Lokalhistorien fra Sel kommune finner du på selhistorie.no

"Fra fortid til framtid"

selhistorie.no/forsiden

Lokalhistorikere fra Otta fikk kulturprisen for 2010

Lokalhistorikerne, Odd Martin og Per Erling Bakke fra Otta, vil motta kulturprisen for 2010 under en kommunal kulturkveld neste år. Kommunens driftsutvalg begrunner valget med at de gjennom en årrekke har lagt ned et stort og omfattende arbeid med å samle og skrive lokalhistorie, blant annet i bøkene til Sel Historielag og her på selhistorie.no.

Av Kjell Arne Bakke, Oslo

Kulturprisen for 2010 blir tildelt Odd og Per Bakke, melder Sel kommune, etter at Driftsutvalget enstemmig besluttet å gi årets pris til de to Otta-brødrene.
Les også:
Bakkegården hadde post, butikk og kafé

Kringen Kafé lå i Bakkehuset

Posten i Sel

Har samlet og skrevet lokalhistorie
– Begge to har lagt ned et stort og omfattende arbeid gjennom mange år for å få samla og skrive ned lokalhistorie frå Sel kommune, heter det i begrunnelsen fra Driftsutvalget.

Utvalget la videre vekt på at begge har deltatt aktivt i arbeidet for Sel Historielag, og at de har vært gode bidragsytere for flere av bøkene til historielaget og i andre skrift. Videre er det lagt vekt på formidling også ved informasjon som er lagt ut på nettsiden www.selhistorie.no.

Odd er også kjent som ”Otta-vandringens far”, da han på 1990-talet hadde mange vandringer gjennom Ottas gater, Han gjorde dermed lokalhistorien kjent for flere, heter det i utvalget begrunnelse.

Odd første æresmedlem i historielaget

I 2008 ble Odd Martin Bakke selv historisk, som det første æresmedlem i Sel Historielag. 7. april dette året ble han hedret for lang og god innsats for laget. Det ble lagt vekt på at han hadde bidratt med betydelig innsats og kunnskap gjennom historielagets da 20-årige virke.

Odd var med i interimstyret som inviterte til dannelsen av historielaget i 1988. Han var styremedlem de fire første årene og seinere formann i tre år. I ett av årene fungerte han som kasserer i tillegg til ledervervet.

Han tok på seg en rekke små og store oppdrag i historielagets regi, ikke minst i forbindelse med lagets bøker, både som skribent, tilrettelegger og som samler av tekst og bilder.

Han startet sitt lokalhistoriske engasjement for alvor i 1986, da han som postmester prøvde å få med seg NSB og kommunen til å markere at det var 90 år siden jernbanen kom til Otta.

Han lyktes ikke med det, men med god hjelp av Gunnar Sandbo i Vågå fikk han laget en interessant utstilling med lokale postkort og posthistorie.

Odd Martin Bakke, første æresmedlem i Sel Historielag, her fotografert utenfor Wangenhuset på Otta.
Foto: Næravisa Norddalen

Les også:
Odd Bakke, historiebæreren på Otta

Fra skysstasjon og krambu til hoteller og butikkjeder

Det måtte gå ti nye år før jernbanens komme til dalen ble markert, da blant annet gjennom historielagets bok ”Otta gjennom 100 år” i 1996, der Odd spilte en sentral rolle som medlem av redaksjonskomiteen. I denne boka dokumenterte han Ottas historie i artikkelen ”Statsjonsbyen Otta 1896–1946”.

Siden har han bidratt med artikler i de lokalhistoriske bøkene ”Gåmålt og nytt frå Sel”. Odd var også primus motor for boka ”Setrer og seterliv i Sel”, som ble utgitt i 2007. Han har også flere artikler i bind IV av ”Gåmålt og nytt frå Sel” som kommer før årets julehandel.

Per tok i bruk internett som publiseringskanal

Per Erling Bakke begynte å samle lokalhistorie etter at han ble pensjonist i 1994. Han skrev Postens historie i Sel og publiserte senere resultatet i et selvprodusert hefte.

Engasjementet fortsatte med at han og kona Ragnhild skrev ned barndomsminner, og sammen med tilsvarende bidrag fra andre medlemmer av Ulvolden-familien resulterte dette i slektsboka ”Ulvolden på Selsverket 1596–1996”. Boka ble utgitt til slektsstevnet i 1996 og ble siden solgt til alle interesserte.

Også Per bidro i 1996-boka ”Otta gjennom 100 år”, med artikkelen ”Posten har også jubileum”. Siden har det blitt en rekke artikler i alle historielagets bøker, og også han bidrar i årets bok.

Per Erling Bakke har skrevet en rekke artikler siden han ble pensjonist i 1994.

Les også:
Samler lokalhistorie på internett

Per med penn og sykkel som arbeidsredskap

I 2007 tok han et skritt ut i en ny og inntil da ukjent verden for han. Sammen med sin sønn startet han nettstedet www.selhistorie.no. De hadde mye stoff å ta av, fra Ulvoldsboka og de mange artiklene som Per hadde publisert i historielagets bøker og i andre skriftlige medier. Siden har han skrevet en rekke artikler, ikke minst til selhistorie.no. Han har dessuten stimulert sambygdinger til å skrive artikler for nettstedet, og har sørget for at nettstedet nå kan tilby rundt 200 artikler til lokalhistorisk interesserte.

I år kastet han seg også ut i Facebook, der han jevnlig kommenterer og bidrar med lokalhistoriske fakta på siden ”Lokalhistorie fra Sel kommune”. I likhet med Odd, har også Per engasjert seg i Sel Historielag blant annet som styremedlem/sekretær og senest i høst som en av flere som har kvalitetssikret innholdet i den nye lokalhistoriske boka fra Sel Historielag.

Les også: Per Bakke – oppvekst på Otta, posthistorie og lokalhistorie

Denne artikkelen er første gang publisert på selhistorie.no 14.112010

______________________________________________________________________

selhistorie.no er et nettsted i regi av Kjell Arne Bakke, opprinnelig fra Otta, nå bosatt i Oslo. Artiklene på denne nettsiden tar utgangspunkt i artikler av hans far, Per Erling Bakke, og stoff fra Ulvoldenslekta fra Selsverket i Sel kommune.

selhistorie.no har et samarbeid med otta2000.com, Sel Historielag og næravisa Norddalen på Otta om utveksling av lokalhistorisk stoff.

Nettsiden tar i mot også andre lokalhistoriske bidrag og bilder.

Organisasjonsnummer 990 783 624

Les mer om de lokalhistoriske artiklene her.

Denne siden ble sist oppdatert 14. november 2010.

Tilbakemeldinger og artikler til vurdering sendes redaksjonen@selhistorie.no

Ansvarlig redaktør: Kjell Arne Bakke, Solligrenda 52, 0491 Oslo

casinos online


casinos online