Lokalhistorien fra Sel kommune finner du på selhistorie.no

"Fra fortid til framtid"

selhistorie.no/forsiden

Grand Hotel:
brant ned i 1909 og flyttet til skysstasjonen (3)

Knud Loftsgaard bygde det tre etasjer store Grand Hotel, som hadde 55 gjestesenger i 1905. Hotellet brant ned til grunnen i 1909, og ble flyttet til skysstasjonen, der dagens Grand Gjestegård ligger.

Grand Hotel som Knud Loftsgaard bygde på Sygard Loftsgaard i 1890-årene, var i sveitserstil, en svært representativ og dominerende byggestil i denne tida. Hotellet brant ned i 1909. Hotellet lå der Solstad kafé er i dag (2009). Foto: H.H. Lie, 1899.

ARTIKKEL 3 AV 4: Knud T. Loftsgaard (1843-1916) på Sygard Loftsgård var en av grunneierne som i 1890-årene måtte avgi grunn til jernbanen.

Til tross for at han i 1896 ble stasjonsholder på den nyoppretta Loftsgård skysstasjon, våget han likevel spranget og bygde det tre etasjer store Grand Hotel like sør for skysstasjonen (der Solstad kafé er i dag).

I hotelldriften hadde imidlertid Knud en samarbeidspartner: Gardbruker og stasjonsholder på Nordre Bredevangen, Hans K. Breden. Disse to karene hadde i forkant bygd Ottheim på sørsida av Otta-elva. Det skulle bli hotell i tilfelle jernbanestasjonen ble lagt sør for elva.

I stedet ble Ottheim leiegård med flere leiligheter.
Bjørkheim Hotel:: med eget avlastningshotell tvers over vegen (4)

1905: 55 sengeplasser

I 1905 har hotellet 55 gjestesenger, og slik markedsførte hotellet seg:

Grand Hotel , Otta
1ste Kl. Hotel, nærmest Jernbanestationen. Værelser fra Kr.1.00. Pension fra Kr. 3.00 pr. Døgn. Gode Heste og Kjøretøier

1909: Hotellet brant ned

1909: Grand Hotel til venstre , skysstasjonen i midten ,våningshust på Loftsgård til høyre og Jernbaneparken i forgrunnen. Det lille huset foran til høyre er det som senere ble Narvesenkiosk og bokhandel. Foto: H. H. Lie.

Høsten 1909 brant imidlertid hotellet ned til grunnen. Det var på ettermiddagen den 23. november at det var ild løs i tredje etasje. Trond Loftsgaard (1877–1932) som nå dreiv hotellet etter sin far, var den første som kom til. Tross iherdig innsats fra brannmannskap og andre sto ikke hotellet til å reddes.

Bare en del innbo i første etasje ble reddet ut. I stedet konsentrerte brannmannskapet seg på å sikre de nærmeste husene: Olstads landhandel, telefonsentralen og skysstasjonen på Loftsgård. I løpet av en time var hotellet totalt nedbrent, bare en peis og del av ei skorsteinspipa sto igjen.

Trond Loftsgaard (1877–1932)
Les om Trond Loftsgaard

1910: Skysstasjonen ble nye Grand Hotel
Allerede sommeren etter,  i juni 1910, kunne Trond Loftsgaard ønske de første gjester velkommen til nytt hotell. Det var skysstasjonen, som faren Knud hadde drevet, som nå ble det nye Grand Hotel. Og slik beskrev Lillehammer Tilskuer det nyåpnede hotellet:

Hotellet utvendig saavel som Værelsene er holdt i lyse, venlige Farver. Foruten en stor Hal, som samtidig blir Entre, faar Hotellet to meget pene Salonger og Spisesal, dekorert av Kunstmaler Enebo.

Spisesalen rummer bekvemt 30 Personer. Av Gjæsteværelser blir det i alt 14, hvorav de fleste er dobbelte. Alle Rum er store, lyse og efter Landsforhold godt om ikke udmerket monterte.

Sentralt beliggende
Med sin beliggenhet hadde hotellet mange fortrinn i markedsføringen: Nær jernbanestasjon, utgangssted for bilruter, postkontor, telefon- og telegrafstasjon. I tillegg hadde hotellet bensin- og oljedepot og garasje for ti biler. Garasjen var den gamle låven på Sygard, i ettertid bedre kjent som ”Grandlåven”.

