Lokalhistorien fra Sel kommune finner du på selhistorie.no

"Fra fortid til framtid"

Lasterampa på Kongsparten har tjent si tid

selhistorie.no/forsiden

Av Per Erling Bakke, Otta

Etter at jernbanen kom til Otta i 1896 har lasterampa og sidesporet ved sliperiet spilt en viktig rolle for steinindustrien. Sidesporet ble revet opp i fjor sommer, og nå går også lasterampa ut av historien.

Den over 100 år gamle lasterampa på steinplassen er forlengst ute av bruk. Nå står den foran snarlig riving, for å bli i plan med det øvrige sliperiområdet.

I fjor sommer ble sidesporet til rampa tatt opp. Her har skifer og kleber gjennom årtider blitt lasta på godsvogner for videre transport. Og steinen kom, som i dag, fra brudd på Pillarguri og i Grandalen, fraktet ned den bratte lia av hest og mann. Begge har forlengst fått sin avløsning. Med  lasterampa og sidesporet er en del av den lokale steinindustrien blitt historie.

Parsell fra Kongsparten

Med jernbanen framført til Otta i 1896 gikk det ikke lenge før det ble mura opp lasterampe og lagt sidespor.

I 1898 ble det fraskilt en parsell fra Kongsparten med Statsbanene som eier. Av skattematrikkel og fortegnelser fra NSB anno 1904 er plassen ført opp som lasteplass under navnet Selsbruddet, beliggende én km sør for Otta stasjon. Altså ”søpå Kongsparte” som det ble sagt. I fortegnelse fra 1938 er den da også benevnt Kongsparten, lasteplass med sidespor.

De gamle steinkjørerne måtte ha et sted for å kvile både hest og seg sjølve. Og det lå bare et steinkast unna, naturlig nok kalt Rampestugu.

Trailerne tok over

Utviklingen førte etter hvert til at det ble slutt på å kjøre stein med hest, og lasterampa ble gradvis mindre brukt for opplastning til vognlast. Jernbanetransporten av stein ble bokstavelig talt satt på sidesporet, og fra omkring 1960-årene tok steintransporten andre veger. Trailerne hadde tatt over, og lasterampa hadde tjent si tid.

Tidligere publisert i Synnabruposten nr. 1, 2003 og i Gåmålt og nytt frå Sel, bind 3, 2005.

______________________________________________________________________________________________________________________

selhistorie.no er et nettsted i regi av Kjell Arne Bakke, opprinnelig fra Otta, nå bosatt i Oslo. Artiklene på denne nettsiden tar utgangspunkt i allerede papirpubliserte artikler av hans far, Per Erling Bakke, og stoff fra Ulvoldenslekta fra Selsverket i Sel kommune.

...

selhistorie.no har et samarbeid med næravisa Norddalen på Otta om gjensidig utveksling av lokalhistorisk stoff.

Nettsiden tar i mot også andre lokalhistoriske bidrag.

Les mer om de lokalhistoriske artiklene her.

Denne siden ble sist oppdatert 5. oktober 2007.

Tilbakemeldinger og artikler til vurdering sendes redaksjonen@selhistorie.no

Ansvarlig redaktør: Kjell Arne Bakke, Sinsenveien 71, 0586 Oslo

casinos online


casinos online