Lokalhistorien fra Sel kommune finner du på selhistorie.no

"Fra fortid til framtid"

selhistorie.no/forsiden

Ikke alle fikk beskjed om tvangsevakueringen (4)

"Lørdag 27. april i 18-19 tiden blev det sendt ut melding om tvangsevakuering av alle sivilpersoner i Sel; dessverre nådde ikke denne melding alle. Et par gårder i Bredebygden fikk intet høre, så der blev både mennesker og dyr igjen", heter det i en dag-for-dag-beretning fra aprildagene 1940 som ble funnet etter provisor Hermann Køhn.

 Av Hermann Køhn

SERIE PÅ 8 ARTIKLER: "Lørdag 27. april blev et forlatt militært transporttog satt i brand fra fly på Sel jernbanestasjon, men ved hjelp av sivile blev ilden begrenset til 2 vogner. Denne dag drog de første norske og engelske tropper på vei nordover. Tilbaketoget var nærmest fluktlignende uten orden og ledelse. Mens dette pågikk, forekom det stadig innbrudd hos private og kjøpmenn, dette gjelder i særlig grad Nord-Sel.

I 18-19 tiden blev det sendt ut melding om tvangsevakuering av alle sivilpersoner i Sel; dessverre nådde ikke denne melding alle. Et par gårder i Bredebygden fikk intet høre, så der blev både mennesker og dyr igjen. I nattens mulm og mørke drog folk til fjells, og de som hadde budskap, tok enten den hele eller en del av den med; da det var meget sne i fjellet, blev det en strabasiøs tur, men fram kom de da. Det var om kvelden kun engelske soldater igjen på Otta. En og annen norsk soldat kunde man treffe på, men de var kommet bort fra sine kompanier. På dette tidspunkt var det kun engelske myndigheter der, verken sivile eller militære norske.

Overalt i Ottas sentrale del var det lagt ut et ledningsnett. Man gjettet på at det var utlagt for ved eventuelt tilbaketog å sprenge hele stedet i luften, men denne frykt viste sig heldigvis å være ugrunnet. På begge broer gikk der militære vakter, og for jernbanebroens vedkommende hadde englenderne flere dager i forveien delvis overtatt vaktholdet. Man hadde inntrykk av at stemningen blandt de engelske soldater denne kveld var hektisk, alle var likesom beskjeftiget med ett eller annet. Enkelte sivile lurte sig i kveldingen til sine hjem for å ta med sig de verdifulleste og kjæreste av sine eiendeler, for alle, hadde man inntrykk av, var forberedt på at slik som Otta var, vilde man aldrig få se det igjen."

(Fortsettelse følger)

EN SERIE PÅ 8 ARTIKLER:

Merket lite de første dagene (1)

Føling med krigen fra 14. april (2)

Dagen startet med flyalarm (3)

Ikke alle fikk beskjed om tvangsevakueringen (4)

Dette er fjerde del i en serie på åtte artikler i en dag-for-dag-beretning fra aprildagene 1940 som selhistorie.no har mottatt av Ellen Signe Sæther fra Romedal i Hedmark.

Hun har den etter sin far (bildet), Hermann Køhn (1909-1998). Han kom til Otta i 1939, der han var provisor ved Otta Apotek. Køhn og kona Ragni bodde på Otta til 1962, da de flyttet til Bergen. Køhn var apoteker ved Møhlenpris Apotek i fem år inntil han og og kona flyttet til Lillehammer. Der tok han over Lillehammer Apotek (det seinere Svaneapoteket).

Denne artikkelen ble første gang publisert på selhistorie.no 12.12.2007.

Les flere artikler fra krigen her

_________________________________________________________________________________________________________________________

selhistorie.no er et nettsted i regi av Kjell Arne Bakke, opprinnelig fra Otta, nå bosatt i Oslo. Artiklene på denne nettsiden tar utgangspunkt i allerede papirpubliserte artikler av hans far, Per Erling Bakke, og stoff fra Ulvoldenslekta fra Selsverket i Sel kommune.

...

selhistorie.no har et samarbeid med næravisa Norddalen på Otta om gjensidig utveksling av lokalhistorisk stoff.

Nettsiden tar i mot også andre lokalhistoriske bidrag.

Les mer om de lokalhistoriske artiklene her.

Denne siden ble sist oppdatert 11. desember 2007.

Tilbakemeldinger og artikler til vurdering sendes redaksjonen@selhistorie.no

Ansvarlig redaktør: Kjell Arne Bakke, Sinsenveien 71, 0586 Oslo

casinos online


casinos online