjoavær (15)

Dølastugu ble etablert i 1931 av Lina Bilben fra Sjoa. Huset hadde sju gjesterom og kunne om nødvendig gi losji til 20 overnattingsgjester. Vinterstid var flere rom leid ut til skoleelever.


Dølastugu hadde mange rom og leide også ut til faste beboere. Tor Jonsson bodde her da han var journalist og redaktør av lokalavisa Dølabladet. Huset, oppført i 1931, ble revet i forbindelse med første byggetrinn av Otta Kjøpesenter.

Av Per Erling Bakke, Otta

Artikkel 15 av 26:
Denne artikkelen er en del av en artikkelserie om kafeer og losjihus på og rundt Otta på 1900-tallet.

Se alle artiklene så langt her

Det er bare navnet igjen av kafé- og losjihuset, der Lina (Karoline) Bilben dreiv Dølastugu i flere  år. Dølastugu Eiendom AS råder grunnen, og er eierselskapet bak Ottatunet Kjøpesenter.

Hadde plass til 20 overnattingsgjester
Lina Bilben fra Sjoa flyttet til Otta, der hun på slutten av 1920-årene så smått begynte med kafé. Den var i Bakkegarden, der hun leide rom i sidebygningen. I 1930 kjøpte hun tomt av Østlandske Stenexport.

Kaféeier på Otta: Lina Bilben
født 15. februar 1892
fra Sjoa

Etablert i 1931
Over kafédøra var det skilt med årstallet 1931 som fortalte når Dølastugu ble etablert. Huset var på tre etasjer og hadde i alt sju gjesterom. Om nødvendig kunne det gi losji til 20 overnattingsgjester.

Vinterstid var flere rom leid ut til skoleelever. Kafeen besto av et forholdsvis romslig lokale og ei mindre stue ved siden av. På 1950-tallet var for øvrig denne stua leid ut til privat

legekontor (lege Eva Nordrum Ekre). Med sin nære beliggenhet til ysteriet var det naturlig at kafeen var godt besøkt av både gardbrukere og ysterifolk.

De siste årene Dølastugu var i virksomhet, overlot Lina Bilben driften til sin sambygding, Marie Resset fra Sjoa.

Ble barnehage, men seinere revet
Med tida ble eiendommen overtatt av Sel kommune. Fra tidlig på 1980-årene brukte kommunen eiendommen til barnehage i mange år, for seinere å leie første etasje ut til forretningslokale. Dølastugu måtte til slutt vike for utbyggingen av første byggetrinn av Ottatunet Kjøpesenter, som ble åpnet juli 1998.

Eksempel på identifikasjonskort av alle voksne selværer og heidøler fra 1940-årene
I 2009 ble det i en kjeller på Otta funnet identifikasjonskort av alle selværer og heidøler over 15 år fra 1940-årene. Foruten bilde, inneholder kortene opplysninger om yrke, fødested og bosted.

Bildearkivet gir nyttig informasjon om alle heidøler og selværer og om tilflytningen til Otta og Sel. Hvor kom de fra – og hva arbeidet de med – de som befolket det som etter hvert ble stasjonsbyen Otta?

Sel Historielag disponerer bildene til de som bodde i gamle Sel kommune i 1940-årene, mens Heidal Historielag har kortene til de som bodde i det som den gang var Heidal kommune.

Les mer hos Sel Historielag (Se artikkel datert 10. desember 2009)

Les mer hos Heidal Historielag

Denne artikkelen er første gang publisert på selhistorie.no 02.03.2010

Denne artikkelen er en del av en artikkelserie om de mange kafeene og losjihusene som har vært på Otta gjennom 1900-tallet. Beretningen omfatter 28 virksomheter på Otta og tre i nærliggende områder. Bare tre av dem eksisterer fortsatt i 2010. Serien starter med virksomhetene ”Ogga lina” og ender ved Lågens bredd, før vi presenterer dem som lå utenfor Otta sentrum.

______________________________________________________________________

selhistorie.no er et nettsted i regi av Kjell Arne Bakke, opprinnelig fra Otta, nå bosatt i Oslo. Artiklene på denne nettsiden tar utgangspunkt i allerede papirpubliserte artikler av hans far, Per Erling Bakke, og stoff fra Ulvoldenslekta fra Selsverket i Sel kommune.

selhistorie.no har et samarbeid med otta2000.com, Sel Historielag og næravisa Norddalen på Otta om utveksling av lokalhistorisk stoff.

Nettsiden tar i mot også andre lokalhistoriske bidrag og bilder.

Organisasjonsnummer 990 783 624

Les mer om de lokalhistoriske artiklene her.

Denne siden ble sist oppdatert 2. mars 2010.

Tilbakemeldinger og artikler til vurdering sendes redaksjonen@selhistorie.no

Ansvarlig redaktør: Kjell Arne Bakke, Solligrenda 52, 0491 Oslo