Lokalhistorien fra Sel kommune finner du på selhistorie.no

"Fra fortid til framtid"

selhistorie.no/forsiden

Stasjonene ”Nea lina” rådet bensinmarkedet (5)

Norsk Brænselolje og Norske Shell med sine stasjoner ”Nea lina” rådet bensinmarkedet på Otta fram til 1960. Norske Esso hadde riktignok hatt sine mindre anlegg ved riksveg 50 og ”Ogga lina”, men de ble lagt ned mellom 1940 og 1951. Dette bildet fra juni 1940, viser Shellstasjonen i midten, foran Otta kooperative handelslag. Foto: Kåre Johan Bakke

Av Per Erling Bakke, Otta

Les hele Ottas bensinhistorie

I 1960 fikk imidlertid hovedgata en ny bensinstasjon, denne gang ”Ogga lina”. Norske Esso var dermed igjen etablert på Otta, ved riksveg 15 – rede til å fange opp trafikken mot Ottadalen og Vestlandet.
Året etter fradeles nok ei tomt til bensinstasjon. Denne gang like utenfor sentrum, ved riksveg 50, dagens E-6.

Norsk Caltex ble således siste tilvekst i stasjonsbyens bensinmarked.

Tilbudet var dermed godt dekket for trafikantene lokalt, og ikke minst for den økende ferdsel etter riksvegene. Otta hadde således fra tidlig i 1960-årene i alt fire samtidige, vel utbygde stasjoner.

På slutten av 1980-årene ble riksveg 15 lagt på høybru over Otta, og 4. juli 1987 ble det åpnet for trafikk. Dette førte til at mye av gjennomgangstrafikken etter Storgata ble borte. Følgen ble at Norske Shell stengte sine dører og kraner på Otta ved årsskiftet 1998/1999.

BP-stasjonen i 1947.

Det samme området i 1906

På dette bildet fra 1906 ser man tomta (til venstre for veien) der Milstasjonen, den seinere BP- og Norolstasjonen, ble bygd i 1929. I 2008 står bare to av disse husene fortsatt. Det er huset som ligger med gavlsida ut mot vegen, i dag bedre kjent som Slettenhuset. Det ble bygd i 1885, og fikk etter hvert blant annet butikk. Paul I. Sletten kjøpte huset i 1919. Han dreiv Otta Landhandleri i ei årrekke, før neste generasjon, Ingar Sletten, fortsatte driften. I dag er det frisørsalong i de tidligere butikklokalene. Huset er et av Ottabyens eldste. Til venstre i bildet foran Dahlstallen ser vi Fredheim, som hundre år etter at dette bildet ble tatt ble revet for å skaffe Otta flere parkeringsplasser. Foran dette huset, ser vi det andre som fortsatt står, det vesle huset etter Anne Tangen.

 Denne artikkelen er første gang publisert på selhistorie.no, 12.11.2008. 

selhistorie.no er et nettsted i regi av Kjell Arne Bakke, opprinnelig fra Otta, nå bosatt i Oslo. Artiklene på denne nettsiden tar utgangspunkt i allerede papirpubliserte artikler av hans far, Per Erling Bakke, og stoff fra Ulvoldenslekta fra Selsverket i Sel kommune.

...

selhistorie.no har et samarbeid med næravisa Norddalen på Otta om gjensidig utveksling av lokalhistorisk stoff.

Nettsiden tar i mot også andre lokalhistoriske bidrag.

Les mer om de lokalhistoriske artiklene her.

Denne siden ble sist oppdatert 30. november 2008.

Tilbakemeldinger og artikler til vurdering sendes redaksjonen@selhistorie.no

Ansvarlig redaktør: Kjell Arne Bakke, Sinsenveien 71, 0586 Oslo

casinos online


casinos online