Lokalhistorien fra Sel kommune finner du på selhistorie.no

"Fra fortid til framtid"

selhistorie.no/forsiden

Sigurd I. Blekastad:
stortings-, handels- og hotellmann med sete på Otta

Sigurd Blekastad dreiv butikk og hotell på Mostugu på Otta. Han ble tidlig med i kommunepolitikken.

Med Bjørnstjerne Bjørnson som pådriver og agitator lå vegen til Stortinget og rikspolitikk åpen.

I 1882 ble han valgt inn som representant for Venstre. På Stortinget oppnådde han å få stor innflytelse.

Av Per Erling Bakke, Otta

Sigurd Blekastad var fra garden Blekastad, der han ble født i 1848. Faren Ivar var fra Bu i Bredebygden og var den som kjøpte Blekastad. Mor hans, Guro, var fra Hyrve i Skjåk. Både på Hyrve og i Bu var folket haugianere, og trolig var det årsaken til at foreldra fant sammen. Sigurd voks således opp i et bondemiljø med sterke åndelige interesser.

Sigurd Blekastad (1848-1897)

Stortingsrepresentant fra 1883 til 1897.
Handels- og hotellmann på Otta.

Les mer om
Sigurd Blekastads handels- og hotellvirksomhet
på Otta og Otta Hotel spesielt

Huslærer hos Bjørnstjerne Bjørnson
Da Christopher Bruun etablerte seg med folkehøgskole på Romundgard på Sel, var Sigurd en av elevene. Etter at Bruun flyttet skolen sin til Gausdal, satt han på nytt under kateteret til læremesteren sin. Han var også en tur til Danmark der han gikk på folkehøyskolen i Askov. Drømmen var sjøl å bli lærer i friskole og folkehøgskole.

I Gausdal traff han Bjørnstjerne Bjørnson. I 1872 ble han huslærer hos dikterhøvdingen, og tida med Bjørnson fikk mye å si for Blekastad. Som for de fleste folkehøgskolefolk var han en ihuga målmann. Han skreiv nynorske dikt, men behersket også riksmålet, når han måtte bruke det. Når han holdt tale brukte han alltid bygdemålet.

På Aulestad traff han også jenta som han giftet seg med, Karoline (Lina) Nielsen fra Nes på Romerike – som han tok med seg heim til Otta og Mostugu.

Ble stortingsmann
Blekastad ble tidlig med i kommunepolitikken i heimbygda. Med Bjørnson som pådriver og agitator lå vegen til Stortinget og rikspolitikk åpen. I 1882 ble han valgt inn som representant for Venstre. På Stortinget oppnådde han å få stor innflytelse. Han var ikke av de mest taletrengte, men når han tok ordet, var det med fynd i tale og innhold som ble hørt i forsamlingen.

Han arbeidet blant annet sterkt for at Hamar–Selbanen ble anlagt og bygd. For det måtte han av og til høre sleivord, han som sjøl var fra Sel. Det var for øvrig hans framlegg i 1897 som var utgangspunket for innføringen av det reine norske flagget.

1897 ble hans siste år på Stortinget. Han døde under et besøk på Mysuseter denne sommeren, knapt 49 år gammel.

selhistorie.no er et nettsted i regi av Kjell Arne Bakke, opprinnelig fra Otta, nå bosatt i Oslo. Artiklene på denne nettsiden tar utgangspunkt i allerede papirpubliserte artikler av hans far, Per Erling Bakke, og stoff fra Ulvoldenslekta fra Selsverket i Sel kommune.

...

selhistorie.no har et samarbeid med næravisa Norddalen på Otta om gjensidig utveksling av lokalhistorisk stoff.

Nettsiden tar i mot også andre lokalhistoriske bidrag.

Les mer om de lokalhistoriske artiklene her.

Denne siden ble sist oppdatert 9. mai 2009.

Tilbakemeldinger og artikler til vurdering sendes redaksjonen@selhistorie.no

Ansvarlig redaktør: Kjell Arne Bakke, Solligrenda 52, 0491 Oslo

casinos online


casinos online