Lokalhistorien fra Sel kommune finner du på selhistorie.no

"Fra fortid til framtid"

Ulvolden på Selsverket 1596-1996

selhistorie.no/forsiden

Ei bok om garden, menneskene og dagliglivet i Ulvoldenslekta på Selsverket i Sel.

Av Kjell Arne og Per Erling Bakke

Et samarbeidsprosjekt mellom etterkommerne (1996)

Ulvolden på Selsverket 1596-1996 (PDF 2.19 Mb)

(ISBN 82–993992–0–3)

..

Forord

Denne slektsboka er laget i anledning Ulvoldenfamiliens slektstreff på Rapham Høyfjellshotell 5. oktober 1996.

For 400 år siden - trolig i 1596 - ble stamfaren til dagens Ulvolden-slekt født under navnet Halvor Rasmusson Ulmo. På 1600-tallet ble han leilending på Ulvolden, og kalte seg for Halvor (Hallvard) Ulvolden. Det var han som fant ei kopperåre på Rusthøa, og som var den direkte foranledningen til at det ble startet gruvedrift der og seinere kopperverk på Selsverket.

På denne tida for 250 år siden - den 22. september 1746 - ble det stadfestet at Ulvolden ble sjøleigargard. Denne datoen i 1746 ble skjøtet på garden tinglyst, og eier var Beret Engebretsdatter Skjenna fra et annet slektsledd. Beret, som ble født for 300 år siden, kjøpte garden under en auksjon på Breden. I 1820 går garden ut av slekta, men den blir kjøpt tilbake i 1845 av oldefaren til dagens eldregenerasjon: Syver Pedersen Ulvolden, født Kleivmellem. På denne måten kan familien under årets slektstreff feire både 400 års jubileum, 250 års jubileum og et noe forsinket 150 års jubileum.

Boka er et resultat av blant annet muntlige og skriftlige bidrag fra slektshistorisk interesserte etterkommere av Syver og Anna Wold og Elias og Anne Ulvolden, Selsverket i Sel kommune. Det er vårt håp at dagens og kommende generasjoner i de to familiegreinene vil ha stor nytte og glede av boka. Uten den kunne vi ha risikert at det meste av slektas historie smått om senn ville ha blitt glemt. Vi så det derfor som viktig at de som i dag kjenner historien, eller som sitter på viktig kildemateriale, bidro med egne minner og opplysninger som belyser forfedrenes og gardens historie.

Boka er samtidig lokal- og kulturhistorie for Selsverket tettsted og Mysuseter. Vi oppfordrer andre slekter til også å samle historisk materiale for sin egen families del, men også for å utfylle det bildet vi gir av livet på Selsverket og Mysuseter.

Bruk gjerne boka i annet lokalhistorisk arbeid, men husk å oppgi den som kilde. Det er ikke tillatt å foreta ettertrykk uten avtale.

Oslo/Otta, 3. september 1996

Kjell Arne og Per Erling Bakke

Manuskript: Per Erling Bakke

Manuskript/redigering: Kjell Arne Bakke

© Kjell Arne Bakke, Sinsenvn. 71, 0586 Oslo

kjell_arne.bakke@chello.no

______________________________________________________________________________________________________________________

selhistorie.no er et nettsted i regi av Kjell Arne Bakke, opprinnelig fra Otta, nå bosatt i Oslo. Artiklene på denne nettsiden tar utgangspunkt i allerede papirpubliserte artikler av hans far, Per Erling Bakke, og stoff fra Ulvoldenslekta fra Selsverket i Sel kommune.

...

selhistorie.no har et samarbeid med næravisa Norddalen på Otta om gjensidig utveksling av lokalhistorisk stoff.

Nettsiden tar i mot også andre lokalhistoriske bidrag.

Les mer om de lokalhistoriske artiklene her.

Denne siden ble sist oppdatert 5. oktober 2007.

Tilbakemeldinger og artikler til vurdering sendes redaksjonen@selhistorie.no

Ansvarlig redaktør: Kjell Arne Bakke, Sinsenveien 71, 0586 Oslo

casinos online


casinos online