Lokalhistorien fra Sel kommune finner du på selhistorie.no

"Fra fortid til framtid"

selhistorie.no/forsiden    

Vannet stod høyere under flommen i 1938

I månedsskiftet august/september 1938 stod vannet i Otta sentrum høyere enn under årets flom. Da var det bare så vidt jernbaneskinnene ved stasjonen syntes.  Her er Halvor Oustad i ferd med å bygge gangbru til Østlandskebygget (Engerbygget). Til venstre ses sidebygningen til Bakkegården og jernbanelinjen.

Av Per Erling Bakke, Otta

Artikkelen fortsetter nedenfor bildene.
Større bilder kan ses lengre ned i artikkelen.

Denne fotosamlingen er for det meste hentet fra mine foreldres fotoalbum. I tillegg har vi fått låne noen bilder fra Ruth Mohaugen. Bildet fra Gammel-Sandbu er hentet fra Jørgen Espelunds bok.
Per Erling Bakke

Mer nedbør og større oversvømmelse i 1938

Omfanget av årets (2011) flom på og ved Otta kan ikke sammenlignes med storflommen i 1938 når det gjelder nedbørmengde og oversvømmelse.

Flomvern i form av utgraving og forbygging med steinsatt skans var denne gangen, i motsetning til i 1938, med å sikre mot at boligområdet på Ottaelvas sørside ikke ble oversvømt.

Det var lummert og varmt
1938-flommen ligger flere tiår tilbake i tid, men som gammel ottavær husker jeg disse dagene omkring månedsskiftet august/september.

Det var lummert og varmt, og mye nedbør skapte stor vannføring, spesielt i Ottaelva.

Skummende bølgetopper
Elva frådet og la et gråhvitt teppe av tett skodde over de skummende bølgetoppene.

Rusk og rask kom rekende, og endog en gyngestol  kom farende etter elva.

I kveldingen skapte skarpe glimt av lyn og tunge tordenskrall en viss uhygge, ikke minst for en åtteåring.

Dokumenterte ødeleggelsene
For å gi et blikk tilbake til 1938 siteres Anders H. Sandbu (1875–1962).

Som 85-åring skrev han om ødeleggelsene på garden sin, Gammel-Sandbu på baksida mellom Otta og Sjoa.

Flommen ved Ottatunet (Østlandskejordet) juni 2011

Etter flere dager med høg temperatur og snøsmelting i høgfjellet, økte vannføringen i bekker og elver i norddalsbygdene, og om kvelden den 9. juni kom regnværet for fullt. 

Lågen og Otta gikk over sine bredder og oversvømmelse og skred førte til stor skade på hus og eiendom.

Nysådde åkrer ble til små sjøer og veg- og jernbanenettet ble brutt.

Deler av Otta sentrum ble ganske raskt satt under vann, og på dag to, den 10. juni, var blant annet parkeringsplassen ved Ottatunet oversvømt.

Vannføringen økte de neste to-tre dagene. På Otta gikk vannet tett opp under bruene, og kjellere fyltes mer og mindre opp med vann. Noen huseiere hadde likevel forberedt seg, med egen pumpe og slange.

14. juni var flommen på retur, og folk kunne puste ut – for denne gangen.

Dramatisk på Gammel-Sandbu

Flommen ved Gammel-Sandbu i 1938 og i 2011.

Storflom 1938

Det begynte aa regne om aftenen den 30. august, og fortsatte so, styrtregn utover natten. Saa omtrent ved 12-1- tiden var elven vokst til nesten bakkefyll, og det luktet svært vondt av den. Lynene blinket nesten i ett, men ellers var det kuramende mørkt. Det turet og ramlet i alle bekker som om fjellet skulde komme ned.

Om morgenen den 31. august viste det sig at Mehlomsaaen havde gravet en cirka 1 meter dyp grøft, fra nedenfor gjerdet og nedover Kvernakeren, opptil et par meter bred enkelte steder. Kom saa sydover jordet og fyllte dompene nedenfor tørrbakken, og munnet ut i stikkrennen straks nordenfor husene.

