Lokalhistorien fra Sel kommune finner du på selhistorie.no

"Fra fortid til framtid"

selhistorie.no/forsiden    

Rolf Ulvolden trakk historiske selværer fram i lyset

VERKINGEN og ottaværen Rolf Ulvolden var lokalhistorisk engasjert og tok flere initiativ som vi kan huske han for etter at han døde 21. februar. Han stod i spissen for å få reist en byste av verkingen Paul Botten-Hansen ved Sel kirke, og han var sentral i arbeidet med å få Pillarguri på sokkel ved Grand. Rolf Ulvolden bidro også med artikler i Historielagets bøker.

"Vi fant en fin stein i kanten av elva, og vi snakka om at denne steinen hadde sikkert Paul sittet på når han fisket i Ula".

Det skreiv Rolf Ulvolden (bildet) i en artikkel, som blant annet omhandlet arbeidet som ei lokal arbeidsgruppe la ned for å få reist ei byste av Paul Botten-Hansen på Selsverket.

Av Per Erling Bakke, Otta

Rolf Ulvolden, født 31. august 1930, døde 21. februar. Han ble 80 år gammel.

Rolf var fra UlvoldenSelsverket, der han vokste opp som nummer seks av en søskenflokk på ti.

Barndomstida mintes han med glede, og slik uttrykte han seg om oppveksten og takknemligheten til foreldrene i slektsboka om garden:

"Jeg håper at mine barnebarn får en like fin oppvekst som jeg hadde. Det var ikke mye gods og gull i min oppvekst, men det var masser av kjærlighet, og vi hadde omtanke for hverandre."

Rolf Ulvolden avbildet i fjor høst under feiringen av 80-årsdagen på Mysuseter.

Der var han som gutonge budeirull på Ulvoldssetra, og på Mysyseter tilbrakte han mye tid i egen hytte først på Finslethaugen og seinere i ny hytte på Holekvea.

Handelsmann fra 1945
Rolf Ulvolden staket tidlig ut kursen i yrkeslivet sitt. Egen butikk lå nok allerede i bakhodet da han knapt 15 år gammel, sommeren 1945, sammen med sin gode venn og nabo, Øystein Drivenes, startet kioskhandel ved riksvegen forbi Ulvolden.

Skulle han bli kjøpmann, holdt det ikke med bare sju års folkeskole. Han måtte ha eksamen fra handelskole og minst to års praksis som handelsbetjent. Han skaffet seg begge deler. Eksamen tok han hos Olav N. Haugen som dreiv Haugens Handelskole, og læreårene bak disken fikk han hos Paul I. Sletten på Otta Landhandel. Før det satt han også foran kateteret til Nils Grotnes som dreiv Otta Realskole.

En god læretid hadde han også, da han avtjente verneplikten på Lista med opplæring i spesialfelt innen militær virksomhet. Neste stopp ble hos en landhandler i Mesnalia, der han var et par år inntil han vendte tilbake til heimbygda.

Yngst med handelsbrev
1950-årene var ei tid da mange startet egen butikk på Otta. Dette tiåret var det 20 selværer som løste handelsbrev og startet egen butikk i stasjonsbyen. Rolf Ulvolden var den yngste av disse. 21 år gammel startet han i mai 1952 Otta Møbelutsalg.

Med pensjonist Ola Pedersen som sin medarbeider dreiv han i Bakkegarden salg av brukte møbler. Markedet for brukte møbler var stort og varene fikk han levert fra en auksjonsforretning i Oslo som en onkel av han dreiv. Seinere gikk han over til bare nye møbler.

Gikk fra møbler til sko
Møbler trengte imidlertid mye plass, så ble det sko i stedet. Dermed var firma Otta Skomagasin etablert. Fra Bakkegården flyttet han til større lokaler hos Ingar Sletten. Og nå var han tilknyttet fagkjeden Skoringen. Etter mange år flyttet han butikken heim i egen forretningsgård, til Otekren, barndomsheimen til kona, Ann Birgitte (Molla).

Etter ca. 50 år som kjøpmann ble butikken nedlagt, og varebeholdningen ble solgt til en nyetablering i bransjen. Med høgbru som delte sentrum i to og etablering av kjøpesenter ”Nea lina” var tida for butikkdrift ”Ogga lina” definitivt over.

I unge år var han med i Otta Røde Kors Hjelpekorps, og han var således med på mange leteaksjoner i fjellet. Han trådte også til da hans eldste bror Syver ble sjuk, og han dreiv heimgarden Ulvolden i tillegg til butikken.

