Lokalhistorien fra Sel kommune finner du på selhistorie.no

"Fra fortid til framtid"

selhistorie.no/forsiden

Hotellene tidlig ute med bensin på Otta (2)

Fra 1910 solgte de to hotellene på Otta – Otta Hotell og Grand Hotell – bensin på kanner til gjester og gjennomreisende. Deretter fulgte bilselskapene opp med anlegg og pumper for både bensinsalg og drift av egne biler. Også Bjørkheim hotell solgte bensin, som her i 1930 der man ser ei bensinpumpe fra selkapet Mil rett bak bilen.

Av Per Erling Bakke, Otta

Les hele Ottas bensinhistorie

Etter som hesteskyssens tid tok slutt på begynnelsen av forrige århundre og de første bilene begynte å rulle på norske veier, ble det så smått satset på å selge bensin.

Apotekene var blant de som solgte bensin, tappet fra store fat. De ble seinere fulgt opp av kjøpmenn som solgte fra kanner og tønner. Om Otta Apotek, opprettet i 1903, drev med bensinsalg er likevel uvisst.

Men fra 1910 forhandlet Otta Hotell (bildet) – dagens Engerbygg – og Grand Hotell bensin på kanner.

For ei kanne med 15 liter tok Grand kr 3,95, mens Otta Hotell solgte samme volum 5 øre billigere.

Essostasjon mellom Grand og jernbanen 

Grand Hotell var tidlig ute med å tilby bensin til sine gjester. Allerede i 1910 solgte hotellet bensin fra kanner, for så seinere å følge hotellet opp med salg fra pumpe. Pumpeanlegget lå foran hotellet, på bresten ut mot jernbanestasjonen. Seinere ble det her bygd en Essostasjon med to pumper. Og drivstoffet ble markedsført med det klingende merkenavnet ”Tiger”. Stasjonen var i drift til slutten av 1940-årene og sto der så seint som i 1954.

På plassen der Ottas første Essostasjon sto, står i dag på en sokkel av skiferberg den legendariske Pillarguri – Sel kommunes symbol – støpt i bronse.

 

En annonse fra 1928, hvor hotellvert Peter Tenden ved Grand hotell, foruten sitt gode kjøkken, også anbefaler sitt lager av drivstoff. Tenden, som var hotelleier i Stryn, leide og dreiv Grand i noen år.

Nor bensinstasjon ved Bjørkheim Hotell

Langs hovedgata, mellom det tidligere kommunehuset og Åsenhuset, var det fra tidlig i 1930-årene en garasje. På denne plassen ble det seinere bygd en NOR bensinstasjon. Her var det blant annet vaskeplass og smøregrav. Stasjonen ble drevet og betjent av Bjørkheim Hotell som lå rett over gata. Virksomheten opphørte trolig da krigen kom, men stasjonen sto i mange år etter krigens slutt, før den ble revet.

I dag brukes denne plassen til parkering for ansatte og beboere i det tidligere kommunehuset.

Med bilselskapene kom de første bensinpumpene

De første bilselskapene i Ottadalen ble opprettet i 1915 og de nærmeste årene. Med Otta som utgangspunkt, var det naturlig at selskapene hadde depot eller i beste fall ei stasjonær bensinpumpe her. Foruten bensin til eget behov, solgte de også bensin.

Skjåk-bilene A/S var raskt ute og sikret seg plass til sine lastebiler og anlegg av bensinpumpe på leid grunn på Otekren i 1922. Seinere ble anlegget utbygd til bensinstasjon (Standard), drevet av grunneieren.

Ottadalen Kommunale Auto (OKA) kjøpte i 1920 ei tomt der Bondeheimen og Centrum Magasin er i dag. I forbindelse med sin bilekspedisjon anla selskapet tidlig i 1920-årene også ei bensinpumpe der.

Ottadalen-Geiranger-Stryn (OGS), det seinere Ottadalen Kommunale Billag (OKB), hadde fra 1920-årene og årene etter krigen eget pumpeanlegg med takoverbygg ved verkstedet sitt. Det var Østlandske Petroleumskompani (Esso) sitt anlegg. Her kunne også ansatte fylle egen tank. Det gamle verkstedet lå mellom lokomotivstallen og dagens Statens Hus.

 Dette er andre del i en serie på i alt ni artikler. Disse er publisert så langt:

Denne artikkelen er første gang publisert på selhistorie.no, 01.11.2008.  

___________________________________________________________________________________________________________________________________

selhistorie.no er et nettsted i regi av Kjell Arne Bakke, opprinnelig fra Otta, nå bosatt i Oslo. Artiklene på denne nettsiden tar utgangspunkt i allerede papirpubliserte artikler av hans far, Per Erling Bakke, og stoff fra Ulvoldenslekta fra Selsverket i Sel kommune.

...

selhistorie.no har et samarbeid med næravisa Norddalen på Otta om gjensidig utveksling av lokalhistorisk stoff.

Nettsiden tar i mot også andre lokalhistoriske bidrag.

Les mer om de lokalhistoriske artiklene her.

Denne siden ble sist oppdatert 30. november 2008.

Tilbakemeldinger og artikler til vurdering sendes redaksjonen@selhistorie.no

Ansvarlig redaktør: Kjell Arne Bakke, Sinsenveien 71, 0586 Oslo

casinos online


casinos online