Saabekken havde gravet en grav fra ovenfor gjerdet og nedover potetakeren som var øverst, og tatt med sig poteter helt ned til jernbanelinjen. Bjønndalsbekken havde tatt sig nytt løp på den søndre side av Emberslettveien, og gravet to graver nedover, først på den udyrkede, og siden paa den dyrkede mark.

Det regnet fremdeles, og elven fortsatte å vokse til ca. klokken syv om aftenen.

Den 1. september gikk den 40 – førti – sentimeter over jernbanelinjen. Vi kunde da binde baaten i stabbursveggen. Kornhesjene og raaene stod da i vand til midt oppaa og derover. Endel raa utenfor jernbanelinjen reiste med elven (nordenfor garden).  Jeg satte et merke paa sagbenken som viser hvor høyt elven gik.

Merkelig nok gjorde regnet ingen skade andre steder i Bredebygden.

Det ble en mild førjulsvinter, med ubetydelig sne, og liten frost, saa vi begynte med fire hester og læssemandskab, og kjørte sten, grus og jord til at fylde grøftene med nesten til jul.

Den grøvste massen fyldte vi i bunden, og ovenpaa det fineste. Paa Kvernakeren kjørte vi op igjen samme høst vel to tusen lass, og ligesaa i Sørjordet rundt ni hundrede lass. Efter Saabekken ogsaa en del hundrede lass.

Et par aar senere kjørte vi vekk to hundrede og seksti lass rundt Størst-Olastugu og oppover. Grusen laa optil nedre narven paa svaldøren, saa vi til aa begynde med måtte klive ind gjennom glaset. Heldigvis bodde det ikke folk der da.

Den 20.6. 1960

A.H. Sandbu

Denne beretningen er hentet fra Jørgen Espelunds bok ”Storflåmen 1938 og andre minner frå Vågå, Bræbygden og Heidal”. Dølaringen Boklag 1988.

Jernbaneovergangen i sentrum

Bildet viser flomsituasjonen ved jernbaneovergangen på Otta. De to jernbanegrindene er lukket for togtrafikk og foran på sporet er parkert ei godstralle. Til venstre hjørnet av Østlandskebygget (i dag Engerbygget) og Sigurd O. Blekastads hus (i dag eid av kiropraktor Risheim).
Bildet er hentet fra familien Bakkes fotoalbum.

Jernbaneovergangen ved Kongsparten (Synna brua)

Fotoet viser flomsituasjonen under storflommen i 1938 ved jernbaneovergangen ved Kongsparten, sør for Otta. Huset til venstre tilhørte Oluf og Kari Skar og huset til høyre tilhørte Lidvin og Birgitte Bye. Begge husene er restaurert. Byehuset eies idag av tredjegenerasjon,  Leif Birger Engemoen. Foto: Ukjent

Synna brua

Med presset fra to elver har området sør for Otta jernbanebru, til daglig kalt Synna brua, gjennom tidene vært et svært utsatt flomområde. Under storflommen i 1938 ble jenbanelinja brudt og jordene oversvømt. Korn på staur gikk overende i flomvatnet, og folk flyttet fra husene sine ved å ro med båt. På dette bilde ses flere av bolighusene i området. Huset til venstre tilhørte  Karen og Ivar O. Josten. Det er restaurert og eies i dag av Ivar Belle og Anne Guri Mæhlum. Bildet er utlånt av Ruth Mohaugen. Det er tatt av hennes far, jernbanetelegrafist Thomas Thorsen.

Stasjonsområdet – nordre del

Nordre del av av Otta stasjonsområde under flommen i 1938. En av familiene med hus på Ottbragdjordet sør for Otta sentrum var evakuert hit og bodde i en av Statsbanenes sovevogner. Fotoet er utånt av Ruth Mohaugen, og det er hennes far, Thomas Thorsen som har tatt bildet.

Stasjonsområdet – nordre del

Nordre del av Otta stasjonsområde under flommen i 1938. Foto er lånt av Ruth Mohaugen. Det er tatt av hennes far, jernbanetelegrafist Thomas Thorsen.