Framfor alt var han opptatt av å ta vare på bygdas identitet og historie. Hvem husker ikke hans innlegg i avisspaltene på nittitallet der han skreiv at det var i Sel, nærmere bestemt på Selsverket, at Ibsen hadde hentet sine synsinntrykk fra, da han skreiv Peer Gynt.

Fikk Paul Botten-Hansen fram i lyset
Han var også intiativtager og pådriver, da han fikk dannet en arbeidsgruppe for å få reist en byste av Ibsens venn, universitetsbibliotekaren og litteraturkritikeren Paul Botten-Hansen. Bysta står ved Sel kirke, der den unge Paul trådte sine barnesko.

Og nettopp i Sel kirke var det at han sammen med Pål Olstad engasjerte seg for å få med folk til dugnadsinnsats for å isolere det kalde gulvet i kirka. Han var også en av seks ottaværer som dannet arbeidskomiteen for kronerulling og samling av folk til dugnad for å reise statue av Pillarguri. Vi kjente han også som skribent til artikler i Sel Historielag bøker.

Omtanke for sine nærmeste
Rolf Ulvolden var familiefaren som hadde kjærlighet og omtanke for sine nærmeste. I hans eldre år kom dette spesielt til uttrykk i omsorgen for barnebarna. Helsen sviktet imidlertid de seinere årene. Da jeg besøkte han hjemme tre uker før han døde, sa han:
Jeg hadde ikke klart meg nå uten Molla.

Og slik var det. Hun ga alt for Rolf.

Om oppveksten på Ulvolden på Selsverket
Rolf Ulvolden vokste opp på Ulvolden på Selsverket, som ett av ti barn av Syver og Anna Wold (født Rønningen). Slektsboka "Ulvolden på Selsverket 1596–1996" er ei bok om garden, menneskene og dagliglivet i Ulvoldenslekta på Selsverket i Sel.
Hele boka kan leses her..
Bysta på Selsverket av
Paul Botten-Hansen

Rolf Ulvolden la ned et stort arbeid for å minnes Paul Botten-Hansen (1824–1869)
og tok initiativet til denne bysten som står foran Sel kirke på Selsverket.

I en artikkel i Sel Historielags bok "Gåmålt og nytt frå Sel" (1999) skreiv han om Botten-Hansen, som vokste opp på Botten på Selsverket, og som ble universitetsbibliotekar og litteraturkritiker.

I artikkelen skreiv han blant annet om hvor skuffet Paul ble da Henrik Ibsen ga ut boken Peer Gynt. Han jobbet selv med stoffet, men da det var hans beste venn, Ibsen, fikk han tilgivelse.

.Magnus Berg
billedhuggeren med de «sterkt rystende hender»

Rolf Ulvolden skreiv også om sambygdingen Magnus Berg (1666–1739) som vokste opp på Selsverket.

Eieren av Selsverket Kobberverk, Ulrik Fredrik Gyldenløve, oppdaget hans begavelse som treskjærer og med hoffets støtte ble hans sendt til København for å bli maler.

I en artikkel i Historielagets bok Gåmålt og nytt frå Sel
(2002) skreiv Rolf Ulvolden at Magnus Berg var mest kjent for sine utskjæringer i elfenben. Han ble en meget anerkjent kunstner og oppnådde høyere priser på sine verker enn den mer kjente Rubens.

Les artikkelen

.

.

Berget identitetskortene fra krigens dager

I artikkelen "Rolf Ulvolden – Kaniner og tobakk la grunnlaget for en karriere som forretningsmann" i Historielagets bok Gåmålt og nytt frå Sel (2010), trekker artikkelforfatter Geir Neverdal også fram hans rolle med å berge arkivet med identitetskort fra krigens dager.

Denne artikkelen ble publisert på selhistorie.no 27. februar 2011.

______________________________________________________________________

selhistorie.no er et nettsted i regi av Kjell Arne Bakke, opprinnelig fra Otta, nå bosatt i Oslo. Artiklene på denne nettsiden tar utgangspunkt i artikler av hans far, Per Erling Bakke, og stoff fra Ulvoldenslekta fra Selsverket i Sel kommune.

selhistorie.no har et samarbeid med otta2000.com, Sel Historielag og næravisa Norddalen på Otta om utveksling av lokalhistorisk stoff.

Nettsiden tar i mot også andre lokalhistoriske bidrag og bilder.

Organisasjonsnummer 990 783 624

Les mer om de lokalhistoriske artiklene her.

Denne siden ble sist oppdatert 27. februar 2011.

Tilbakemeldinger og artikler til vurdering sendes redaksjonen@selhistorie.no

Ansvarlig redaktør: Kjell Arne Bakke, Solligrenda 52, 0491 Oslo