Lokalhistorien fra Sel kommune finner du på selhistorie.no

"Fra fortid til framtid"

selhistorie.no/forsiden

Shell etablerte seg midt i byen (7)

Norske Shell sikret seg ei sentral tomt ”Nea lina”, da selskapet kjøpte grunn av Otta Ysteri i 1931.

Med front ut mot hovedgata –  riksveg 15 – lå Shell Bensinstasjon ypperlig til der gjennomgangstrafikken gikk.

Idrettsungdommen måtte dermed finne seg en ny fotballplass.

Av Per Erling Bakke, Otta

Les hele Ottas bensinhistorie

Foranledningen til kjøpet var at det forholdsvis nyetablerte Otta Ysteri, som av økonomiske grunner så det som nødvendig å selge en del av sin eiendom. Dermed måtte Ottas idrettsungdom se seg om etter ny fotballplass.

Trolig bygd i 1931

Stasjonen ble trolig bygd i 1931. Av byggemelding 29. mai dette året til bygningsrådet gis det anmeldelse ”til oppførelse bensinlager samt bensinstation paa vaar tomt i Otta”…Ved bensinstationen tænkes nedgravet 1 tank paa 3000 l. rumindhold. Kiosk og overbygg vil bli opført i træ og pudset paa netting”.

I form og utførelse var den gamle Shell stasjonen som bensinstasjoner flest i 1930- og 1940-årene: Et lite murt hus på et plan med ekspedisjons- og oppholdsrom samt et takoverbygg i front med ei eller to pumper. I tillegg var det vaskeplass og smørebukk.

Shell Bensinstasjon ca. 1950. Stasjonen har to drivstoffpumper. Til venstre i bildet er vaskeplass og innerst ved nabogjerdet smørebukk. Bak det høye trådgjerdet er tankanlegget (nedgravd) med lagerhus. I venstre bildekant sees hjørnet av Otta Ysteri og baker Løkkes hus. Til høyre Otta Samvirkelag. I forgrunnen sitter stasjonsholder Thor Syrrist i sin sjølbygde folkevogn, som ble registrert 27. januar 1950.       

Hvem var den første stasjonsholder?

Det er usikkert hvem som var stasjonsholder da Shelltanken ble etablert. Imidlertid vet en at Ottadalen Kommunale Auto (OKA) dreiv stasjonen utover 1930-årene, og at Oddmar Stanvick fra Sjoa arbeidet der den tiden.

Kristoffer Dehlie var født 1874 i Veldre sogn i Ringsaker.

Han dreiv omførselshandel og på sine vandringer kom han til Otta i 1912. Her tok han på seg småjobber, i tillegg til at han handlet med filler og bein.

I 1930-årene begynte han så smått som avløser på Shelltanken, og etter hvert ble det hans faste arbeidsplass og bopel. Dehlie ble faktisk en del av stasjonen. Og de som måtte trenge bensin nattestid kunne bare banke på: Dæhli`n var alltid på vakt.

Han hadde forpleining hos Petter og Kari Kleiven (Kleivenkafeen). Seinere fulgte Karl og Agnes Kleiven opp omsorgen for Dehlie inntil han døde i 1966.

Bildet er tatt av journalist Eystein Døhl (Gudbrandsdølen) i forbindelse med 90-årsdagen til Dehlie i 1964. Og stedet var naturligvis: Shell Bensinstasjon.

Kristoffer Dehlie fortalte i et intervju at den første stasjonsholderen hadde kontrakt om holde stasjonen åpen natt og dag for en godtgjørelse av 100 kroner måneden.

Mange har gjennom årene arbeidet på stasjonen. De som dagens eldre Ottaborgere trolig best forbinder med Shelltanken, er likevel Kristoffer Dehlie og hans arbeidsgiver Thor Syrrist.

Ny stasjon fra 1955

I 1955 ga Norske Shell byggeanmeldelse for oppføring av ny bensinstasjon. Planen viser at nybygget innholdt vaskehall, smørehall og ekspedisjonsrom, i alt 159 m². I front var tegnet inn to pumper.

I 1965 ble det utført en del arbeider i form av riving og ombygning. Seinere ble det også bygd tak over bensinpumpene. Med tiden ble også firmanavnet endret fra Shell Bensinstasjon til Otta Servicesenter.

Ottagutten Thor Syrrist, født nyttårsdagen 1920, tok over som stasjonsholder på slutten av 1940-årene og dreiv stasjonen til han døde i 1982.

Foruten drift av bensinstasjonen, hadde han også ansvar for drift av selskapets distribusjonslager. En ansatt sjåfør kjørte ut bensin og fyringsolje til Shell-stasjoner og storkunder– blant annet ysterier i distriktet.

Ellers dreiv også Syrrist eget renseri på Otta i flere år.

Da Syrrist døde, tok en av hans ansatte, Kjell Grothe, over som stasjonsholder. Seinere fortsatte han noen år i felleskap med Helge Johnsgård. Johnsgård dreiv så stasjonen til desember 1993.

Ole Fredrik Bredevangen overtok og dreiv de neste fem årene, til han stengte stasjonen for godt, nyttårsaften 1998.

Ove Kristian Haugaløkken har sendt oss dette bildet av fire kjente personer i bybildet, fotografert på Shelltanken en gang på midten av 50-tallet: Fra venstre: Conrad Løkke, Gorm Lindstad, Kalle Jordet og Thor Syrrist.

Gorm Lindstad kjørte tankbil for Norske Shell og var ansatt hos Thor. Kalle (Karl Oddvar) var ansatt som ekspeditør på Shelltanken hos Thor. Conrad Løkke var bare besøkende.
Foto: Ove Kristian Haugaløkken.

Otta Servicesenter anno 1996.  Shellstasjonen i Storgata 18 lå sentralt i gatebildet..

Nedlagt og solgt

Etter 67 år var det slutt. Pumpeanlegg og takoverbygg ble demontert og området planert og asfaltert. Eiendommen ble solgt og i 2008 er stasjonsbygningen ute av bruk. Den åpne plassen blir brukt som parkeringsplass.

Denne artikkelen er første gang publisert på selhistorie.no, 19.11.2008. 

______________________________________________________________________

selhistorie.no er et nettsted i regi av Kjell Arne Bakke, opprinnelig fra Otta, nå bosatt i Oslo. Artiklene på denne nettsiden tar utgangspunkt i allerede papirpubliserte artikler av hans far, Per Erling Bakke, og stoff fra Ulvoldenslekta fra Selsverket i Sel kommune.

...

selhistorie.no har et samarbeid med næravisa Norddalen på Otta om gjensidig utveksling av lokalhistorisk stoff.

Nettsiden tar i mot også andre lokalhistoriske bidrag.

Les mer om de lokalhistoriske artiklene her.

Denne siden ble sist oppdatert 20. mars 2010.

Tilbakemeldinger og artikler til vurdering sendes redaksjonen@selhistorie.no

Ansvarlig redaktør: Kjell Arne Bakke, Solligrenda 52, 0491 Oslo

casinos online


casinos online