Baksida

Åkeren sør for Kongsparten høsten 1938. I bakgunnen ses garden Soleng (familien Rudihagen).
Bildet er hentet fra familien Bakkes fotoalbum.

Nord for Bolongen

Jernbanelinjen nord for Bolongen høsten 1938. Bildet er hentet fra familien Bakkes fotoalbum.

Jernbaneovergangen ved Kongsparten (Synna brua)

Jernbaneovergangen ved Kongsparten sør for Otta høsten 1938.
Bildet er hentet fra familien Bakkes fotoalbum.

Loftsgårdsbrua over Lågen

Loftsgårdsbrua over Lågen ved Otta under flommen i 1938. Bildet er tatt fra østsida, og i forgrunnen ses riksveg 50. Ukjent fotograf.

Mostugugata ved Kafé Kvil

Til høyre ses Kafé Kvil. Til venstre er huset til Kristian Jordet med Karl Odvar (Kalle) Jordet ved porten høsten 1938. Bildet er hentet fra familien Bakkes fotoalbum.

Kreditbanken i Østlandskebygget (Engerbygget)

Nordre Gudbrandsdalens Kredittbank hadde lokaler i Østlandske Stenexports hus (Østlandskebygget) høsten 1938. Bildet er hentet fra familien Bakkes fotoalbum.

Østlandskebygget

Inngangen til Østlandske Stenexports hus høsten 1938. Bildet er hentet fra familien Bakkes fotoalbum.

Østlandskebygget

Østlandske Stenexsports hus høsten 1938, i dag Engerbygget.
Bildet er hentet fra familien Bakkes fotoalbum.

Østlandskebygget

Østlandske Stenexports hus ved jernbanovergangen, i dag Engerbygget, høsten 1938. Til venstre ses sidebygningen til Bakkegården og jernbanelinjen. Bildet er hentet fra familien Bakkes fotoalbum.

Østlandskejordet (Ottatunet)

Østlandskejordet høsten 1938 (i dag Ottatunet). Bildet er hentet fra familien Bakkes fotoalbum.

Otta Bageri ved Østlanskebygget

Otta Bageri omringet av Ottaelven høsten 1938. Bildet er hentet fra familien Bakkes fotoalbum.

Jernbanebrua

Otta jernbanebru under flommen høsten 1938. Bildet er hentet fra familien Bakkes fotoalbum.

Gammel-Sandbu 1938

I 1938 kunnet folket på Gammel-Sandbu binde båten i stabbursveggen. Bildet er hentet fra Jørgen Espelunds bok ”Storflåmen 1938 og andre minner frå Vågå, Bræbygden og Heidal”.
Dølaringen Boklag 1988.

Fakismile fra Jørgen Espelunds bok om blant annet flommen i 1938

Faksmile fra Jørgen Espelunds bok ”Storflåmen 1938 og andre minner frå Vågå, Bræbygden og Heidal”. Dølaringen Boklag 1988.

Denne artikkelen ble publisert første gang på selhistorie.no 19.06. 2011.

______________________________________________________________________

selhistorie.no er et nettsted i regi av Kjell Arne Bakke, opprinnelig fra Otta, nå bosatt i Oslo. Artiklene på denne nettsiden tar utgangspunkt i artikler av hans far, Per Erling Bakke, og stoff fra Ulvoldenslekta fra Selsverket i Sel kommune.

selhistorie.no har et samarbeid med otta2000.com, Sel Historielag og næravisa Norddalen på Otta om utveksling av lokalhistorisk stoff.

Nettsiden tar i mot også andre lokalhistoriske bidrag og bilder.

Organisasjonsnummer 990 783 624

Les mer om de lokalhistoriske artiklene her.

Denne siden ble sist oppdatert 18. juli 2011.

Tilbakemeldinger og artikler til vurdering sendes redaksjonen@selhistorie.no

Ansvarlig redaktør: Kjell Arne Bakke, Solligrenda 52, 0491 Oslo