Trond Loftsgaard dreiv hotell på Sygard Loftsgård i mange år, trolig til han døde i 1932. Imidlertid ble hotellet i årene 1923-1928 drevet (leid) av en hotelleier i Stryn, Peter Tenden.

Skysstasjonen på Sygard Loftsgaard. Etter at det første Grand Hotel brant ble skysstasjonen til det ”nye” Grand Hotel fra 1910. En forstørret versjon av dette bildet viser et skilt på hushjørnet. Der går det fram at det var en doktor H. Bjelke som hadde kontor der da bildet ble tatt i september 1900.
Foto: H. H. Lie, 1900.

Grand Hotel med stabburet og våningshuset på Sygard Loftsgaard. Foto: ca. 1910.

Grand Hotel. Hest og bil viser at det er blitt et tidsskille i skysstrafikken. Foto: ca. 1910.

Prominente gjester
Av de mange som gjennom tida har gjestet Grand Hotell har det også vært kjente personer. En av dem var svenske Greta Garbo – Hollywood og filmverdens store stjerne i 1920- og 1930-årene. Kong Olav og Prinsesse Astrid bodde også på hotellet, det var i forbindelse med signingsferden sommeren 1958. Den amerikanske mangemillionæren, kunstmaler William Henry Singer og ektefelle Anna Spencer Brugh hadde Grand Hotell som fast stoppested når de hver sommer var på veg til sitt landsted i Olden. Jørgine Boomer var en annen gjest. Det var trolig i 1920-årene.

Heime er heime
Om Boomers besøk skriver Arvid Møller i sin bok ”Jørgine Boomer – Husmannsjenta fra Bøverdalen som ble millionær og vertinne på Waldorf Astoria i New York”:

De første gangene Jørgine var i Norge etter at hun emigrerte, tok hun bestandig tog fra Oslo til Otta. Der overnattet hun på Grand Hotell, like ved jernbanestasjonen. En av de første gangene hun bodde der, syntes hun at det var snusket på rommet.

”Har du ikke bedre rom å by fram”, spurte hun Trond Loftsgård, verten. Han så lenge på den unge fruen fra New York. Grandverten visste godt at ”verdensdamen” var husmannsjente fra Bøverdalen.

”Æ du så godt van frå heime du da”, spurte han.

”Jeg spurte deg om du ikke har bedre rom å by fram på hotellet ditt. Heime er heime”.  

1938: Hotellet ut av slekta
Loftsgaardsepoken på Grand tok slutt da neste generasjon, 25 år gamle Knut Fredrik Loftsgaard (1913–1945), solgte hotellet i 1938.

Grand Hotel 1912.

Grand Hotel og våningshuset på Sygard Loftsgård. Bildet er fra 1920.

Grand Hotel. Både innvendig og utvending har hotellet gjennom årene gjennomgått flere endringer. Bildet er fra en brosjyre fra 1939, da Reidar Mylius var hotelleier. I brosjyren reklameres blant annet:

Grand Hotell er nu helt nymontert, med koldt og varmt rinnende vann på alle værelser, hyggelige peisestuer og salonger, badstue, karbad og dusjer, W.C. – Førsteklasses kjøkken. Øl og vinrett.

Grand Hotell.  Hotellets spisestue. Foto: Fra brosjyre utgitt av hotellet i 1939.

Knut utdannet seg som jurist, men døde i 1945, bare 32 år gammel.

Den nye hotelleieren, Reidar Mylius (t.h.) fikk kort glede av å være hotellvert på Otta.

I krigsårene 1940–1945 var hotellet nemlig rekvirert til bruk for okkupasjonsmakten.

.
Reidar Mylius var fra Horten, der han ble født i 1894. Han kom til Otta da han kjøpte Grand Hotell i 1938.

1946: Kampesæterfamilien tar over

Grand Hotell 1950. Foto: Normann

Karine Kampesæter (1895–1962) ble neste eier av Grand, da hun kjøpte hotellet i 1946.

I hennes tid fikk hotellet et løft i form av utbedringer og stort vedlikehold etter, å ha vært militær forlegning gjennom fem krigsår.

Etter at Karine døde, ble hotellet overtatt av barna Bertha, Margrethe (Grethe) og Torbjørn Kampesæter, for så seinere å bli drevet i felleskap av Margrethe og Torbjørn.

