Lokalhistorien fra Sel kommune finner du på selhistorie.no

"Fra fortid til framtid"

selhistorie.no/forsiden

Togene gikk, men posten stoppet (7)

"Her som de fleste andre steder var krigen årsak til store ulemper for kommunikasjonene. Efter de oplysninger som foreligger, gikk det noenlunde normalt på jernbanen til og med 15. april, når man bortser fra ganske store forsinkelser. Mellom 16. og 23. blev tog opsatt leilighetsvis", heter det i en dag-for-dag-beretning fra aprildagene 1940 som ble funnet etter provisor Hermann Køhn. 

 Av Hermann Køhn

SERIE PÅ 8 ARTIKLER: "Så lenge fallskjermsoldatene holdt til på Dovre, var det ingen ordinær trafikk. Efter at de militære myndigheter hadde overtatt kommandoen fra ca.15 april, blev det kjørt såkalte krisetog. Ved Otta jernbanestasjon var sporene til stadighet fulle, slik at kun gjennomgangssporet var brukbart for trafikk. Her kunde på en gang være samlet mellom 250 og 300 vogner av forskjellige slag. All siviltrafikk ophørte 23. april, dette var siste dag før intagelsen at der er intektsført noe beløp i jernbanens bøker. Mange jernbanefunksjonærer andre steder fra f. eks. Kongsvinger, Drammen, Gjøvik m.v., samledes her, og bare dette viser hvilket virvar der var med trafikken.

Fra 15. mai kom trafikken i gang igjen, men på grunn av skaden på Otta jernbanebro, foregikk den, den første tid, med biler både sydover og nordover.

Dette bildet fra vinteren 1941 viser den gjenoppbygde Otta jernbanebru med rester av den sprengte brua i elva.

Da broen i siste halvdel av juni måned var reparert, blev trafikken på jernbanen etter hvert normal.

Postgangen til og fra herredet stoppet omkring 21. april og kom i gang igjen 15. mai, og da den første tid med busser. Busstrafikken opover Otta-dalen stoppet for ordinær trafikk ca. 15. april, dog gikk det biler av og til efter denne tid. Ca. 15. mai kom busstrafikken i gang igjen."

(Fortsettelse følger)

EN SERIE PÅ 8 ARTIKLER:

Merket lite de første dagene (1)

Føling med krigen fra 14. april (2)

Dagen startet med flyalarm (3)

Ikke alle fikk beskjed om tvangsevakueringen (4)

Gard etter gard lagt i aske (5)

Tyskerne jaget englenderne nordover (6)

Togene gikk, men posten stoppet (7)

Dette er sjuende del i en serie på åtte artikler i en dag-for-dag-beretning fra aprildagene 1940 som selhistorie.no har mottatt av Ellen Signe Sæther fra Romedal i Hedmark.

Hun har den etter sin far (bildet), Hermann Køhn (1909-1998). Han kom til Otta i 1939, der han var provisor ved Otta Apotek. Køhn og kona Ragni bodde på Otta til 1962, da de flyttet til Bergen. Køhn var apoteker ved Møhlenpris Apotek i fem år inntil han og og kona flyttet til Lillehammer. Der tok han over Lillehammer Apotek (det seinere Svaneapoteket).

Denne artikkelen ble første gang publisert på selhistorie.no 19.12.2007.

Les flere artikler fra krigen her

_________________________________________________________________________________________________________________________

selhistorie.no er et nettsted i regi av Kjell Arne Bakke, opprinnelig fra Otta, nå bosatt i Oslo. Artiklene på denne nettsiden tar utgangspunkt i allerede papirpubliserte artikler av hans far, Per Erling Bakke, og stoff fra Ulvoldenslekta fra Selsverket i Sel kommune.

...

selhistorie.no har et samarbeid med næravisa Norddalen på Otta om gjensidig utveksling av lokalhistorisk stoff.

Nettsiden tar i mot også andre lokalhistoriske bidrag.

Les mer om de lokalhistoriske artiklene her.

Denne siden ble sist oppdatert 9. desember 2007.

Tilbakemeldinger og artikler til vurdering sendes redaksjonen@selhistorie.no

Ansvarlig redaktør: Kjell Arne Bakke, Sinsenveien 71, 0586 Oslo

casinos online


casinos online