Lokalhistorien fra Sel kommune finner du på Selhistorie.no

"Fra fortid til framtid"

1954 – Otta feiret jernbanens 100 år

Gammelt lokomotiv

I 1954 slo jernbanefolket på Otta på stortromma med stor feiring og langt historisk opptog gjennom stasjonsbyens gater. Norges Statsbaner feiret at det var 100 år siden landets første jernbane, Hovedbanen Kristiania – Eidsvoll ble åpnet.

Av Per Erling Bakke, Otta

For å markere jubileet hadde NSB satt opp et jubileumstog på strekningen Oslo Åndalsnes. Det var besøk på noen av stasjonene underveis, hvor publikum ble invitert om bord:

Det var utstilling, og det ble vist kortfilmer som fortalte litt av jernbanens omfattende virksomhet. På hvert sted var det program med taler, musikk, sang og ikke minst opptog gjennom gatene.

 

Otta fikk besøk 13. og 14. mai.
Dagningen ga brei dekning av besøkets første dag:

Annonse for jernbanens 100-årsjubileum 1954, Otta stasjon.
Annonse fra NSB:
”Jubileumstoget 1854 – 1954 står på Otta stasjon.” 

”Statsbanenes 100 års jubileum ble i går feiret i varmt vårvær og med et stort publikum både fra stedet og fra nabobygdene. Stedets jernbanefolk hadde på forhånd lagt ned et stort og fortjenestefullt arbeid med å sette stasjonsområdet i jubileets tegn. Så vel stasjonsbygningen som ilgodsbygningen var vakkert dekorert av jubileets emblemer, flagg, og barguirlandere, og det nyutsprungne lauvet var med og pyntet omgivelsene på sin måte.
Presis klokken 11. marsjerte Hamar Jernbanemusikkorps ut fra stasjonen etterfulgt av en del av stedets jernbanepersonale kledd i gamle uniformer og til slutt resten av personalet i sine vanlige uniformer. Opptoget gikk flere runder gjennom staden, og ”gamlekara” vakte stor jubel blant publikum i sine morsomme uniformer og med sine festlig sminkende ansikter. Særlig la en merke til stasjonsfullmektig Flagstad som tok seg godt ut i selveste generaldirektøruniformen.

2300 personer besøkte toget

I løpet av de to dagene hadde 2300 besøkende sett utstillingen. Ved avslutningen siste kveld hadde flere hundre mennesker møtt fram. Også Jernbanens Musikkorps, Otta Damekor og Otta Mannskor deltok. Lars Riise-Pedersen takket på vegne av Sel kommune for besøket, samtidig som han komplimenterte utstillingen og de flittige musikerne.
En representant for NSB takket for norddalens interesse og tilslutning. Han håpet på fortsatt –om mulig bedre – forståelse for NSBs arbeid. 
Otta stasjon trolig i 1970-årene.. Otta stasjon, trolig i 1970-årene. Foto: ukjent 

Prolog ved jubileumstogets ankomst til Otta 13. mai 1954 (av Lars Riise-Pedersen)

Prolog av Lars Riise-Pedersen ved jernbanens 100-årsjubileum ved Otta stasjon.

fortsettelse:

Prolog jernbanen 100 år. Lars Riise-Pedersen.

Postverket markerte jernbanens 100-årsjubileum i 1954 mved å gi ut tre frimerker.
Postverket markerte jernbanens 100-årsjubileum i 1954 ved dette året å gi ut tre frimerker.
20-øres frimerke viser landets første lokomotiv med hest og kjørekar i forgrunnen. 30-øres frimerke viser tidens moderne lyntog. Det blå 55 øres-frimerket viser lokfører om bord i lokomotivet. (Norgeskatalogen. Norsk Filatelistforbund 2012)

Denne artikkelen ble første gang publisert på Selhistorie.no 29. mai 2014.
____________________________________________________________________

selhistorie.no er et nettsted i regi av Kjell Arne Bakke, opprinnelig fra Otta, nå bosatt i Oslo. Artiklene på denne nettsiden tar utgangspunkt i artikler av hans far, Per Erling Bakke, og stoff fra Ulvoldenslekta fra Selsverket i Sel kommune.

selhistorie.no har et samarbeid med otta2000.com, Sel Historielag og næravisa Norddalen på Otta om utveksling av lokalhistorisk stoff.

Nettsiden tar i mot også andre lokalhistoriske bidrag og bilder.

Organisasjonsnummer 990 783 624

Les mer om de lokalhistoriske artiklene her.

Denne siden ble sist oppdatert 3. februar 2014 .

Tilbakemeldinger og artikler til vurdering sendes redaksjonen@selhistorie.no

Ansvarlig redaktør: Kjell Arne Bakke, Solligrenda 52, 0491 Oslo

casinos online


casinos online

NORSKE