Lokalhistorien fra Sel kommune finner du på selhistorie.no

"Fra fortid til framtid"

selhistorie.no/forsiden

Ti års forfatterskap fullført

50 ringpermer med kildestoff og ti års forfatterskap har resultert i fire bind i bygdebokverket for Vågå og Sel.

Av Solrun S. Snilsberg, næravisa Norddalen

– Det har vært et interessant og meningsfylt arbeid. Jeg har hatt det som en jobb med betaling, arbeidstid og fritid. Slik skal det også være for å få anledning til å gjøre en skikkelig jobb. Det har ikke vært noe offer på noen som helst slags måte, sier forfatter Ivar Teigum.

To initiativ
Fredag kveld ble det en storstilt markering på Solvang på Otta, der forfatteren ble behørig gjort ære på fra flere hold. Medlemmer i boknemnder i begge kommuner var blant de som var til stede.

Ordfører Dag Erik Pryhn fortalte at det ble tatt to initiativ til arbeidet med bygdebøker på 1960-tallet og 1970-tallet. Ole Martinus Høgåsen startet opp et arbeid på 1960-tallet, men kom ikke i mål før han døde i 1964. På 1970-tallet ble det tatt initiativ til å samle gards- og slekts-historie for de tre bygdene Vågå, Sel og Heidal.

Bygdebok for Vågå og Sel, band 4

1908-30: Sel og Heidal
I samsvar med kongeleg resolusjon den 22. juli 1907 vart det gamle Vågå herad oppdelt i tre kommunar frå den 1. januar året etter. Som eigne kommunale einingar fekk dei tidlegare anneksa i første omgang namna Sell kommune og Hedalen kommune, seinare endra til Sel og Heidal.

1930-50: Trua på ei framtid
Etter den økonomiske krisa som spreidde seg utover verda frå slutten av 1920-åra, har tiåret som følgde, fått ord på seg for vera den verste trengselstida i hundreåret. Det galdt også bygdene våre. Gjeldsbør og pengeløyse tyngde, og arbeid fanst ikkje. Vegen til Amerika var stengd. Men medan det vonde rådde, grodde spirene til ei ny tid.

1950-72: Materielt framsteg i sentrum
Enda meir enn før vart bygdebyen Otta eit sentrum for kommunikasjonar både lokalt i Sel og i distriktet omkring. I regional samfunnsplanlegging vart Otta ein stad der det vart satsa på ei industriell utvikling, ikkje minst takk vera innsatsen til den dynamiske ordføraren i ein tjueårsperiode, Ola Dahl.

1972-2000: Mot eit tusenårsskifte
Etableringa av Rondane nasjonalpark og arbeidet for å verne kulturlandskap i Heidal er båe pionertiltak i sitt slag i landet. På 1960-talet og tidleg på 1970-talet stod kraftutbyggjarar og naturvernarar imot kvarandre i konfliktsaker som til dømes galdt Gjende og elva Sjoa.

Les mer om Bygdebok for Vågå og Sel, band 4 på hjemmesiden til Ivar Teigum.

Kjøp boka her:

Otta
Notabene
Libris

Heidal
Heidal Håndverkstun
Fantasihuset Heidal

På disse stedene er det også mulig å få kjøpt også de forrige bindene i denne serien.

Serie på fire bøker:

Bind 1;
Dette bindet
tar for seg de tidligste tider

Bind 2
Dette bindet dekker 1600-talet til 1907

Bind 3

Dette bindet tar for seg Vågå

Bind 4
Dette bindet tar for seg Sel og Heidal

Politisk vedtak
Tidlig på 1990-tallet tok Vågå kommune initiativ til å starte arbeid med ei bygdebok for Vågå. Etter påtrykk fra Sel Historielag tok Sel kommune initiativ til å koble seg på dette arbeidet.

– Det ble gjort et politisk vedtak på dette i Sel, vi startet forhandlinger med Vågå og startet et felles prosjekt for kommunene, sa Pryhn.

Sel kommune la inn midler til et forprosjekt i 1995. Senere har det kommet flere bevilgninger.

En skatt
– Det har tatt 14 år å få til dette bygdebokverket i fire bind. Ivar har vært med i ti av årene. Det er et stort arbeid, og krevende prosjekt som har tatt lengre tid enn først planlagt. Ivar Teigum har levert, i forhold til planer og innhold slik det har vært forhåpninger om. Ei bygdebok er en skatt. Den skal lære oss å forstå og utfordre oss. Forfatteren gjør et utvalg, gjør analyser, framstiller ting på sin måte; noe Ivar har gjort på en fremragende måte etter det jeg kan forstå, sa Pryhn.

Økonomi og bosetting
Teigum fortalte litt om arbeidet med bøkene. Han startet vidt med geologi og arkeologi, og perspektiv som ifølge ham selv er vanskelig å gripe. Blekksprutfunn i Dahlelia og funn av mammuttann i Skårvangen i Vågå er noen av tingene som er omtalt. Videre har naturkatastrofer og deres påvirkning fått sin plass. Teigum nevner Svartedauden og Stor-Ofsen som de to katastrofene som skapte tidsskiller her i distriktet.

– Når jeg valgte utgangspunkt for bokverket, ville jeg velge noe som er typisk for distriktet. Jeg valgte økonomi og bosetting, og har fulgt denne utviklingen gjennom hele perioden fra tidlige tider og fram til i dag, sa Teigum.

Lite utfordringer
Jon Faukstad og Ivar Teigum har gått sammen på skole på Vinstra. Faukstad var invitert til markeringen for å fortelle om musikalsk utvikling. Forfatteren høstet

mange lovord for verket i løpet av kvelden, og mange ønsket å gjøre ære på ham. Selv synes han ikke det har vært store utfordringer med arbeidet undervegs.

– Jeg har møtt på forbløffende lite utfordringer. Jeg har hatt anledning til å gå i arkiv og har hatt faghjelp, så jeg har ikke kjørt meg fast. Slike bøker skal helst være leseverdige og gå an å slå opp i i flere tiår framover. Da er det greier å få gjort et skikkelig arbeid, sa Teigum.

Denne artikkelen er første gang publisert i næravisa Norddalen 20. mai 2009.
..____________________________________________________________________

selhistorie.no er et nettsted i regi av Kjell Arne Bakke, opprinnelig fra Otta, nå bosatt i Oslo. Artiklene på denne nettsiden tar utgangspunkt i allerede papirpubliserte artikler av hans far, Per Erling Bakke, og stoff fra Ulvoldenslekta fra Selsverket i Sel kommune.

...

selhistorie.no har et samarbeid med næravisa Norddalen på Otta om gjensidig utveksling av lokalhistorisk stoff.

Nettsiden tar i mot også andre lokalhistoriske bidrag.

Les mer om de lokalhistoriske artiklene her.

Denne siden ble sist oppdatert 7. juni 2009.

Tilbakemeldinger og artikler til vurdering sendes redaksjonen@selhistorie.no

Ansvarlig redaktør: Kjell Arne Bakke, Solligrenda 52, 0491 Oslo

casinos online


casinos online