Lokalhistorien fra Sel kommune finner du på selhistorie.no

"Fra fortid til framtid"

Lågenbrua åpnet for landhandlerier i 1860-årene (1)

 Først på 1800-tallet var det langt mellom landhandleriene. Med utbyggingen av den nye Kongsvegen i 1855, og med bru over Lågen og ny veg til Ottadalen i 1860-årene, økte ferdselen med varer og folk ved dette vegskillet.

Av Odd Bakke, Otta 

Det er sparsomt med opplysninger fra denne tiden. At det var butikk på Mostugu og skysstasjoner på Bredevangen, Aasaaren og Selsverket er en kjent sak, mens Sygard Loftsgård trolig fikk sin skysstasjon i 1896.

Det ble etter hvert flere som slo seg på landhandel og hotelldrift. Etter 1868 måtte alle registrere seg ved å løse handelsbrev dersom de ville forsøke seg som handelsmenn.

Fra firmaregisteret ble disse fire forretningene overført til handelsregisteret som ble opprettet i 1891:

Anders Nuvstad på Sel, Hans Knutsen Breden på Bredevangen, Sigurd Blekastad på Otta og A.O. Tollefstuen i Erlandstuen på Selsverket.

Jernbanen gav fart til hotellutbygging

De store forandringene kom med jernbaneutbyggingen til Otta.

Den første jernbanen ble bygget fram til Mjøsa ved Eidsvoll i 1854, og krav om jernbane var det mange av. Regjeringen hadde foreslått at det skulle bygges en smalsporet jernbane fra Mjøsa ved Lillehammer til Sel. Stortinget bestemte imidlertid i 1890 at det skulle bygges bredsporet jernbane helt fra Hamar til Søre Sel.

Med Otta som endepunkt for jernbanen ble det fart i utbyggingen av servicebedrifter. Det var ikke lenger godt nok med en skysstasjon. På Mostugu og Sygard Loftsgård, hvor grunneierne hadde solgt store arealer til jernbanen, skulle det nå bli hotelldrift. Her ble det investert i store flotte hotellbygninger i nærheten av jernbanestasjonen. Otta hotell på Mostugu og Grand hotell på Sygard Loftsgård stod ferdige på den tid jernbanen ble åpnet til Otta i 1896.

 

Søstrene Forberg fra Skjåk så også mulighetene på Otta, og bygslet i 1899 en tomt på Sygard. Der fikk de satt opp en mindre hotellbygning som fikk navnet Bjørkheim hotell. Skredder Syver Olsen bygde også en mindre hotellbygning i tilknytning til sitt bolighus, med skredderverksted og agenturvirksomhet Nea lina.

På Ottekren var det også interesse for hotelldrift. En slektning hjemvendt fra Amerika gikk i gang med å reise et tre-etasjers stort bygg, men pengene strakk ikke til og huset ble stående halvferdig.

Fra landhandlerier til spesialforretninger

De gamle landhandleriene solgte alt fra hesjetrå i 25 kilos bunter til tråsneller. Ferskvarer som melk og kjøttvarer kjøpte folk flest direkte hos produsent. Seinere kom Julius Andersen med egen fiskeforretning, kooperativen med kjøttavdeling og ysteriet med melkeutsalg.

Med tiden ble det slutt med salg i løs vekt fra parafinfat, sirupsfat, mel- og sukkersekker. Landhandleriene ble til manufaktur-, sko-, jernvare- og kolonialbutikker, for til slutt å bli samlet i et kjøpesenter.

Dette er første del i en artikkelserie som utgår fra artikkelen "Fra skysstasjon og krambu til hoteller og butikkjeder", som første gang ble publisert i Gåmmålt og nytt frå Sel, Sel Historielag, 2005.

Flere artikler i artikkelserien:

Lågenbrua åpnet for landhandlerier i 1880-årene (1)

________________________________________________________________________________________________

selhistorie.no er et nettsted i regi av Kjell Arne Bakke, opprinnelig fra Otta, nå bosatt i Oslo. Artiklene på denne nettsiden tar utgangspunkt i allerede papirpubliserte artikler av hans far, Per Erling Bakke, og stoff fra Ulvoldenslekta fra Selsverket i Sel kommune.

...

selhistorie.no har et samarbeid med næravisa Norddalen på Otta om gjensidig utveksling av lokalhistorisk stoff.

Nettsiden tar i mot også andre lokalhistoriske bidrag.

Les mer om de lokalhistoriske artiklene her.

Denne siden ble sist oppdatert 23. september 2008.

Tilbakemeldinger og artikler til vurdering sendes redaksjonen@selhistorie.no

Ansvarlig redaktør: Kjell Arne Bakke, Sinsenveien 71, 0586 Oslo

casinos online


casinos online