Lokalhistorien fra Sel kommune finner du på selhistorie.no

"Fra fortid til framtid"

Krigen

selhistorie.no bringer lokalhistoriske artikler fra Sel kommune,

blant annet fra Krigen 1940-1945.

selhistorie.no/forsiden

Innholdet i avisa Laagen under krigen

Bjarne Fredriksen oppsummerer hva avisa Laagen brakte av stoff fra 1941 til 1945 under okkupasjonsårene med papirrasjonering og streng pressesensur. Avisa var underlagt nazimyndighetenes kontroll og redaktøren var pålagt å skrive slik makthaverne ønsket. (02.09.2012)

Da krigen kom til Otta

FLYKTET: Søndag ettermiddag den 14. april 1940 gikk flyalarmen, og det gjaldt å komme seg ut av sentrum snarest mulig. Sammen med en del andre sprang jeg over den gamle Lågenbrua og oppover Blekalia. Det var ingen dekning å finne, men vi var i allfall ute av sentrum. Kåre Johan Bakke (f. 1923) skriv her om hvordan han opplevde at krigen kom til Otta. (13.02.2008)

Nyttig lærdom i Losje Kringen av IOGT 

AVHOLD: Under krigen 1940-1945 var det ikke mange tilbud til aktiv ungdom. Antagelig var dette en medvirkende årsak til den store tilslutningen som avholdslosjen International Order of Good Templars (IOGT) fikk på Otta. (10.01.2008)

Samlet ski til engelske soldater (3)

SVERIGE: Jeg traff en Oslo-kar som fortalte at de engelske soldatene på Gjetsisetra hadde tenkt seg over til Sverige, og at det var igangsatt innsamling av ski til soldatene. Det skriver Oskar Rønningen i artikkelen ”Sel og Mysuseter aprildagene 1940”. (07.01.2008)

Ryktene svirret på Mysuseter (2)

FRONTLINJE: På Mysuseter gikk det rykter om at tyskerne holdt på å samle mannfolk som de skulle sende foran seg gjennom en frontlinje som engelske og norske styrker hadde etablert i Rosten. Det skriver Oskar Rønningen i artikkelen ”Sel og Mysuseter aprildagene 1940”. (04.01.2008)

Dramatisk melketur til Otta (1)

 FLYALARM: ”Jeg hadde så vidt fått levert melka da flyalarmen gikk. Nærmeste tilfluktsrom var kjelleren under Otta Kooperative, så jeg sprang dit. De første bombene falt nesten før vi kom inn i kjelleren”. Det skriver Oskar Rønningen i artikkelen ”Sel og Mysuseter aprildagene 1940”. (02.01.2008)

Ny artikkelserie fra Krigen

KRIGSSERIE: selhistorie.no bringer en ny artikkelserie fra aprildagene 1940, denne gang skrevet av Oskar Rønningen opprinnelig fra Selsverket. (02.01.2008)

Sju selværer og 30 engelskmenn omkom (8)

DØDSFALL: Fem selværer døde som følge av et bombeangrep på Kleivrudåsen, en i Bredebygden og en i Rosten. Dessuten falt 30 engelske soldater, går det fram av en dag-for-dag-beretning fra aprildagene 1940 som ble funnet etter provisor Hermann Køhn. (21.12.2007)

Togene gikk, men posten stoppet (7)

ULEMPER: "Her som de fleste andre steder var krigen årsak til store ulemper for kommunikasjonene. Efter de oplysninger som foreligger, gikk det noenlunde normalt på jernbanen til og med 15. april, når man bortser fra ganske store forsinkelser. Mellom 16. og 23. blev tog opsatt leilighetsvis", heter det i en dag-for-dag-beretning fra aprildagene 1940 som ble funnet etter provisor Hermann Køhn. (19.12.2007)

Tyskerne jaget englenderne nordover (6)

FLUKT: "De siste engelske tropper passerte kl. 11 Nord-Sel på flukt nordover. Kl. 16 passerte de første tyske maskingeværtropper. Ut på kvelden kom tysk infanteri, motoriserte avdelinger og artilleristyrker", heter det i en dag-for-dag-beretning fra aprildagene 1940 som ble funnet etter provisor Hermann Køhn. (17.12.2007)

Gard etter gard lagt i aske (5)

SKUDDVEKSLING: "I Bredebygden blev gård etter gård antendt under skuddvekslingen, trist var det å se at den ene etter den annen ble lagt i aske. Det var dessverre ikke bare i Bredebygden at gårder ble antendt, men også videre nordover, heter det i en dag-for-dag-beretning fra aprildagene 1940 som ble funnet etter provisor Hermann Køhn. (14.12.2007)

Ikke alle fikk beskjed om tvangsevakueringen (4)

