Lokalhistorien fra Sel kommune finner du på selhistorie.no

"Fra fortid til framtid"

Lokalhistorie fra Sel

selhistorie.no presenterer lokalhistorie fra Sel kommune i Gudbrandsdalen, blant annet lokalhistorie fra Otta, Bredebygden, Heidal, Selsverket, Nord-Sel, Ottadalen, Sjoa og fjellområdene blant annet i Rondane.

selhistorie.no/forsiden

Hans Nielsen Hauge og haugianere i Sel

Haugianerne malt av Adolph Tidemand .

Formo var samlingssted for haugianerne i omlag 50 år. På begynnelsen av 1800-tallet besøkte Hans Nielsen Hauge Nord-Gudbrandsdal, noe som bidro til et haugianermiljø i Sel.  Det var haugianere også på Bu, Blekastad og Mæhlumsvangen.

Haugianerne» er et maleri av Adolph Tidemand (1814 – 1876). Tidemand arbeidet med motivet fra 1845 til 1852.

Les artikkelen

 

100 år siden jernbanen Otta – Dombås ble åpnet

Otta stasjon 1913.

OTTA–DOMBÅS-BANEN: Otta har tradisjon for å feire jernbanen, og i 2013 feiret vi nok et jernbanejubileum. 7. desember var det 100 år siden OttaDombåsbanen ble åpnet.

Jubileet ble markert med et eget veterantog. Jernbaneverket i samarbeid med NSB, Norsk Jernbanemuseum, Dovre og Sel kommuner inviterte på togtur Otta – Dombås –Otta, slik det ble gjort i 1913. (14.12.2013)

Les artikkelen

Dugnadsinnsats resulterte i jubileum for Paul Botten-Hansen

Rolf Ulvolden på historielagsdugnad i Uldalen

DUGNAD: En dugnadsgjeng med Rolf Ulvolden (t.v.) i spissen sørget for at Paul Botten-Hansen fra Selsverket i 1995 ble æret med byste og jubileumsfest. Steinen fant de i Uldalen, der John Lien stilte med lastebil og fikk heist steinen opp fra elva.

Odd Bakke minnes aktiviteten i Sel Historielags første 25 år. (28.10.2013)

Sel Historielag 25 år i 2013 – hvordan det gikk til

Sel Historielags logo, beskåret.

JUBILEUM: Sel var den eneste bygda i Gudbrandsdalen uten eget historielag. Dette syntes lokale ildsjeler var for ille, og i 1988 etablerte de Sel Historielag. Etter dette ble det oppsving i den lokale historieinnsamlingen og -formidlingen.

Gjennom flere artikler 25 år senere minnes Odd Bakke det som skjedde og hva de gravde fram av lokalhistorisk materiale. (13.10.2013)

Les artikkelen

Ein hyllest åt Sel – frå ein ottvær

Otta fra nord.

SELSBYGDE: Eitt tå di mæst naturskjønne syn e veit um, æ når e fær ette gang- å sykkelvegen søover frå Selsverket. Da ser e fjellom som ligg nesten som ein festning og liksom vaktar um ottagryta. I sør ligg Skjærdalsfjell, lite væst ligg vår legendariske Pillarguritopp, der ungjenta Guri bles i lur´n. Någre ”steinkast” væstafor ligg Thokampen, mæ hytta has Marcello Haugen. (30.08.2013)
Les artikkelen

Vandrende leksikon og historiefortellere fikk
Kulturprisen 2010

KULTURFORMIDLERE: Ordfører Dag Erik Pryhn sparte ikke på superlativene, da han 30. april overrakte Sel kommunes kulturpris for 2010 til Odd og Per Bakke fra Otta.

