Lokalhistorien fra Sel kommune finner du på selhistorie.no

"Fra fortid til framtid"

selhistorie.no/forsiden

Sju selværer og 30 engelskmenn omkom (8)

Fem selværer døde som følge av et bombeangrep på Kleivrudåsen, en i Bredebygden og en i Rosten. Dessuten falt 30 engelske soldater, går det fram av en dag-for-dag-beretning fra aprildagene 1940 som ble funnet etter provisor Hermann Køhn.

 Av Hermann Køhn

SERIE PÅ 8 ARTIKLER: "Dessverre skulde det vise sig at 7 av herredets innbyggere omkom under krigsoperasjonene søndag 28.4, nemlig:

Fru Rønnaug Moen,  fru Emma Tønseth,  frøken Marit Øien, dessuten blev 2 så hardt såret at de døde etter et par dagers forløp. Det var; frøken Marit Lien og frøken Jenny Dæhlie. Disse var sammen med 10-15 andre søndag den 28/4 samlet i en hytte på Kleivrudåsen (Sør-Åsen) da hytten blev truffet av en bombe. Som ved et under slapp de andre fra det med livet i behold og praktisk talt uskadt, idet ingen fikk mén av det. Det må her innskytes at årsaken til bombingen antas å være at englenderne rykket tilbake over åsen.

Anton Bergum (bildet) kom under krigsoperasjonerne i Bredebygden i skuddlinjen og blev drept.

I 1999, i forbindelse med årets Pillarguridager, avduket Sel Historielag  lørdag 21. august en minnestein på Solhjemsbergum til minne om Anton Bergum. Det var stein fra naturen, påmontert kobberplate med tekst.

(Utlånt av Klara A. Bergum, Oslo)

I den tid da de tyske fallskjermtropper var i virksomhet på Dovre, hadde flere frivillige meldt sig til vakttjeneste i Rosten. Herunder blev den frivillige Hans Brenden fra Nord-Sel truffet av et vådeskudd og drept.

Efter de oplysninger man sitter inne med, falt ca. 30 engelske soldater under kamphandlingene i Sel herred. I de første dager efter intagelsen av Otta passerte et stort antall norske og engelske krigsfanger stedet. Særlig vondt var det å se de mange sårede. 

De eiendommer på hvilket et eller flere hus blev totalskadet var: Sel hjelpefengsel (et uthus), Bredevangen, Breden søndre, Rønningen, Solhjemsbergum, Sandbakken, Plassen, Bolungen (fjøs og låve i et hus), Soleng, Blekastad, Stampen, Hans Einangen (stall), Anton O. Rusten, pusseformann Kristiansen (litet våningshus), O.H. Bråten. Etter at Otta var inntatt, brandt et lagerhus på jernbanestasjonen ned til grunnen.

Alle de folketomme hus under evakueringen blev nok en for stor fristelse for mange, idet det både i privathus og forretninger forsvant adskillig. Både norske, engelske og tyske soldater samt en del av herredets egen befolkning forsynte sig mange steder ganske kraftig. I mange privathjem og forretninger ble det stygt ramponert, så det var ytterst nedstemmende for mange når de vendte tilbake å opdage dette.

Av de som i denne for herredet så vanskelige tid utførte et dyktig og uegennyttig arbeide, bør særlig nevnes sanitetsforeningene og førstehjelpskorpset; av enkeltpersoner bør nevnes pastor Johan Grønbech (forstander og predikant i Sel Baptistmenighet 1940-1945).

Denne beretning kan ikke avsluttes uten å nevne den enestående hjelpsomhet og gjestfrihet som blev vist de evakuerte. Alle hadde ikke egne hytter de kunde dra til, men var henvist til de omkringliggende gårder, hvor man ble mottatt på det hjerteligste."

EN SERIE PÅ 8 ARTIKLER:

Merket lite de første dagene (1)

Føling med krigen fra 14. april (2)

Dagen startet med flyalarm (3)

Ikke alle fikk beskjed om tvangsevakueringen (4)

Gard etter gard lagt i aske (5)

Tyskerne jaget englenderne nordover (6)

Togene gikk, men posten stoppet (7)

Sju selværer og 30 engelskmenn omkom (8)

Les hele dokumentet her

Dette er åttende del av en dag-for-dag-beretning fra aprildagene 1940 som selhistorie.no har mottatt av Ellen Signe Sæther fra Romedal i Hedmark.

Hun har den etter sin far (bildet), Hermann Køhn (1909-1998). Han kom til Otta i 1939, der han var provisor ved Otta Apotek. Køhn og kona Ragni bodde på Otta til 1962, da de flyttet til Bergen. Køhn var apoteker ved Møhlenpris Apotek i fem år inntil han og og kona flyttet til Lillehammer. Der tok han over Lillehammer Apotek (det seinere Svaneapoteket).

Denne artikkelen ble første gang publisert på selhistorie.no 21.12.2007.

Les flere artikler fra krigen her

Lørdag 7. september 1996 ble bombeofrene fra Kleivrudåsen hedret av Gudbrandsdal Forsvarsforening  med en minnestein under en markering ved Øien seter .

(Faksimile Dagningen 09.09. 1996)

Les flere artikler fra krigen her

_________________________________________________________________________________________________________________________

selhistorie.no er et nettsted i regi av Kjell Arne Bakke, opprinnelig fra Otta, nå bosatt i Oslo. Artiklene på denne nettsiden tar utgangspunkt i allerede papirpubliserte artikler av hans far, Per Erling Bakke, og stoff fra Ulvoldenslekta fra Selsverket i Sel kommune.

...

selhistorie.no har et samarbeid med næravisa Norddalen på Otta om gjensidig utveksling av lokalhistorisk stoff.

Nettsiden tar i mot også andre lokalhistoriske bidrag.

Les mer om de lokalhistoriske artiklene her.

Denne siden ble sist oppdatert 20. desember 2007.

Tilbakemeldinger og artikler til vurdering sendes redaksjonen@selhistorie.no

Ansvarlig redaktør: Kjell Arne Bakke, Sinsenveien 71, 0586 Oslo

casinos online


casinos online