EVAKUERING: "Lørdag 27. april i 18-19 tiden blev det sendt ut melding om tvangsevakuering av alle sivilpersoner i Sel; dessverre nådde ikke denne melding alle. Et par gårder i Bredebygden fikk intet høre, så der blev både mennesker og dyr igjen", heter det i en dag-for-dag-beretning fra aprildagene 1940 som ble funnet etter provisor Hermann Køhn. (12.12.2007)

Dagen startet med flyalarm (3)

BOMBING: "Mandag 22. april begynte det med flyalarm tidlig på dagen, og dette fortsatte praktisk talt uavbrudt. Et par tyske bombefly kom i 16-17 tiden sydfra, gjorde en sving over Otta for så å kaste ned en del brand- og sprengbomber", heter det i en dag-for-dag-beretning fra aprildagene 1940 som ble funnet etter provisor Hermann Køhn. (10.12.2007)

Føling med krigen fra 14. april (2)

ALVOR: "Søndag den 14. april var den dag Sel første gang hadde virkelig føling med krigen, og nu gikk det virkelig op for folk hvor alvorlig situasjonen var", heter det i en dag-for-dag-beretning fra aprildagene 1940 som ble funnet etter provisor Hermann Køhn.

Merket lite de første dagene (1)

UFORBEREDT: "Meldingen i radio om morgenen den 9. april om at også Norge var trukket inn i krigen, hadde man inntrykk av virket meget forstemmende på befolkningen. Tross de mange hendelser som hadde gått forut, lot det til at storparten av folk var uforberedt på denne utvikling", heter det i en dag-for-dag-beretning fra aprildagene 1940 som ble funnet etter provisor Hermann Køhn.

Aprildagene 1940 dag for dag

KRIGSSERIE: selhistorie.no startet onsdag 5. desember en dag-for-dag-beretning fra aprildagene 1940 skrevet av Hermann Køhn (1909-1998), tidligere provisor ved Otta Apotek. selhistorie.no har mottatt stoffet fra hans datter, Ellen Signe Sæther, som bor i Romedal i Hedmark. Beretningen vil bli presentert i en serie på åtte artikler over et par uker.

Krigen preget hans liv

OTTA: Lars Grøneng skriv her om krigen som var med på å prege hans liv. Som femtenåring bevertet han Kongen, Kronprinsen og regjeringen på Bjørkheim hotell. Han fulgte også med på noe av det som motstandsbevegelsen foretok seg, og i påsken 1945 fikk han oppgaven med å hente Oluf Havn som var blitt skutt og drept i et Gestaporaid.

Opplevde bombingen nord for Sjoa i april 1940

SJOA: I aprildagene 1940 kom flyene over Slåfjellet – på tvers over dalen – og slapp bombene, slik at én falt ned i Lågen ved Eide, én landet oppi Flekken og flere falt i Lågen og på jordet til Stanviken. Det forteller Kristine og Målfrid, begge født Slåen, og vokst opp i Lillerusten i Baksida ved Sjoa.

Krigen sett fra Ulvolden

Niende april 1940 kom krigen til Norge. På Ulvolden hørte de den utrolige nyheten på radioen. Rolf fikk i oppdrag av mor si å varsle far sin. Olaf Kvåle og Syver hadde dratt til skogs for å hogge tømmer, og det var en redd tiåring som løp til skogs den gangen. Rolf husker Olaf Kvåle sa: - Nå blir andre boller, Syver!

Hemmelig fotobok fra krigen funnet i dødsbo

BILRUTENE: Detaljert oversikt over alle bilrutene i Sør-Norge med fotografier over svært mange av stedene langs veien ble i 2007 funnet i et dødsbo i Oslo. I boken "South Norway – Roads – Photograhs" fra mars 1944 bringer det engelske Inter-Service Topografical Department bilder fra blant annet Rostbrua, Selsmyrene, Otta, Kringen og Eide nord for Sjoa. Boken ble trolig laget med tanke på en eventuell alliert militæroperasjon mot Sør-Norge i krigens sluttfase.

______________________________________________________________________________________________________________________

selhistorie.no er et nettsted i regi av Kjell Arne Bakke, opprinnelig fra Otta, nå bosatt i Oslo. Artiklene på denne nettsiden tar utgangspunkt i allerede papirpubliserte artikler av hans far, Per Erling Bakke, og stoff fra Ulvoldenslekta fra Selsverket i Sel kommune.

...

selhistorie.no har et samarbeid med næravisa Norddalen på Otta om gjensidig utveksling av lokalhistorisk stoff.

Nettsiden tar i mot også andre lokalhistoriske bidrag.

Les mer om de lokalhistoriske artiklene her.

Denne siden ble sist oppdatert 2. september 2012.

Tilbakemeldinger og artikler til vurdering sendes redaksjonen@selhistorie.no

Ansvarlig redaktør: Kjell Arne Bakke, Sinsenveien 71, 0586 Oslo

casinos online


casinos online