Karine Kampesæter var vertinne og hotelleier på Grand Hotell 1946–1962. Hun var født Brenden og var fra Skåbu. Før hun kom til Grand, dreiv hun sammen med mannen sin, Ola T. Kampesæter, Kampesæter Høyfjellshotell i Skåbu. Foto: Utlånt av Bertha Kristiansen.

Folk fra hele norddalen hadde møtt opp ved Grand Hotell da Kong Olav og Prinsesse Astrid tok inn på hotellet den 17. juni 1958. Her står de på balkongen. Otta var ett av mange stopp under reisen til kongens signing i Nidaros. Foto: Utlånt av Bertha Kristiansen.

1981: Slutt på hotelldrifta
I 1981 ble hotellet solgt til Ottadalen Kommunale Billag (OKB). Derved var det slutt på 80 år med hotelldrift på Sygard Loftsgård.

Allerede i 1950 kom OKB inn som investor og eier på Sygard Loftsgård. Selskapet gikk da til makeskifte og kjøpte gardstomta med den tidligere hovedbygningen. Her opprettet selskapet sitt ekspedisjonskontor i kombinasjon med turistkontor. I 1954 flyttet også postkontoret inn i bygget. I andre etasje var det leiligheter for bestyrer av bilkontor og postmester.

1983: Forretnings- og gjestegård
Med den nye ervervelsen hadde OKB sikret seg en stor og sentral eiendom på Otta. Selskapet hadde store planer for utbygging, men nøyde seg til slutt med å bygge om det tidligere hotellet.

Fra november 1983 var postkontoret tilbake på Grand og Sygard Loftsgård for tredje gang siden 1919. Samtidig flyttet også trygdekontoret, bilselskapet og turistkontoret inn.

I desember etablerte rogalendingen (fra Vindafjord) Kolbjørn Eikeland, som hadde kokkepraksis fra Otta Hotell, seg i andre etasje med kafeteria og åtte gjesterom. Dermed var det atter mat og seng på Grand, denne gangen under navnet Grand Gjestegård. Grand Hotel hadde fått sin etterfølger.

1990: Smidesang tar over og bygger ut
I 1990 ble Grandgården solgt til investeringsselskapet AS OIS. Med dette hadde familien Smidesang igjen etablert seg ”Ogga lina”, der de tidligere hadde eid eiendommen Villa Westend.

Hotellbygget ble restaurert og gjestegården ble flyttet til første etasje. Året etter ble eiendommen ytterligere bygd ut, blant annet med et stort tilliggende kontorbygg. Med offentlige leietakere som Posten Norge, Skatteetaten, Politi og Nav* betegnes kontorfløyen i dag (2009) som Statens Hus.

* Omfatter tidligere trygdekontor, sosialkontor og arbeidskontor

2009: Grand Gjestegård
Fra oktober 2003 er Grand Gjestegård drevet av John Helge Flotten og Terje Ødegård fra Otta. Per i dag (2009) byr gjestegården på møterom, kaféteria og 16 gjesterom med i alt 43 senger.

Det gamle Grandbygget inngår i dag (2009) i et større byggekompleks, hvor en av leietagerne er Grand Gjestegård. Foto: Kjell Arne Bakke.

Dette er tredje del av en artikkelserie på fire om hotellene på Otta.

Denne artikkelen er første gang publisert på selhistorie.no 3. mai 2009.
..____________________________________________________________________

selhistorie.no er et nettsted i regi av Kjell Arne Bakke, opprinnelig fra Otta, nå bosatt i Oslo. Artiklene på denne nettsiden tar utgangspunkt i allerede papirpubliserte artikler av hans far, Per Erling Bakke, og stoff fra Ulvoldenslekta fra Selsverket i Sel kommune.

...

selhistorie.no har et samarbeid med næravisa Norddalen på Otta om gjensidig utveksling av lokalhistorisk stoff.

Nettsiden tar i mot også andre lokalhistoriske bidrag.

Les mer om de lokalhistoriske artiklene her.

Denne siden ble sist oppdatert 9. mai 2009.

Tilbakemeldinger og artikler til vurdering sendes redaksjonen@selhistorie.no

Ansvarlig redaktør: Kjell Arne Bakke, Solligrenda 52, 0491 Oslo

casinos online


casinos online