Lokalhistorien fra Sel kommune finner du på selhistorie.no

"Fra fortid til framtid"

Magnus Berg

– billedhuggeren med

de «sterkt rystende hender»

Av Rolf Ulvolden, Otta 

selhistorie.no/forsiden

Magnus Berg (1666–1739) vokste opp på Selsverket. Far til Magnus var Elias Messingsmed som arbeidet ved Selsverket Kobberverk i 1674. Eieren av Selsverket Kobberverk var Christian den fjerdes halvbror, Ulrik Fredrik Gyldenløve (1638–1704). Han oppdaget den unge Magnus Bergs begavelse som treskjærer. Et av hans mest berømte arbeider er «valbjørk-pokalen» som er fra den tiden han var i Gyldenløves tjeneste på Selsverket.

Berg arbeidet en tid på Vågå prestegard, hos kunstnerpresten Henning Munch (i 1682). Hans eneste bror var fenrik Just Morgensson Berg som var inngift i familien Olstad på Sel. Noen mener at det var denne broren som hjalp Magnus frem.

Ble sendt til Købehavn med hoffets støtte

Magnus Berg ble sendt til København – med hoffets støtte – for å bli maler. Han tilbrakte noen år i Italia og Frankrike som Marattis elev. Bare noen få malerier og tegninger er bevart.

Magnus Berg er mest kjent for sine utskjæringer i elfenben. Han ble en meget anerkjent kunstner, og en rekke av hans arbeider er utstilt i Rosenborg Slott i København. Han oppnådde høyere priser på sine verker enn den mer kjente Rubens.

Magnus Berg led av en merkelig sykdom. Legene kaller denne sykdommen for «essensiell tremor», en sykdom som fører til sterke skjelvinger på hendene. Til tross for dette skar han ut de fineste arbeider i elfenben. – Han skalv så mye at han måtte benytte sin venstre hand for å holde fast den høgre når han skulle skrive navnet sitt.

Berg var ansatt ved hoffet som «Hof-Ritzemester» og hadde som oppgave å undervise prinser og prinsesser i tegnekunst. For dette fikk han 600 riksdaler i året. Dette var en meget høy lønn på den tiden. Han leide inn en vikar i tegneundervisningen for 50 riksdaler i året. Dette bekrefter at Berg hadde en meget bra lønn. – Baronen kunne ikke på langt nær oppnå samme inntekter og berømmelse som smedsønnen fra Selsverket.

Magnus Bergs gode økonomi ga ham muligheter til selv å samle kunst. På en reise til Nederland kjøpte han 24 malerier til sin egen kunstsamling. Da han døde, ble samlingen auksjonert bort. Magnus Bergs egne verker gikk for langt høyere priser enn samlingens malerier av Tizian og Hals, og trykk av Rubens og Poussin

Erasmus Montanus og Magnus Berg

Bergenseren Ludvig Holberg kjente til kunstneren Berg i København. Fra 1696 bodde Holberg på Fron prestegård og kunne allerede som ung mann ha hørt om gutten fra Selsverket som gjorde karriere ved kongens hoff.

Holberg var misunnelig på Berg fordi den ulærde tre- og elfenbenskjæreren kunne gå ut og inn ved hoffet som han ville. – Ludvig var ennå ikke blitt professor.- Mange i København mente derfor at Ludvig Holberg brukte Berg som levende modell i satiren Erasmus Montanus.

Magnus var gift, men hans kone døde mindre enn ett år etter at de giftet seg. Han levde det meste av tiden alene og døde av brystsyke 73 år gammel.

Sel kommune kan være stolt av en kar som Magnus Berg. Han ble en verdenskjent kunstner, og som tidligere nevnt er arbeidene hans utstilt i København.

Kunshistoriker Åshild Paulsen har skrevet bok om denne kunstneren: «Magnus Berg, en kunstner ved kongens hoff».

Kilder: Åshild Paulsen og Ragnar Stien

Kunsthistoriker som kilde

Jeg har hentet opplysningene om Magnus Berg fra boken til Åshild Paulsen. Gunvor Tofte har gransket slekten til Berg og kommet til at ikke alt stemmer med det Åshild Paulsen har skrevet.

Magnus hadde tre søsken: Nils, Christen og Berte. I leksikonet står det at slekten kommer fra Romedal. Det stemmer ikke, for slekten kommer fra Gausdal. Bestefar til Magnus var sogneprest Christen Eskildsen i Gausdal, og han levde fra 1575 til 1617. Han fikk en sønn, Nils.

Nils Christensen Lunde fikk åtte barn. Elias Nilsen, far til Magnus, flyttet til Sel og giftet seg med Elisabeth Berg. De fikk fire barn: Nils, Christen, Magnus og Berte.

Nils Eliasen døde i Borregård 1739.

Christen Eliasen Åsåren, 1664– 1737, ble gift med Ragnhild Olsdatter d.1719. De fikk fem barn sammen.

Berte Eliasen, 1668–1730, ble gift til Romedal. Herfra kan den feilen ha oppstått, at Magnus sin slekt kommer fra Romedal.

Testamenterte til slekt i Norddalen og til fattige i København

Da Magnus døde, skulle boet deles i tre deler. Hver part var på 595 rd. 3 ort og 11 2/3 sk.

Enka etter Christen på Åsåren, som hadde 12 barn, skulle få den ene parten. Den andre parten skulle deles mellom Berte og Nils, og den tredje parten skulle gå til de fattige i København.

Christen Eliasen Åsåren var gift to ganger. Kone nummer to var Randi Ingebretsdatter fra Nedre Åsåren. De fikk åtte barn, men ett døde.

Kildene til Gunvor Tofte er O.T. Forseth, Nordalsarkivet og Årboka

Denne artikkelen er tidligere publisert i Gåmålt og nytt frå Sel, bind 2, 2002, utgitt av Sel Historielag.

Les mer og se flere bilder på NRKs, Norsk teknisk museums og Rosenborgs slot sine internettsider:

Stor kunst - sterkt skjelvande hender (NRK)

Et oppdrag for Worm-Petersen: Biografien om Magnus Berg (Norsk teknisk museum)

Rosenborg slot om Magnus Berg (1666-1739)

_________________________________________________________________________________________________________________________

selhistorie.no er et nettsted i regi av Kjell Arne Bakke, opprinnelig fra Otta, nå bosatt i Oslo. Artiklene på denne nettsiden tar utgangspunkt i allerede papirpubliserte artikler av hans far, Per Erling Bakke, og stoff fra Ulvoldenslekta fra Selsverket i Sel kommune.

...

selhistorie.no har et samarbeid med næravisa Norddalen på Otta om gjensidig utveksling av lokalhistorisk stoff.

Nettsiden tar i mot også andre lokalhistoriske bidrag.

Les mer om de lokalhistoriske artiklene her.

Denne siden ble sist oppdatert 15. oktober 2007.

Tilbakemeldinger og artikler til vurdering sendes redaksjonen@selhistorie.no

Ansvarlig redaktør: Kjell Arne Bakke, Sinsenveien 71, 0586 Oslo

casinos online


casinos online