Lokalhistorien fra Sel kommune finner du på selhistorie.no

"Fra fortid til framtid"

Tidsbilde fra Otta anno 1919

selhistorie.no/forsiden

Av Per Erling Bakke, Otta

25.02. 1919: I anledning spørsmålet om opprettelse av feltpostkontor på Otta ønsket Poststyrelsen å vite hvor mange som bodde på stedet, opplysninger om folkemengde og foretningsforhold, samt annen informasjon om stedet.

Postmesteren beskriver betydelig næringsvirksomhet på Otta

I sitt svar gir postmesteren på Lillehammer et interessant bilde av Otta anno 1919:

“Folkemængden som sokner til Otta er av lensmanden opgit til ca. 1200 voksne. Til bedømmelse av foretningsforholdene oplyser lensmanden at der paa stedet er flere større hoteller, 7 betydelige Kjøpmansforetninger, apotek, rikstelegraf, Sel Sparebank og fra 1.7. d.a. Opplandske Kreditbanks filial, et større anleg for elektrisk jernsmelting, et par klæberstensforetninger og i omegnen flere betydelige stenindustivirksomheter, hvortil knytter sig kapitalsterke selskaper. Stedet er knutepunkt for 2 større dalfører idet hele Ottadalen har all sin trafik over Otta. Statsbanerne forbereder sig paa enda større trafik ved Otta st. fra den tid Dovre og Raumabanen blir ferdige og er derfor nu gaat igang med betydelige utvidelser av stasjonsanlæggende der.”

Kilde:

Arkiv Lillehammer postkontor v/ Otta postkontor

Publisert første gang på selhistorie.no 8. februar 2007

______________________________________________________________________________________________________________________

selhistorie.no er et nettsted i regi av Kjell Arne Bakke, opprinnelig fra Otta, nå bosatt i Oslo. Artiklene på denne nettsiden tar utgangspunkt i allerede papirpubliserte artikler av hans far, Per Erling Bakke, og stoff fra Ulvoldenslekta fra Selsverket i Sel kommune.

.......

selhistorie.no har et samarbeid med næravisa Norddalen på Otta om gjensidig utveksling av lokalhistorisk stoff.

Nettsiden tar i mot også andre lokalhistoriske bidrag.

Les mer om de lokalhistoriske artiklene her.

Denne siden ble sist oppdatert 5. oktober 2007.

Tilbakemeldinger og artikler til vurdering sendes redaksjonen@selhistorie.no

Ansvarlig redaktør: Kjell Arne Bakke, Sinsenveien 71, 0586 Oslo

casinos online


casinos online

....