Lokalhistorien fra Sel kommune finner du på selhistorie.no

"Fra fortid til framtid"

selhistorie.no/forsiden

Knud Trondsen Loftsgaard:
lokalpolitiker, hotell- og og handelsmann

Gardbrukeren på Loftsgård etablerte Grand Hotel, og i 1896 ble han også stasjonsholder da skysstasjonen flyttet til Loftsgård. Også butikk og kafé hørte med til hans mangslungne virksomhet på det nye tettstedet som ble bygd opp i jernbanens kjølvann. Knud Trondsen Loftsgaard var lokalpolitiker fra Sel sogn i Vaage herredstyre.

Av Per Erling Bakke, Otta

Knud Loftsgaard var fra Lom, fra garden Nordre Brimi. Han var født i 1843 og ble døpt i Garmo kirke. Knud var bare fire år gammel, da han kom til Sel i 1848. Dette året fikk nemlig far hans, Trond Knudsen Brimi tinglyst skjøte* på Søndre Loftsgård i Sel. Etter at moren Anne Paulsdatter var blitt enke, skjøtet hun i 1876 over garden til Knud. *skjøte fra prokurator Hindrum.

Knud Trondsen Loftsgaard (1843-1916)

Gardbruker, lokalpolitiker, handels- og hotellmann fra Otta.

Les mer om
Knud Trondsen Loftsgaards
handels- og hotellvirksomhet
på Otta og Grand Hotel spesielt

Gardbruker, hotelleier, stasjonsholder, kremmer og kaféeier
I tillegg til å drive gard og hotell, ble han fra 1896 også stasjonsholder da skysstasjonen ble flyttet til Loftsgård. Året etter, i 1897, begynte han også med butikk, som han dreiv fram til 1904. Kafé hørte også med til virksomheten, den lå rett over vegen for butikken hans.*

*Sygardsbutikken var huset J.K. Wangen kjøpte og dreiv manufakturhandel.

Største grunneier
Som valgt medlem til Vaage herredstyre fra Sel sogn, var han i 1895 med da herredsstyret foreslo at den kommende jernbanestasjons navn, og dermed stedets, skulle være Otta. Året etter bestemte så herredsstyret at bygningsloven av 1845 skulle innføres for gardene Otekren, Sygard Loftsgård og Mostugu sin innmark ved Otta jernbanestasjon. Dermed var grunnlaget lagt for reguleringen av den framtidige stasjonsby.

Som største grunneier bidro han til framveksten ved salg og bygsling av tomter. Først ved avståelse av store områder til jernbanen og etter hvert tomter til så vel vognmannsforretning, hotellvirksomhet, klebersteinforetak, telefonselskap, forsamlingshus og ikke minst til boliger.

Loftsgaard var også en av intivativtagerne, da Otta Dampsag og Høvleri ble etablert i Bredebygden i 1903. Foruten å ha vært med i herredsstyret i den gamle storkommunen, hadde han også tillitsverv i nyetablerte Sel kommune, blant annet som overformynder. Da Sell Sparebank ble etablert i 1909, ble han valgt til viseordfører i bankens forstanderskap hvor han satt fram til sin død.

Knud Loftsgaard døde 11. november 1916. Ektefelle Brit, født Sulheim i 1855 (Bøverdalen i Lom), døde i 1931. Begge er gravlagt på Sel kirkegård.

selhistorie.no er et nettsted i regi av Kjell Arne Bakke, opprinnelig fra Otta, nå bosatt i Oslo. Artiklene på denne nettsiden tar utgangspunkt i allerede papirpubliserte artikler av hans far, Per Erling Bakke, og stoff fra Ulvoldenslekta fra Selsverket i Sel kommune.

...

selhistorie.no har et samarbeid med næravisa Norddalen på Otta om gjensidig utveksling av lokalhistorisk stoff.

Nettsiden tar i mot også andre lokalhistoriske bidrag.

Les mer om de lokalhistoriske artiklene her.

Denne siden ble sist oppdatert 1. mars 2012.

Tilbakemeldinger og artikler til vurdering sendes redaksjonen@selhistorie.no

Ansvarlig redaktør: Kjell Arne Bakke, Solligrenda 52, 0491 Oslo

casinos online


casinos online