Lokalhistorien fra Sel kommune finner du på selhistorie.no

"Fra fortid til framtid"

selhistorie.no/forsiden

Oljeselskapene på Otta (1)

Kontrasten er stor fra 1930-, 1940- og 1950-årenes bensinstasjoner til dagens moderne trafikksentra, der man ved noen få tastetrykk fyller opp sjøl og drar kortet sitt. På datidens bensinstasjoner fikk man hjelp til å fylle opp tanken av folk som Thor Syrrist (her i sjølbygget Folkevogn) og Kristoffer Dehlie på Shell-tanken og Paul Nymoen på BP-stasjonen. I en serie på ni artikler presenterer selhistorie.no bensinhistorien på Otta.

Av Per Erling Bakke, Otta

Les hele Ottas bensinhistorie

Dagens bensinstasjoner lukter mer av varme pølser og nystekt pizza enn av bensin og olje, men i gamle dager stod bilens behov i sentrum. 

Oljeselskapene var i utgangspunktet basert på grunnlag av utenlandske oljekonsern, vesentlig engelske og amerikanske oljegiganter. Og bensinen kom også utenlands fra, blant annet ble det annonsert med ”Førsteklasses bensin fra Persia”. 

De norske oljeselskapene på Otta

Dette er oljeselskapene som var stasjonert på Otta fra 1910 til 2008:

Esso Norge A/S

Norske Esso, med utspring i det amerikanske Standard Oil Compagny, har drevet sin virksomhet i Norge siden 1893 og er således det eldste av oljeselskapene i landet. Opprinnelig ble selskapet stiftet  i begynnelsen av 1890-årene – av A/S Vestlandske Petroleumscompagni med base i Bergen og A/S Østlandske Petroleumscompagni stasjonert i Christiania. Dette var altså starten av Essos virksomhet i Norge, men med tiden gikk navnene ut av bruk. Esso var og ble navnet.

De to selskapene markedsførte til å begynne med bensinen under hvert sine varemerker. Østlandske valgte ”Elefant”, mens Vestlandske brukte  ”Tiger”.

Og det var tigermaskoten som slo gjennom, ikke bare i Norge, men etter hvert også utenlands. Hvem husker ikke Esso sitt slagord, ”Putt en tiger på tanken”, fra 1960-årene.

I 1999 fusjonerte Esso og Mobil til dagens Esso Norge AS. I 2005 var det cirka 330 Essostasjoner her i landet.

Skilt for Tiger Benzin fra Vestlandske Petroleumscompagny i 1920-årene. Illustrasjon: Esso

Norske Shell A/S

Da selskapet ble grunnlagt i 1912 het det Norsk-Engelsk Mineralolie Aktieselskap. Selskapet som er datterselskap i det britisk-nederlandske Royal Dutch-Shell-gruppen skiftet til dagens navn i 1940. I 1999 tok selskapet over Norske Fina A/S. I 2007 var antall Shellstasjoner godt over 500, av disse var 45 ubemannede Smart-stasjoner. Driften av bensinstasjonene blir administrert fra selskapets kontorer i Oslo.

Norsk Brændelsolje A/S

Oljeselskapet ble etablert i 1920 som det første norske distribusjonsselskap for oljeprodukter.  Intiativtakere var ledere innen norsk skipsfart og industri i samarbeid med de britiske selskapene Anglo Persian Oil Comp og British Petroleum. Selskapet er bedre kjent som BP. Bensinen ble markedsført under det betegnende navnet Mil, oppkalt etter de gamle milesteinene som sto langs norske veier.

I 1976 fusjonerte selskapet med Norske OK (Norsk Oljekonsum) og Norsk Hydros oljedivisjon til Norsk Olje A/S. Som ledd i markedsføringen lanserte selskapet seg under sitt nye varemerke Norol. For å markere seg som et heleid norsk selskap, ble det nye merket valgt i nasjonalfargene – rødt, hvitt og blått. Som det første av oljeselskapene fulgte det raskt opp med plastkort som betalingsmiddel.

Dermed var Norolkortet en realitet, og etter hvert ble det en stor suksess. I 1987 ble selskapet et heleid datterselskap av Statoil, for så i 1991 å skifte navn til Statoil Norge AS.

