ar
Lokalhistorien fra Sel kommune finner du på selhistorie.no

"Fra fortid til framtid"

selhistorie.no/forsiden    

Vandrende leksikon og historiefortellere fikk Kulturprisen 2010

Journalist Guro Vollen fra avisa Vigga foreviger prisvinnerne sammen med ordføreren.

Ordfører Dag Erik Pryhn sparte ikke på superlativene, da han 30. april overrakte Sel kommunes kulturpris for 2010 til Odd og Per Bakke fra Otta.

­– Døkk æ vandrende leksikon og historiefortellere og bygger identitet og stolthet for Sel kommune, framholdt ordføreren overfor de mange som hadde møtt opp for å hedre de to Otta-brødrene.

Av Kjell Arne Bakke, Oslo

Se flere bilder fra kulturkvelden nederst i artikkelen.

Det var et flott arrangement som Sel kommune hadde satt sammen for å skape en verdig ramme rundt prisutdelingen.

Programmet med revynummer, sang, musikk, dans og diktopplesning viste at Sel kommune har mye god kultur å by på.

Innslagene fra de yngste viser at selværene vil få mange fine kulturopplevelser også i årene som kommer.

– De siste årene har det blitt klart at det har utpekt seg to klare kandidater til denne prisen, nemlig n´Per og n´Odd, sa ordføreren før han overrakte prisen til de to byguttene som har fulgt Ottas utvikling fra 1920-tallet.

Programmet

Litt om Per og Odd ved Geir Neverdal i Historielaget

Kulturinnslag:

Sang ved Sel sangkor

Revyinnslag:
Ola Haugen, Kirsten Stubbrud og Ola Hage

Musikk ved Hans Fredrik Breden

Otta Musikkforening

Dansere fra den yngste gruppa på Sel kulturskole

Diktopplesing ved Ingebjørg Torgersrud

Musikk og sang ved Ann Kristin Rostløkken, Hanne Djuvstad, Mari Midtli

Utdeling av kulturprisen
ved ordfører Dag Erik Pryhn

– Døkk bygge identitet og stolthet
Ordføreren presenterte juryens – driftsutvalgets –begrunnelse for tildelingen, før han utdypet hvorfor de to Otta-guttene fortjener denne prisen. Han trakk fram Odd som personen bak de svært populære lokalhistoriske byvandringene, mens Per fikk kreditt for alle sine artikler på selhistorie.no. Begge fikk de ros for sine bidrag i alle Historielagets bøker "Gåmmålt og nytt frå Sel."

– Døkk ha begge lagt ned et stort og omfattende arbeid med å samle og skrive ned lokalhistorie og dokumentert dette for ettertida, understreket ordføreren, som la til at uten deres innsats ville mye av denne historien ha forsvunnet.

Pryhn la også vekt på at Odd og Per er til stor glede for sine sambygdinger også i

Maj-Britt Svastuen (f. Moen) var en profesjonell
konfransier under kulturkvelden og overrakte
de to prisvinnerne blomster. For egen regning
fortalte hun om oppveksten som nabo til
Bakkegarden, der hun
hadde gode minner
fra godtehyllene i butikken, men litt mer
skremmende fra diagnosestasjonen i andre etasje.

samtida.

– Døkk ha bidratt til å gi oss større sjølinnsikt, og æ inspiratorer som viderefører og bygger identitet og stolthet, uttalte han videre og omtalte dem som foregangsmenn.

Han roset dem også for deres formidlingsglede og -evne før han overrakte prisen – en plakett til hver av dem og 5000 kroner på deling.

Overrasket ny æresmedlem
Geir Neverdal fra Sel Historielag innledet kvelden med å overraske Per Bakke som lagets andre æresmedlem. 

Odd fikk denne æren allerede i 2008, for sitt uttrettelige arbeid for laget helt fra starten i 1988.

Ved hjelp av storskjerm og artige anekdoter og bilder fra Per og Odds liv, beskrev Geir Neverdal Ottas historie gjennom de to brødrene. 

Han viste mange gamle bilder, også hittil ukjente for offentligheten, som illustrerte stasjonsbyens utvikling.

Også han trakk frem Odd og Pers innsats for lokalhistorien i Sel, og da spesielt Otta.


De to prisvinnerne spøkte med hverandre under
sine takketaler.

I sin tale sa Per blant annet at han ser
på tildelingen, ikke bare som en oppmerksomhet til
seg, men også som en honnør til Sel Historielag.
Odd sa seg enig med sin bror og benyttet
anledningen til å dele minner fra sitt engasjement
i historielaget.

– Det er aldri nei å få når vi spør dem om noe. Det er snarere tvert om, de går løs på stadig nye oppgaver med samme glød som en 20-åring, uttalte Geir til selhistorie.no etter møtet.

De to prisvinnerne satte pris på historielagets Geir Neverdals (i midten) tilbakeblikk på Ottas utvikling gjennom et bildegjort kåseri, som tok utgangspunkt i de to byguttenes oppvekst på Otta. Under kåseriet ble Per (t.v.) utnevnt til lagets andre æresmedlem. Den første var Odd (t.h).
Foto: Kjell Arne Bakke

Dansere fra den yngste gruppa på Sel kulturskole imponerte alle under kulturkvelden.
Foto: Ragnhild Bakke.

Ingebjørg Torgersrud leste tre dikt av sin far, Ole Arnfinn Torgersrud: "Rondane er fjellan mine", "Nå dryp det tå takom" og "Dørahella heme". Dette var Odds ønske til kveldens program , mens Per hadde ønsket seg "Amazing grace" spilt av Otta Musikkforening. Foto: Kjell Arne Bakke

Mange møtte opp til Sel kommunes kulturkveld, som hadde et variert og godt program.
Foto: Kjell Arne Bakke

Og etterpå var det pressens tur. Her foreviges æresgjestene utenfor kulturhuset sammen med ordfører Dag Erik Pryhn av journalist Guro Vollen (t.v.) fra Vigga med familien som tilskuere.
Foto: Kjell Arne Bakke

Denne artikkelen ble publisert på selhistorie.no 1. mai 2011.

______________________________________________________________________

selhistorie.no er et nettsted i regi av Kjell Arne Bakke, opprinnelig fra Otta, nå bosatt i Oslo. Artiklene på denne nettsiden tar utgangspunkt i artikler av hans far, Per Erling Bakke, og stoff fra Ulvoldenslekta fra Selsverket i Sel kommune.

selhistorie.no har et samarbeid med otta2000.com, Sel Historielag og næravisa Norddalen på Otta om utveksling av lokalhistorisk stoff.

Nettsiden tar i mot også andre lokalhistoriske bidrag og bilder.

Organisasjonsnummer 990 783 624

Les mer om de lokalhistoriske artiklene her.

Denne siden ble sist oppdatert 8. mai 2011.

Tilbakemeldinger og artikler til vurdering sendes redaksjonen@selhistorie.no

Ansvarlig redaktør: Kjell Arne Bakke, Solligrenda 52, 0491 Oslo