Lokalhistorien fra Sel kommune finner du på selhistorie.no

"Fra fortid til framtid"

selhistorie.no/forsiden

Trond Loftsgaard:
sentral i utviklingen av reiselivet

Trond Loftsgaard på Sygard var blant hotelleierne som stilte seg i spissen for å etablere det første bilselskapet i Ottadalen. Han var sentral i arbeidet med å få drenert Selsmyrene og var aktiv i lokalpolitikken, sparebanken og kooperativen.

Per Erling Bakke, Otta

Trond Loftsgaard, født 1877, var tredje generasjon av Loftsgårdsfolket på Sygard og oppkalt etter bestefaren Gammel-Trond. Trond tok over garden i 19I4, og som far sin kom han ved salg og bygsling til å legge grunnlaget for den videre vekst og utvikling av Otta. I 1936 var det fjerde generasjon – Knut Fredrik, født 1913 – som tok over garden.

Sentral i arbeidet med bilselskapet
Foruten å være gardbruker, stasjonsholder og hotellvert, arbeidet Trond Loftsgaard aktivt for felles interesser – så vel innabygds som i distriktet. Da skysstrafikken etter hvert gikk over fra hest til bil, var han en av flere hotelleiere som gikk i brodden for utvikling av reiselivet ved å starte det første bilselskapet i Ottadalen i 1915: A/S Geiranger – Nordfjord – Otta. I selskapet ble han dessuten kasserer. Til å bygge et karosseri for biler i Geiranger, bidro hver av deltagerne med 3500 kroner i startkapital.

Trond Loftsgaard (1877–1932)

.

For øvrig var også Anne Forberg på Bjørkheim Hotel blant de åtte reiselivsfolkene som dannet bilselskapet.

Aktiv i flomsikringen på Selsmyrene
Det største arbeidet la Loftsgaard likevel ned innen kommunen. I arbeidet med flomsikringen og dreneringen av Selsmyrene, der han sjøl var en av grunneierne, deltok han aktivt. I mange år var han formann i styret for uttapping og tørrlegging av Selsmyrene. Som styreformann i selskapet og leder av en kommunal oppnevnt komité, reiste han til hovedstaden. Der ble det gjort flere framstøt mot sentrale myndigheter for å få fortgang i arbeidet med senking av vasstanden på Selsmyrene og regulering av Ula. Fortgang i dette arbeidet var også viktig for 1920-årenes mange arbeidsledige i bygda.

Lokalpolitiker og styremedlem
Ellers var han med i kommunestyret i flere perioder, første gang fra 1914. Videre var han med i bygningsrådet – den gang kalt ”Bygnings og Reguleringskommisjonen”, og han var medlem av skolestyret og formann i Sel Gamlehjems styre. For øvrig var han også medlem av styrene i Sell Sparebank og Otta Kooperative Handelslag. Da Nordre Gudbrandsdalens Kreditbank etablerte seg på Otta i 1919, var han en av styremedlemmene.

Trond Loftsgaard ble ingen gammel mann. Han døde i 1932, bare 55 år gammel. Ektefelle Inga Loftsgaard, født 1869 i Oslo, døde i 1939. Begge er gravlagt på Sel kirkegård.

selhistorie.no er et nettsted i regi av Kjell Arne Bakke, opprinnelig fra Otta, nå bosatt i Oslo. Artiklene på denne nettsiden tar utgangspunkt i allerede papirpubliserte artikler av hans far, Per Erling Bakke, og stoff fra Ulvoldenslekta fra Selsverket i Sel kommune.

...

selhistorie.no har et samarbeid med næravisa Norddalen på Otta om gjensidig utveksling av lokalhistorisk stoff.

Nettsiden tar i mot også andre lokalhistoriske bidrag.

Les mer om de lokalhistoriske artiklene her.

Denne siden ble sist oppdatert 9. mai 2009.

Tilbakemeldinger og artikler til vurdering sendes redaksjonen@selhistorie.no

Ansvarlig redaktør: Kjell Arne Bakke, Solligrenda 52, 0491 Oslo

casinos online


casinos online