– Døkk æ vandrende leksikon og historiefortellere og bygger identitet og stolthet for Sel kommune, framholdt ordføreren overfor de mange som hadde møtt opp for å hedre de to Otta-brødrene. (01.05.2011).....................Les artikkelen

Lokalhistorikere fra Otta fikk kulturprisen for 2010

BLIR SATT PRIS PÅ: Lokalhistorikerne Odd Martin og Per Erling Bakke fra Otta vil motta kulturprisen for 2010 under en kommunal kulturkveld neste år.

Kommunens driftsutvalg begrunner valget med at de gjennom en årrekke har lagt ned et stort og omfattende arbeid med å samle og skrive lokalhistorie, blant annet i bøkene til Sel Historielag og her på selhistorie.no. (14.11.2010) ............Les artikkelen


Nordre Gudbrandsdalens Kreditbank opprettet i 1919

KREDITBANKEN: Nordre Gudbrandsdalens Kreditbank leide lokaler i det tidligere Otta Hotel (Enger-bygget), like ved jernbaneovergangen, da denne banken ble opprettet 1. juli dette året. (15.11.2009)

Hundre år sia Sel fikk egen sparebank

HAVNSTAD: Sell Sparebank startet sin virksomhet lørdag 7. august på Havnstad, som vi dag kjenner som Pillarguri Café. Bankkasserer Lie var på plass, og styremedlemmene hadde møtt opp for å bivåne første bankdag. (31.10.2009)

Peter Christian Asbjørnsen samla folkeleikar i Sel

EVENTYRSAMLAREN: Ikkje nokon stad i litteraturen om eventyrsamlaren Peter Christen Asbjørnsen står det at han samla folkeleikar. Men han skreiv opp ti-tolv folkeleikar frå Sel etter Tor Øygarden på samlarferda si her i 1842. Desse har i alle år lege i arkiva blant leikar samla av Else Moe, syster til Jørgen Moe.

Ti års forfatterskap fullført

BYGDEBOK: 50 ringpermer med kildestoff og ti års forfatterskap har resultert i fire bind i bygdebokverket for Vågå og Sel. (06.06.2009)

Demokratenes Blad:
Nord-Gudbrandsdalens første avis startet på Otta i 1939

LOKALAVIS: I februar 2009 er det 70 år siden skjåkværen Eiliv Bakke startet egen lokalavis på Otta. Demokratenes Blad, med Bakke som ansvarlig redaktør, kom med sitt første nummer 22. februar 1939. Norddalen hadde omsider fått sin første lokalavis. (18.02.2009)

2008 var et aktivt år for selhistorie.no

2008: selhistorie.no publiserte 42 artikler i 2008, derav tre artikkelserier og en fullstendig rasoversikt for Sel som ble aktualisert av rasene ved Otta i mai. Innholdet varierte fra handel og annen aktivitet i bygda til historier fra seterlivet. Året startet med Oskar Rønningens dramatiske melketur til Otta i aprildagene 1940. Nettstedet hadde 15.000 besøk i 2008. (28.12.2008)

Glimt fra jula i Sel før krigen

JULA: Til jul skulle alt være ordnet. Det ble syltet og bakt, og alle rom ble vasket. Julekvelden fikk dyrene mat og stell først. Da klokka nærmet seg fem, gikk alle ut på trappa for å høre kirkeklokka ringe julehelga inn. På Ulvolden på Selsverket, som i mange andre familier, var julematen lutefisk, melkegryn, lefse og heimbryggøl. (21.12.2008)

Over 40 ras i Sel fra 1739 til 2006

RASENE: Også i 1739 gikk det ras ved Einangen sør for Otta, siden har det vært over 40 registrerte ras i Sel. Rasene den siste tiden ved Otta inngår i en over 250 års ras- og skredhistorie i kommunen, viser en fullstendig rasoversikt her på selhistorie.no.  Av ca 250 små og store ras i Oppland, har over 40 gått bare i Sel kommune. (04.5.2008)

