Lokalhistorien fra Sel kommune finner du på selhistorie.no

"Fra fortid til framtid"

selhistorie.no/forsiden

Dagen startet med flyalarm (3)

"Mandag 22. april begynte det med flyalarm tidlig på dagen, og dette fortsatte praktisk talt uavbrudt. Et par tyske bombefly kom i 16-17 tiden sydfra, gjorde en sving over Otta for så å kaste ned en del brand- og sprengbomber", heter det i en dag-for-dag-beretning fra aprildagene 1940 som ble funnet etter provisor Hermann Køhn.

 Av Hermann Køhn

SERIE PÅ 8 ARTIKLER: "En brandbombe antendte chauffør Ragnvald Knutsens hus. Otta Brandvesen, Førstehjelpskorpset og en del sivile som ennu var på Otta samt en del engelske soldater forsøkte straks å begrense ilden, og takket være deres iherdige arbeide, lykkedes dette ganske snart, så den materielle skade blev liten. Tross det ganske kraftige bombardement, kom ingen mennesker til skade, men Jakob Kleivens bilverksted og privatbolig blev sterkt skadet, et sidespor på jernbanestasjonen blev revet op. Praktisk talt samtlige speilglassruter i Ottas forretninger blev knust av lufttrykket. Angrepet varte 1 a 2 timer. I tettbebyggelsen i og omkring Otta befant sig under angrepet svært mange sivilpersoner, så det var et under at det gikk så bra som det gjorde. Men denne kveld evakuerte alle de som hadde anledning til det, og de holdt sig borte fra tettbebyggelsen til krigshandlingene var over. Samme dags kveld i 23.30 tiden gikk det flyalarm, men det var heldigvis kun et speiderfly på tokt; faresignalet varte en times tid.

Også tirsdag 23. april gikk det flyalarm praktisk talt hele dagen, men noget sted i Sel herred blev ikke angrepet. Denne dag hadde englenderne opmontert antiluftskyts, og et tysk fly som kom over Otta i lav høide, ble beskutt, men uten resultat. Natten mellom 23. og 24. april passerte en meget stor kolonne transportbiler (norske) herredet på vei nordover.

Onsdag 24. april gikk på samme måte med flyalarmer. I 11-12 tiden på formiddagen gikk tyske bombefly til angrep, et angrep som varte i ca. 2 timer. Flyene blev uavbrutt angrepet av englendernes antiluftskyts, men til ingen nytte. Like efter at de tyske fly hadde fjernet sig, gikk det ny flyalarm. Antiluftskytset trådte i funksjon, og et fly måtte nødlande på isen på Lågen. Flyet som kom nordfra, viste sig å være norsk, føreren, en sersjant, hadde fått et streifskudd i ryggen og måtte under legebehandling, men flyet ble ført videre av en annen norsk flyver. Det blev denne dag særlig kastet sprengbomber i strøket omkring Otta jernbanestasjon og langs Otta-elven opover mot Heggelund. Også denne dag var det en del materiell skade på hus. De få tilfluktsrum som var i Otta, var beregnet på sivilbefolkningen, men under alarm var det i enkelte av rummene vanskelig for sivile å få plass, da engelske soldater optok en stor del av plassen i dem.

Torsdag 25. april forløp rolig på Otta bortsett fra flyalarmer, mens det denne dag ble bombet på Sel.

Fredag 26. april atter flyangrep hvorunder blev kastet ned brand- og sprengbomber. Det blev denne dag kastet en mengde brandbomber langs jernbanelinjen fra jernbane-brua og sydover omtrent til Bolungen. Det brandt langs hele banelegemet og en del opover lien vest for jernbanelinjen."

(Fortsettelse følger)

EN SERIE PÅ 8 ARTIKLER:

Merket lite de første dagene (1)

Føling med krigen fra 14. april (2)

Dagen startet med flyalarm (3)

Dette er tredje del i en serie på åtte artikler i en dag-for-dag-beretning fra aprildagene 1940 som selhistorie.no har mottatt av Ellen Signe Sæther fra Romedal i Hedmark.

Hun har den etter sin far (bildet), Hermann Køhn (1909-1998). Han kom til Otta i 1939, der han var provisor ved Otta Apotek. Køhn og kona Ragni bodde på Otta til 1962, da de flyttet til Bergen. Køhn var apoteker ved Møhlenpris Apotek i fem år inntil han og og kona flyttet til Lillehammer. Der tok han over Lillehammer Apotek (det seinere Svaneapoteket).

Denne artikkelen ble første gang publisert på selhistorie.no 10.12.2007.

Les flere artikler fra krigen her

_________________________________________________________________________________________________________________________

selhistorie.no er et nettsted i regi av Kjell Arne Bakke, opprinnelig fra Otta, nå bosatt i Oslo. Artiklene på denne nettsiden tar utgangspunkt i allerede papirpubliserte artikler av hans far, Per Erling Bakke, og stoff fra Ulvoldenslekta fra Selsverket i Sel kommune.

...

selhistorie.no har et samarbeid med næravisa Norddalen på Otta om gjensidig utveksling av lokalhistorisk stoff.

Nettsiden tar i mot også andre lokalhistoriske bidrag.

Les mer om de lokalhistoriske artiklene her.

Denne siden ble sist oppdatert 9. desember 2007.

Tilbakemeldinger og artikler til vurdering sendes redaksjonen@selhistorie.no

Ansvarlig redaktør: Kjell Arne Bakke, Sinsenveien 71, 0586 Oslo

casinos online


casinos online