Lokalhistorien fra Sel kommune finner du på selhistorie.no

"Fra fortid til framtid"

selhistorie.no/forsiden    

Skreden – plassen som måtte vike for E-6

Boplassen Skreden fra siste halvdel av 1800-tallet måtte vike, da E-6 ble utbygd på 1960-tallet. Ved folketellingen i 1900 ble folket i Skreden registert som strandsittere, en gammel betegnelse for de som ikke hadde egen jord, men som bodde nær sjø eller elv. Skreden lå like ved elvekanten der elvene Otta og Lågen møtes.

Av Erik I. Lindstad, Lillehammer

Skreden var en plass cirka én kilometer sør for Lågenbrua ved E-6 og cirka 150 meter sør for Kjerrhusbakken og nå oppkjørselen til Mysusæter.

Huset ble revet i begynnelsen av 1960-årene ved den siste utvidelsen av E-6, og alle synlige tegn av bebyggelse og tomten ble borte ved utvidelse til gang- og sykkelvei. Huset ble bygget i siste halvdel av 1800-tallet av Arne Syversen (Karistuen) Skreden og Elen Bergsvendsdatter Skreden.

Artikkelen fortsetter nedenfor bildet.


Foran fra venstre: Bjarne Skreden, Sverre Lindstad, Agnes Skreden og Iver Skreden. Bak fra venstre: Gorm Lindstad, Reidar Lindstad, Erling Skreden, Rønnaug Lindstad, Ingeborg Skreden og helt til høyre Kari Børresen.

Kjøpte av Blekastad

Arne Syversen  Karistuen og Elen Bergsvendsdatter Bondestad kjøpte Skreden av Blekastad, garden som lå noen hundre meter lenger nord, ble skutt i brann under den tyske framrykkingen mot Otta søndag 28. april 1940.

Arne og Elen bodde til å begynne med der Gorm Lindstad bygde seg hus på oversiden av vegen. De hadde geiter, gris og høner i et hus som ble revet en stund etter siste krig. De tok navnet Skreden etter plassen, som lokalt ble kalt Skriu. Senere fikk de tømret et hus på andre siden av vegen, ned mot Lågen.

Arne Syversen Skreden var steinarbeider, smed, skomaker og arbeidet rundt på gardene i Sell.

Arne var født den 11. mars 1847 i Karistuen på Nord-Sel og døde 26. februar 1909. Elen var født på Bondestad i Bredebygden den 21. april 1846 og døde 26. mars 1920.


Arne Syversen  Karistuen
og Elen Bergsvendsdatter Bondestad.

De ble gift 25. desember 1875 og fikk fire barn:

Syver Arnesøn Skreden                     19. juni 1877, død 20. februar 1936

Bergsvend Arnesøn Skreden,             24. februar 1879, død 6. januar 1958

Kari Arnesdatter Skreden                  22. mai 1882, død 7. april 1959

Rønnaug Arnesdatter Skreden          4. september 1885, død 11. juli 1962


Syver og Bergsvend var med å stifte IOGT-losjen på Otta.

Dattera tok over

Rønnaug kjøpte seg strikkemaskin og tok på seg oppdrag for folk på Otta etter at hun ble enke og flyttet fast til Skreden. Hun var også aktiv i Sanitetsforeningen på Otta.

Rønnaug ble gift med Ingvar Georg Lindstad fra Lillehammer. Han var stasjonsmester på Sel til juni 1945. Han ble arrestert for motstandsarbeid på slutten av krigen og han døde etter en brokkoperasjon. Brokken var noe tyskerne hadde påført ham etter avhør på Dombås.

Rønnaug Lindstad


Ingvar Lindstad


Rønnaug og Ingvar fikk sønnene:
Ingolf: født 29. desember 1909, død, 12. februar 1930

Gorm: født 4. august 1911, død, 2. februar1961, gift m ed Kristine Teighagen

Reidar: født 6. mai 1914, død, 5. april 1969, gift med Kari Ulvolden

Sverre: født 27. juli 1915, død 13. april 1978, gift med Hilda Uthus (Elverum)     

Rønnaug tok over stedet og bodde der fast etter at mannen døde. Hun flyttet derfra rundt 1960.   

 Ingvar Lindstad nummer fire bakerst fra venstre. Bildet er tatt på jernbaneskolen på Hamar.

Rønnaugs bror, Bergsvend, emigrerte til Chippewa Falls i Wisconsin i Amerika 1903 og arbeidet ved et sagbruk som noen slektninger av ham drev. Han kom tilbake i 1906.

