Lokalhistorien fra Sel kommune finner du på selhistorie.no

"Fra fortid til framtid"

selhistorie.no/forsiden

Esso sterkt kritisert i kommunestyret (8)

Norske Esso A/S måtte tåle sterk kritikk, da oljeselskapets søknad om konsesjon for kjøp av eiendommen Westend (bildet) ble behandlet av Sel kommunestyre 29. april 1960. Byggearbeidet for bensinstasjon var nemlig allerede i gang.

Av Per Erling Bakke, Otta

Les hele Ottas bensinhistorie

Selgere var de to Ottabedriftene Sørlie og Co og Otta Sag og Høvleri, som eide hver sin del av den tidligere eiendommen. Tomta var utskilt fra Sygard Loftsgård i 1905, og her sto Villa Westend inntil den ble revet våren 1960. Med bygging av Essostasjonen hadde Storgata – og Otta – fått sin tredje bensinstasjon, denne gang ”Ogga lina”.

Ivar Sørlie første stasjonsholder

Ivar Sørlie fra Sel, som hadde drevet møbelforretning på Westend, tok initiativet til etableringen og ble stasjonsholder. I løpet av høsten 1960 kunne Sørlie betjene sine første kunder. Fra starten hadde han en ansatt, om sommeren to.

1960-årenes Essotiger var, i motsetning til sin forgjenger, svært så hyggelig og ufarlig.

Illustrasjon: Esso

Da Ivar Sørlie døde i 1988, tok hans arbeidstager, Steinar Nårstad, over leieforholdet med selskapet og dreiv stasjonen som eget foretagende.

Stasjonen gjennomgikk i 1996 betydelige utbygginger, med restaurering og påbygg samt utskifting av gamle tankbeholdere i grunnen.

Etter 39 år på Esso-stasjonen sluttet Nårstad i mars 2003 og gikk over i annet arbeid.

Fra dette året tok Arne Martin Gustu fra Kvam over og driver stasjonen som et personlig foretak. I mars 2005 kjøpte han eiendommen av selskapet, mens firmanavnet ble til Otta Bensin og Service.

Stasjonen betjenes av fire ansatte. Den er helgeåpen, men ikke nattåpen.

Esso blir Best

Det var ingen aprilspøk da Esso sin velkjente logo ble fjernet fra stasjonen tirsdag 1. april 2008. I stedet ble montert ny logo i blått og oransje, fargene til bensinstasjonskjeden Best Stasjon AS. Med dette var Esso ute av Ottas gatebilde etter nær 48 års drift.

Fra nå av var Arne Martin Gustu med i en kjede av uavhengige forhandlere som driver eller eier en bensinstasjon. Ifølge selskapets nettsider har kjeden hovedkontor i Oslo. Det startet i 1999 og representerer forhandlere fra alle oljeselskapene og omfattet i januar 2008 i alt  86 forhandlere spredd over hele Norge. Oljeselskapet  Statoil Norge AS leverer drivstoffet. Formålet med kjeden er å styrke forhandlernes posisjon i forhold til oljeselskapene og andre selskap, og for å ha generell innflytelse og kontroll over egen virksomhet og fortjeneste.

Essostasjonen ble Beststasjon i 2008.

Denne artikkelen er første gang publisert på selhistorie.no, 23.11.2008.  

___________________________________________________________________________________________

selhistorie.no er et nettsted i regi av Kjell Arne Bakke, opprinnelig fra Otta, nå bosatt i Oslo. Artiklene på denne nettsiden tar utgangspunkt i allerede papirpubliserte artikler av hans far, Per Erling Bakke, og stoff fra Ulvoldenslekta fra Selsverket i Sel kommune.

...

selhistorie.no har et samarbeid med næravisa Norddalen på Otta om gjensidig utveksling av lokalhistorisk stoff.

Nettsiden tar i mot også andre lokalhistoriske bidrag.

Les mer om de lokalhistoriske artiklene her.

Denne siden ble sist oppdatert 30. november 2008.

Tilbakemeldinger og artikler til vurdering sendes redaksjonen@selhistorie.no

Ansvarlig redaktør: Kjell Arne Bakke, Sinsenveien 71, 0586 Oslo

casinos online


casinos online