Ei ny tid rulla inn i dalen

JERNBANEÅPNINGEN: Torsdag 29. oktober 1896 var åpningstoget på den nye jernanestrekningen Tretten - Otta på tur oppover dalen. På alle de nybygde jernbanestasjonene var nasjonalflagget heist, enkelte stasjoner brukte unionsflagget, andre det reine norske. Mange var møtt fram for å hilse toget velkommen. Slik var det også på Otta da toget rullet inn på stasjonen klokken halv to. (20.04.2008)

Skredulykker i Sel fra 1739 og fram til i dag

Det verste skredåret i Sel var 1789, en direkte følge av Storofsen. Det viser oversikten "Skredulykker i Noreg" som skredforsker Astor Furseth har utarbeidet. Minst 17-18 mennesker er døde som følge av skredhendinger i Sel siden 1739. Den siste dødsulykka var i 1985. Da vart tre speidarar tekne av eit lite snøras da dei låg i telt i Jutulhogget ved Rondvassbu. (16.01.2008)

Sel Historielag gir ut bok om 200 setrer

I anledning Ottamartna´n gir historielaget ut boka ”Setrer og seterliv i Sel”. For over tre år siden gikk det første brevet ut til de 24 setereierne som hadde sagt seg villig til å samle inn bilder og opplysninger og å skrive om seterstulen sin. Bare den siste innspurten gjenstår nå hos trykkeriet før boka legges ut for salg.

Les artikkelen

Handelsfolk i Sel og Heidal 1909-1949

I perioden 1909 til 1949 fikk et nittitalls personer i Sel og Heidal handelsbrev, og dermed rett til å drive kjøpmannshandel. I 1909 ble myndigheten til å utstede slike næringsbrev overført til de lokale lensmennene. Fra dette året var det dermed Lensmanden i Sell og Hedalen som fikk ansvar for å regulere handelen i de to herredene. Anna H. Breden fra Bredebygden var den første som fikk handelsbrev etter den nye ordningen.

Les artikkelen

Posten 350 år i Sel

Den første organiserte form for posttjeneste i Norge ble etablert for 350 år siden. Da ble det slutt med budstikke, kurerer og leilighetsskyss av brev, og postbønder og seinere postførere overtok transporten av det skrevne ord. Blant de første postbøndene i Sel var Poffuell Rommengaard. Han var postbonde så tidlig som i 1662, og to år seinere ber han stattholderen om å få være aleine om å føre fram posten i Sell. Dette blir akseptert.

Les artikkelen

Sel Historielag ti år

Sel Historielag ble stiftet 19. februar 1988. 30 personer møtte til stiftelsesmøte på Grand. Som siste bygd i dalen fikk endelig Sel sitt historielag. Sel Historielag dekker Nord- Sel, Otta og Sjoa. Ola Tamburstuen ble den første formann.

Les artikkelen

Posten har også jubileum

2. november 1896 flyttet Selsværket poståpneri til Otta jernbanestasjon, og endret samtidig navnet til Otta poståpneri. Slik markerer jernbanejubileet at det også er hundre år siden det ble posthus på Otta.

Les artikkelen

______________________________________________________________________________________________________________________

selhistorie.no er et nettsted i regi av Kjell Arne Bakke, opprinnelig fra Otta, nå bosatt i Oslo. Artiklene på denne nettsiden tar utgangspunkt i allerede papirpubliserte artikler av hans far, Per Erling Bakke, og stoff fra Ulvoldenslekta fra Selsverket i Sel kommune.

.......

selhistorie.no har et samarbeid med næravisa Norddalen på Otta om gjensidig utveksling av lokalhistorisk stoff.

Nettsiden tar i mot også andre lokalhistoriske bidrag.

Les mer om de lokalhistoriske artiklene her.

Denne siden ble sist oppdatert 21. mai 2011.

Tilbakemeldinger og artikler til vurdering sendes redaksjonen@selhistorie.no

Ansvarlig redaktør: Kjell Arne Bakke, Solligrenda 52, 0491 Oslo

casinos online


casinos online