Bergsvend ble gift med Ingeborg Storodden fra Ruste på Vinstra. Han var lokomotivfører og bosatte seg på Lillehammer. De fikk tre barn: Iver, Agnes og Bjarne.

Rønnaugs søster, Kari, ble gift med enkemann Ludvig Børresen fra Lillehammer. Hun hadde en sønn før dette ekteskapet som het Erling Skreden.

Den ene broren dro til Amerika
Syver Arnesen (Arnesøn) Skreden var født i Skreden (Skriu) i 1877. Den tiden han bodde på Otta arbeidet han som steinarbeider. Senere gikk han underoffiserskolen i Halden. Han bodde i annen etasje i Brogaten 8 i Oslo og arbeidet hos en onkel (bror av faren) som drev auksjonsforretning som lå i Storgaten.

Syver reiste til Amerika 8. mai 1908 med dampskipet “Tietgen” fra Cristiania via Kristiansand og til New York. Skipet kom til New York 20. mai 1908, og Syvers reisemål var Sør-Dakota. Han bodde først i byen McIntosh i Sør-Dakota til 1923. Byen ligger på grensen til Nord-Dakota cirka 20 norske mil fra Marmarth i Nord-Dakota, der han senere slo seg ned. Syver tok navnet Syvert Skrede etter at han kom til Amerika.

Syver reiste til Amerika litt under ett år før hans far døde. Hans kone Inga kom etter 29. september 1911. Syver og Inga hadde ingen barn. Hun døde tre år før han og er begravd sammen med sin mann på kirkegården i Marmarth.

Syver var comisjonær og var det vi ville kalle en sheriff. Han hadde ansvaret for brann, vann og politi i byen Marmarth til sin død. Syver døde under mystiske omstendigheter.

Inga og Syver Skreden

Han drev et skomakerverksted og skobutikk. Han ble funnet død på gulvet av sin venn Henry Shipley, som bodde i Miles City cirka16 norske mil fra Marmarth. Huset var påtent og lommeboken lå et stykke fra der de fant ham liggende på gulvet.

Huset ble påtent for å dekke over ugjerningen. Alt tyder derfor på at det var et ran. (Se eget utklipp fra lokalavisen, utskrift og kopier av brev).

 

Inne i  Syvers skobutikk med verksted i byen Marmath i Nord-Dakota.

Han drev et skomakerverksted og skobutikk. Han ble funnet død på gulvet av sin venn Henry Shipley, som bodde i Miles City cirka16 norske mil fra Marmarth. Huset var påtent og lommeboken lå et stykke fra der de fant ham liggende på gulvet. Huset ble påtent for å dekke over ugjerningen. Alt tyder derfor på at det var et ran. (Se eget utklipp fra lokalavisen, utskrift og kopier av brev).                                                                        

Den andre endte på Lillehammer
Da Bergsvend emigrerte til Chippawah Falls 1. mai 1903 var han 24 år og ugift. Han kom tilbake høsten 1906, ett og et halvt år før hans bror Syver emigrerte til Amerika og to og et halvt år før hans far døde.

Det var Ole P. Lie (Kleivrudlien) som betalte reisen hans over til Amerika. De var søskenbarn og Ole reiste muligens bare noen år før Bergsvend. Han tok båten “Cedrik” fra England til New York.

Bergsvend ble senere gift og bosatte seg på Hamar, der han utdannet seg som lokomotivfører. De flyttet til Lillehammer i 1924 og kjøpte et hus i Kroken 4. I dette huset bodde hans ugifte datter Agnes inntil hun døde 90 år gammel i september 2001 og huset ble solgt. Bergsvend og Ingeborg hadde tre barn: Bjarne, Iver og Agnes.

Denne artikkelen ble første gang publisert i sin helhet på selhistorie.no 10. juni 2012.

____________________________________________________________________

selhistorie.no er et nettsted i regi av Kjell Arne Bakke, opprinnelig fra Otta, nå bosatt i Oslo. Artiklene på denne nettsiden tar utgangspunkt i artikler av hans far, Per Erling Bakke, og stoff fra Ulvoldenslekta fra Selsverket i Sel kommune.

selhistorie.no har et samarbeid med otta2000.com, Sel Historielag og næravisa Norddalen på Otta om utveksling av lokalhistorisk stoff.

Nettsiden tar i mot også andre lokalhistoriske bidrag og bilder.

Organisasjonsnummer 990 783 624

Les mer om de lokalhistoriske artiklene her.

Denne siden ble sist oppdatert 11. juni 2012.

Tilbakemeldinger og artikler til vurdering sendes redaksjonen@selhistorie.no

Ansvarlig redaktør: Kjell Arne Bakke, Solligrenda 52, 0491 Oslo