Lokalhistorien fra Sel kommune finner du på selhistorie.no

"Fra fortid til framtid"

Garder og bruk

selhistorie.no bringer lokalhistoriske artikler fra Sel kommune, blant annet garder og bruk.

selhistorie.no/forsiden

Ulvolden på Selsverket

22. september 1746 ble det stadfestet at Ulvolden ble sjøleigargard. Denne datoen i 1746 ble skjøtet på garden tinglyst, og eier var Beret Engebretsdatter Skjenna fra et annet slektsledd. Beret, født i 1696, kjøpte garden under en auksjon på Breden. I 1820 gikk garden ut av slekta, men den ble kjøpt tilbake i 1845 av oldefaren til dagens eldregenerasjon: Syver Pedersen Ulvolden, født Kleivmellem.

Les mer om Ulvolden

Laurgard på Nord-Sel

For 143 år siden hadde Laurgard skysstasjon, butikk og post. Her var skysskifte, og hit kom derfor også postskyssen. Her møttes reisende og bygdafolk. Butikk, vareutvalg og posttjeneste har endret seg mye på disse årene. Landhandleriet til "Gammel-Lårgar'n" var i ei stue inntil hovedbygningen. Bygdefolk møttes på butikken for å handle, prates ved, for å høre nytt eller hente brev.

Les mer om Laurgard

Ottbragden Synna brue

Ottbragden omfattet Klyphaugen, området ovenfor kjørebrua, og nedover langs elvekanten, nordre del av Ottbragdøya (Kyteøya) og sørover på begge sider av jernbanen mot Kongsparten.

Dagens boligområde er gått ut fra Ottbragden. De første husene som ble bygd utenfor garden var banevokterboligen og Ottheim. De kom som følge av at jernbanen ble utbygd til Otta i 1896.

Les mer om Ottbragden

Kongsparten Synna brue

Etter at jernbanen kom til Otta i 1896 gikk det bare et par år før det fra Kongsparten ble fraskilt en parsell vest for jernbanelinja med Statsbanene som eier. Det ble mura opp lasterampe og lagt sidespor, og i 1904 er plassen ført opp som lasteplass under navnet Selsbruddet – én km sør for Otta stasjon, altså ”søpå Kongsparte”.

I fortegnelse fra 1938 er den benevnt Kongsparten, lasteplass med sidespor.

Les mer om lasterampa

Les om garden hos Bredebygden Lokalhistoriske Selskap

Garder som hadde plasser og bruk i Øverbygden og Solhjemslia

De nedlagte plassene og brukene i Øverbygden og Solhjemslia utgikk fra tre garder på østsida av elva og tre på vestsida:

Bræegardene:

Solhjem

Vangengardene:

Søre Breden Søre Vangen

Nordre Breden      

Nordre Vangen  
Ekrom (Ekren)

Bredebygden: Nedlagte plasser og bruk – og folket som bodde der       

Les mer om disse gardene hos Bredebygden Lokalhistoriske Selskap

______________________________________________________________________________________________________________________

selhistorie.no er et nettsted i regi av Kjell Arne Bakke, opprinnelig fra Otta, nå bosatt i Oslo. Artiklene på denne nettsiden tar utgangspunkt i allerede papirpubliserte artikler av hans far, Per Erling Bakke, og stoff fra Ulvoldenslekta fra Selsverket i Sel kommune.

...

selhistorie.no har et samarbeid med næravisa Norddalen på Otta om gjensidig utveksling av lokalhistorisk stoff.

Nettsiden tar i mot også andre lokalhistoriske bidrag.

Les mer om de lokalhistoriske artiklene her.

Denne siden ble sist oppdatert 5. oktober 2007.

Tilbakemeldinger og artikler til vurdering sendes redaksjonen@selhistorie.no

Ansvarlig redaktør: Kjell Arne Bakke, Sinsenveien 71, 0586 Oslo

casinos online


casinos online