Lokalhistorien fra Sel kommune finner du på selhistorie.no

"Fra fortid til framtid"

Selsro får venneforening

selhistorie.no/forsiden

Av Per Erling Bakke, Otta

Et lenge følt savn i bygda er i ferd med å gå i oppfyllelse. Selsro bo- og aktivitetssenter får en venneforening. 17. november 2004 møttes nær 40 selværer på Selsro og la grunnlaget. Fem personer danner nå et interimstyre som skal innkalle til stiftelsemøte i januar.

Gjennom årene har mange snakket om å danne en venneforening for Selsro. I høst kom intiativet. Tross stort snøfall møtte mange interesserte, så vel beboere som bygdefolk, som fulgte oppfordringen. De benket seg i spisestua på Selsro, onsdagskvelden den 17. november.

Leder av Sel sjukeheims venner var tilstede og orienterte om hvordan de hadde lagt opp stiftelsen av sin forening, og om forskjellige velferdstiltak for beboerne. Lederen av kommunens eldreråd kom også med gode råd og synspunkter.

Møtet resulterte i at det ble dannet et foreløpig arbeidsutvalg eller interimstyre. De skal legge grunnlaget for en venneforening og kalle inn til et stiftelsemøte i løpet av januar.

Sel kommune viste velvilje ved å spandere kaffe og bite-ti til de nær 40 frammøtte.

Publisert i Synnabruposten nr 2 2004

______________________________________________________________________________________________________________________

selhistorie.no er et nettsted i regi av Kjell Arne Bakke, opprinnelig fra Otta, nå bosatt i Oslo. Artiklene på denne nettsiden tar utgangspunkt i allerede papirpubliserte artikler av hans far, Per Erling Bakke, og stoff fra Ulvoldenslekta fra Selsverket i Sel kommune.

...

selhistorie.no har et samarbeid med næravisa Norddalen på Otta om gjensidig utveksling av lokalhistorisk stoff.

Nettsiden tar i mot også andre lokalhistoriske bidrag.

Les mer om de lokalhistoriske artiklene her.

Denne siden ble sist oppdatert 5. oktober 2007.

Tilbakemeldinger og artikler til vurdering sendes redaksjonen@selhistorie.no

Ansvarlig redaktør: Kjell Arne Bakke, Sinsenveien 71, 0586 Oslo

casinos online


casinos online