Lokalhistorien fra Sel kommune finner du på selhistorie.no

"Fra fortid til framtid"

Mostugubui ble til apotek (2)

Sigurd Blekastad startet med butikk på Mostugu på slutten av 1860-årene. Den gamle Mostugubui måtte i 1896 flyttes på sørsiden av vegen for å gi plass for jernbaneparken. Her kom det etter datidens målestokk opp et moderne landhandleri med eget bakeri og med hotellvirksomhet i 2. etasje, inntil hotellet stod ferdig i 1897.

Av Odd Bakke, Otta

Samme året døde stortingsmann Sigurd Blekastad. Enka, Lina Blekastad, drev butikken fram til i 1902, da sønnen Ivar Sigurdsen Blekastad overtok. I 1903 ble det spørsmål etter lokaler til et nytt apotek som skulle åpnes på Otta. Hele butikkbygningen ble nå leid bort til apotek med leilighet i 2. etasje for apotekeren. Derved opphørte Mostugubui etter 35 års drift.

 

Fra hotell til steineksport

Ivar S. Blekastad kunne nå ofre seg helt for driften av Otta hotell. Han døde allerede i februar 1907.

Da Jernbanen åpnet til Dombås i 1913, ble behovet for overnattingssteder på Otta redusert. Enka, Ågot Blekastad, selger i 1918 Otta hotell og hele jordvegen på østsiden av jernbanen til Østlandske Steneksport. Bedriften skulle bygge et støperi på Otta.

Otta hotell blir deretter bygd om til administrasjons- og direktørbolig.

 

Kooperativen startet på Mostuguhjørnet

På hjørnetomten ved innkjøringen til jernbanestasjon sto det igjen et gammelt hus som tilhørte Mostugu. Her startet Harald Olimb en ny forretning da Mostugubui ble nedlagt i 1903. Han drev her noen år før han flyttet til Dombås.

I 1919 greide Otta Kooperative Handelslag å skaffe kapital og kom i gang med butikk i disse lokalene etter Olimb.

Etter fem års drift i 1924 kjøper handelslaget en bygning Nea lina av Østlandske Steneksport og flytter forretningen dit. Utviklingen her er omtalt i et 50-års jubileumsskrift for Otta Samvirkelag i 1969.

Etter den tid ble naboeiendommen til kjøpmann Larsen oppkjøpt, og forretningslokalene slått sammen. I dag er butikken en del av Coop-Megakjeden. I 1998 fikk Otta sitt kjøpesenter, og fra 2005 ble kjøpesenteret utvidet til også å omfatte Megabutikken.

Etter at Samvirkelaget flyttet, ble bygningen på ”Mostuguhjørnet” ombygd/påbygd med full 2. etasje. Der hadde eierne Ågot og Sigurd O. Blekastad i mange år sin bolig. Lokalene i 1. etasje mot syd ble i 1929 leid bort til Foto-Atelier-Otta, mens søskenparet Sigmund og Ragnhild Blekastad drev hver sine forretninger i frukt/tobakk og broderier inntil andre overtok. Huset ble solgt til kiropraktor Risheim.

Dette er andre del i en artikkelserie som utgår fra artikkelen "Fra skysstasjon og krambu til hoteller og butikkjeder", som første gang ble publisert i Gåmmålt og nytt frå Sel, Sel Historielag, 2005.

Flere artikler i artikkelserien:

Lågenbrua åpnet for landhandlerier i 1880-årene (1)

______________________________________________________________________________________________________

selhistorie.no er et nettsted i regi av Kjell Arne Bakke, opprinnelig fra Otta, nå bosatt i Oslo. Artiklene på denne nettsiden tar utgangspunkt i allerede papirpubliserte artikler av hans far, Per Erling Bakke, og stoff fra Ulvoldenslekta fra Selsverket i Sel kommune.

...

selhistorie.no har et samarbeid med næravisa Norddalen på Otta om gjensidig utveksling av lokalhistorisk stoff.

Nettsiden tar i mot også andre lokalhistoriske bidrag.

Les mer om de lokalhistoriske artiklene her.

Denne siden ble sist oppdatert 23. september 2008.

Tilbakemeldinger og artikler til vurdering sendes redaksjonen@selhistorie.no

Ansvarlig redaktør: Kjell Arne Bakke, Sinsenveien 71, 0586 Oslo

casinos online


casinos online