Lokalhistorien fra Sel kommune finner du på selhistorie.no

"Fra fortid til framtid"

Selsværket poståpneri

selhistorie.no/forsiden

2. november 1896 flyttet Selsværket poståpneri til Otta jernbanestasjon, og endret samtidig navnet til Otta poståpneri. Fire dager tidligere hadde toget som åpnet jernbanestrekningen Tretten - Otta rullet oppover dalen.

Da poståpneriet flyttet til jernbanestasjonen på Otta, hadde det holdt hus på Moen gard og skysstasjon siden 1891, under navnet Selsværket poståpneri. Det var naturlig å legge poståpneriene etter ferdselen gjennom dalen, på steder der det var skysstasjon og annen virksomhet. På Verket var det dessuten kirke, butikk, skole, sag og mølle.

Poståpneren hadde ulønnet arbeid fram til 1895. Da ble årslønna satt til 200 kroner, året etter til 300 kroner. Statistikken viser at det i 1895 ble innlevert 5.000 brevpostsendinger ved poståpneriet, som administrativt lå under Lillehammer postkontor.

Poståpner var gardbruker og stasjonsholder Ole Gundersen Moen, i dagligtale kalt Ola G. Godt voksne selværer husker han sikkert fra hans eldre år på Mysuseter turisthytte. Det var han som i sin tid satte opp ei lita fiskebu ved Rondvatnet. Fotturistene fant veien inn dit, og med økende trafikk bygde han anneks med noen sengeplasser. Seinere solgte han til Turistforeningen, og stedet ble etterhvert det kjente Rondvassbu.

Protest fra Selsverket

Flyttingen av Selsværket poståpneri til jernbanestasjonen ble behandlet av Vaage herredstyre 1. mai 1895.

«Herredstyrelsen udtaler: Postaabneri paa Otta station vil overflødiggjøre Bredebygden og Selsværkets postaabnerier og man skal paa det sterkeste andbefale at dette postaabneri oprettes allerede fra 1. juli d.a. og at de ovennevnte sløifes fra samme tid. (...) Forholdene vil antagelig udvikle nødvendigheten af landpostbud cirka 5 km vei i tre retninger fra Otta postaabneri.»

To måneder etter behandler herredstyret en henvendelse fra «endel Mend paa Selsverket» som reagerte på herredstyrets uttalelse om flytting til stasjonen. Dette ble avvist mot tre stemmer.

Ellandsstugu

Som erstatning for poståpneriet på Moen ble det opprettet  brevhus, som fikk navnet Stampen brevhus. Gudbrand O. Tollefstuen som drev butikk i Ellandstugu ble brevhusstyrer. I 1902 ble brevhuset flyttet til Botten. Navnet ble forandret til Botten brevhus, og kirkesanger og lærer Johan Nygaard ble brevhusstyrer. Seinere kom brevhuset til Mobutikken, og i 1935 ble navnet endret til Selsverket.

Etter som trafikken økte, fikk det status som brevhus 1. Folk i Verkensbakkene og nordover på begge sider av elva hentet posten sin her. Seinere fikk gardene fra Hole og nordover posten med banevokteren.

Kombinasjonen av butikk og post gjorde at brevhuset ble et møtested i grenda. Her ventet folk på posten. Vinterstid, og særlig før jul, kunne det bli langt på kveld før landpostbudet kom. Men folk fikk dagens post utlevert selv etter at brevhuset hadde stengt.

Selsverket brevhus ble nedlagt i 1959, i forbindelse med utvidelsen av landpostruta, som nå ble kjørt med bil.

Les hele artikkelen Posten har også jubileum

______________________________________________________________________________________________________________________

selhistorie.no er et nettsted i regi av Kjell Arne Bakke, opprinnelig fra Otta, nå bosatt i Oslo. Artiklene på denne nettsiden tar utgangspunkt i allerede papirpubliserte artikler av hans far, Per Erling Bakke, og stoff fra Ulvoldenslekta fra Selsverket i Sel kommune.

.......

selhistorie.no har et samarbeid med næravisa Norddalen på Otta om gjensidig utveksling av lokalhistorisk stoff.

Nettsiden tar i mot også andre lokalhistoriske bidrag.

Les mer om de lokalhistoriske artiklene her.

Denne siden ble sist oppdatert 5. oktober 2007.

Tilbakemeldinger og artikler til vurdering sendes redaksjonen@selhistorie.no

Ansvarlig redaktør: Kjell Arne Bakke, Sinsenveien 71, 0586 Oslo

casinos online


casinos online