Lokalhistorien fra Sel kommune finner du på selhistorie.no

"Fra fortid til framtid"

Ur, briller, musikk og klær hos Saastad (5)

Urmaker Erling Ingebrigtsen er registrert med handelsbrev på Otta i tiden 4. november 1907 til 23. april 1913. Gunvald Saastad begynte som urmakerlærling hos Ingebrigtsen i 1910. Etter å ha avlagt prøve og fått fagbrev starter han for seg sjøl som urmakermester på Otta den 8. august 1913.

Av Odd Bakke, Otta

I 1922 kjøper han tomt på Ottekren og  bygger nytt hus med to butikklokaler og leilighet i 2. etasje. Her ble det lokaler for urmaker G. Saastad som hadde handelsbrev fra 2. juli 1923, og for Otta Manufaktur og Moteforretning som hans kone Irma drev i mange år.  I urmakerforretningen ble det foruten briller og klokker også solgt grammofoner/plater, musikkinstrument og sølvvarer.

 

Generasjonsskifte innen ur og optikk

Sønnen Gøsta Saastad utdannet seg til urmaker, og i 1955 også til optiker. I 1956 startet han sin egen ur- og optikforretning med lokaler hos Thor Syrrist. I 1964 ble Svein Storødegård ansatt som urmakerlærling og medarbeider hos ham. I 1966 overtok Gøsta Saastad urmakerforretningen etter sin far. Otta Manufaktur og Moteforretning var da overtatt av andre, og lokalene ble slått sammen til ett lokale for ur og optik.

I 1982 overtok Svein Storødegård urmakerforretningen ”G.Saastad Ur” for egen regning og drev denne avdelingen i det samme lokalet.

De gamle lokalene i Saastadhuset ble pusset opp og innredet til en spesialforretning i optik, tilsluttet salgskjeden Interoptik.

Flyttet "Nea lina"

I 1990 flyttet Svein Storødegård urmakerforretningen til ledige lokaler i Johan Nygårdsgate. Etter 40 år i urmakerbransjen – i september 2004 – overdro Svein forretningen ”G. Saastad Ur” til urmaker Tommy Korssletten med lokaler i Johan Nygårdsgate 10.

Optikforretningen ble i 1991 overtatt av tredje generasjon Saastad, sønnesønnen Gøsta Saastad jr. med optikerutdannelse fra bl.a. USA og Tyskland. I 1998 stod Ottatunet Kjøpesenter ferdig og optikforretningen flyttet inn her.

Dette er femte del i en artikkelserie som utgår fra artikkelen "Fra skysstasjon og krambu til hoteller og butikkjeder", som første gang ble publisert i Gåmmålt og nytt frå Sel, Sel Historielag, 2005.

________________________________________________________________________________________________

selhistorie.no er et nettsted i regi av Kjell Arne Bakke, opprinnelig fra Otta, nå bosatt i Oslo. Artiklene på denne nettsiden tar utgangspunkt i allerede papirpubliserte artikler av hans far, Per Erling Bakke, og stoff fra Ulvoldenslekta fra Selsverket i Sel kommune.

...

selhistorie.no har et samarbeid med næravisa Norddalen på Otta om gjensidig utveksling av lokalhistorisk stoff.

Nettsiden tar i mot også andre lokalhistoriske bidrag.

Les mer om de lokalhistoriske artiklene her.

Denne siden ble sist oppdatert 23. september 2008.

Tilbakemeldinger og artikler til vurdering sendes redaksjonen@selhistorie.no

Ansvarlig redaktør: Kjell Arne Bakke, Sinsenveien 71, 0586 Oslo

casinos online


casinos online