Lokalhistorien fra Sel kommune finner du på selhistorie.no

"Fra fortid til framtid"

selhistorie.no/forsiden

Bråtås Handel

   1954 –1970

Husker du Bråtås Handel? På femti- og sekstitallet var butikken samlingssted for barn og voksne Synna brue”. Kundene kom også fra baksida langs Otta-elva, fra Hjellum og så langt sør som fra Breden og Bugardene. Edvin Bråtå skriv her om butikken som kona Magnhild starta for å ha arbeid på heimplassen.

Flagg i butikkvinduet og tre festkledde barn fra Synna brue på 17. mai først på 1960-tallet. Fra venstre Hans Olav Bråtå, Unni og Svein Arne Jordet.

Av Edvin Bråtå, Otta

Det var Magnhild Bråtå, som åpnet Bråtås Handel, synna brue, i det hus som nå er Elvegata 7. Handelsbrev er utstedt 24.6.1954.

Magnhild hadde tidligere en del års praksis fra forretninger. De siste årene før hun begynte med egen forretning, arbeidet hun på kontoret til engros firma Sundt & Co i Bergen. Ektefellen Edvin arbeidet i Fiskeridirektoratet i Bergen.

I 1952 fikk Magnhild permisjon fra arbeidet, for å være hos sin mor på Otta, som var blitt dårlig. I denne tida ble det planlagt å begynne egen forretning, for å kunne bli på hjemstedet Otta.

Det ble bygd et mindre forretningsbygg. Forretningen ble åpnet 20.11. 1954. Vareutvalget var matvarer, med tillegg av andre varer som er naturlig å tilby i en slik butikk.

Varene fraktet over gangbrua
På denne tida var det ikke bru over Otta-elva, mellom Otta sentrum og sørsida, som kunne kjøres med lastebil. Unntak var kjøring med en liten lastebil som eides av Ola Hølmo på Bolongen. Kanskje noen få andre. Det var derfor vanskelig med varetransport til butikken. Varer fra leverandører, ble for det meste losset av ved nordre enden av gangbrua ved jernbanen. Derfor måtte varene hentes med håndkjerre, sommerstid. Om vinteren var det kjelke som var transportmiddel. Dette var tungvint og slitsomt for de som arbeidet i butikken. Vognmann Sigurd Stenersen kjørte en del varer med hest.

Det kan nevnes at kjelken til transport, ble levert av Johan Flåten, som bodde på Ottheim. Etter Johans ønske, ble oppgjør foretatt i bytte med skrå-tobakk. Hvor mange fjerdinger tobakk som Johan skulle ha, er det ikke notert noe om, men det ble nok mange turer til butikken før handelen var oppgjort.

Samlingssted for voksne og barn
I 1956 ble ny bru over Otta-elva åpnet. Det ble en stor forskjell for butikkdriften. Nå kunne leverandører kjøre varene til butikkdøra.

Utenom Magnhild Bråtå, var det en fast ansatt i butikken. I enkelte perioder også ekstrahjelp.

Kunder til butikken, var for det meste fra området synna brue og fra Hjellum. Det var også kunder fra baksida, opp til Myrumsgardene, og sørover baksida til Breden og Bugardene.

Butikken ble også et samlingsted, særlig for barn. I disse årene var det mange barnefamilier og mange barn i kundeområdet. Det ble arrangert forskjellige aktiviteter for barn. I flere år ble det satt opp juletre og tilstelning for barn og voksne. Julegaver til barn ble pakket og levert fra butikken som gaver. Det var gang rundt juletreet og nisse som delte ut gaver. Tiltaket var populært, med stor deltakelse.

71-åring overtok
Driften av butikken medførste mye arbeid, også mye kveldsarbeid og helgearbeid. Selv om det etterhvert ble et brukbart økonomisk resultat, ønsket Magnhild å slutte med butikkdrift. Fra 1966 ble butikken leid ut til Alma Engum, som hadde drevet forretning i flere år, på Dovre. Alma var da 71 år. Hun drev butikken i ca. fire år, til utpå året 1970. Da var 16 års butikkdrift Synna brue slutt.

Denne artikkelen er første gang publisert i Synnabruposten nr 2/2004. Senere er den også publisert i Gåmålt og nytt frå Sel, bind 3, 2005. ..____________________________________________________________________

selhistorie.no er et nettsted i regi av Kjell Arne Bakke, opprinnelig fra Otta, nå bosatt i Oslo. Artiklene på denne nettsiden tar utgangspunkt i allerede papirpubliserte artikler av hans far, Per Erling Bakke, og stoff fra Ulvoldenslekta fra Selsverket i Sel kommune.

...

selhistorie.no har et samarbeid med næravisa Norddalen på Otta om gjensidig utveksling av lokalhistorisk stoff.

Nettsiden tar i mot også andre lokalhistoriske bidrag.

Les mer om de lokalhistoriske artiklene her.

Denne siden ble sist oppdatert 16. august 2009.

Tilbakemeldinger og artikler til vurdering sendes redaksjonen@selhistorie.no

Ansvarlig redaktør: Kjell Arne Bakke, Solligrenda 52, 0491 Oslo

casinos online


casinos online