Varemerkene har gjennom årene skiftet i takt med utviklingen, og stasjonene og bensinen er således markedsført under de etter hvert kjente merkene Mil, BP, Norol, for så i 1991 å bli markedsført under dagens Statoil.

I 2005 var det litt over 500 Statoilstasjoner i Norge.

Norsk Texaco Oil A/S

Selskapet har, som navnet viser, sitt utspring i USA, fra oljeselskapet Texaco Inc. Norsk Texaco Oil A/S ble grunnlagt i 1930 med base i Oslo. I årene 1947-1967 opererte selskapet under navnet Norsk Caltex Oil A/S. I 1995 fusjonerte Texacos datterselskaper i Danmark og Norge og Hydro Olje i de samme to landene og dannet Hydro Texaco A/S.  I 2006 solgte eierne alle aksjene sine i selskapet til Reitangruppen/Reitan Servicehandel. De nye eierne skiftet navn til YX Energi Norge AS og bensinstasjonene markedsføres under logoen YX.

I 2006 hadde selskapet 292 betjente bensinstasjoner. I tillegg hadde selskapet over 100 automatstasjoner i Norge, markedsført under kjedenavnet Uno X

Tre stasjoner og to pumper i 2008

I 2008 har Otta by, foruten tre bensinstasjoner, også ei Uno X-pumpe tilknyttet kjedebutikken Rema 1000 og ei Shellpumpe hos Killi Bilsenter i Øyaområdet.

 Tida da ekspeditøren på bensinstasjonen kom ut og fylte opp tanken din, pusset frontruta, sjekket luft og olje er forlengst borte. Og med han også de gamle bensinstasjonene. 

I dag er det moderne, tidsmessige servicestasjoner, der du sjøl drar moppen over frontruta og fyller opp fra ei automatpumpe. Det du kanskje minst tenker på er at i dag er bensinen norsk. Norge er blitt en oljenasjon, den tredje største oljeeksportøren i verden.

Dagens tilbud spenner over et vidt spekter av tidens varer og tjenester. Trenger du sjekke e-posten din, så taster du bare brukernavn og passord. Skulle du ha behov for flere videofilmer eller være i beit for litt ved eller ei nysmurt matpakke, så er dette bare litt av det dagens bensinstasjoner tilby gjennom døgnets mange timer – helg såvel som hverdag.

Et godt eksempel på 1920-,1930- og 1940-årenes bensinstasjoner i Norge her fra Fagstadløkken bensinstasjon i Gudbrandsdalsvegen, nord for Lillehammer sentrum. Stasjonen ble tegnet av byggmester Øyvind Lande i 1920-årene og er i dag landets eneste fredede bensinstasjon. Bildet er tatt like etter fredningen da den ble reåpnet. Opprinnelig ble stasjonen bygd for Hans Avlangrud, kjøpmann i Lillehammer sentrum, som dreiv to bensinstasjoner rundt byen. Avlangrud solgte produkter fra Mil, senere BP. Da stasjonen ble reåpnet av kjøretøymuseet i Lillehammer, hadde museet bare pumper og skilt for Shell, samt en tankbil, modell 1919. Tankbilen ble også restaurert til reåpningen.. Jan Vidar Lie Pedersen, Lillehammer, har gitt opplysningene og lånt ut bildet.  

Dette er første del i en serie på i alt ni artikler.

 Denne artikkelen er første gang publisert på selhistorie.no, 29.10.2008 

___________________________________________________________________________________________

selhistorie.no er et nettsted i regi av Kjell Arne Bakke, opprinnelig fra Otta, nå bosatt i Oslo. Artiklene på denne nettsiden tar utgangspunkt i allerede papirpubliserte artikler av hans far, Per Erling Bakke, og stoff fra Ulvoldenslekta fra Selsverket i Sel kommune.

...

selhistorie.no har et samarbeid med næravisa Norddalen på Otta om gjensidig utveksling av lokalhistorisk stoff.

Nettsiden tar i mot også andre lokalhistoriske bidrag.

Les mer om de lokalhistoriske artiklene her.

Denne siden ble sist oppdatert 30. november 2008.

Tilbakemeldinger og artikler til vurdering sendes redaksjonen@selhistorie.no

Ansvarlig redaktør: Kjell Arne Bakke, Sinsenveien 71, 0586 Oslo

casinos online


casinos online