Lokalhistorien fra Sel kommune finner du på selhistorie.no

"Fra fortid til framtid"

selhistorie.no/forsiden

Den første bensinpumpa var på Otekren (3)

Ottas troligst første bensinpumpe ble etablert i 1922, da Anders Hovde leide ut tomt til A/S Østlandske Petroleumscompani (Esso). Standard bensinstasjon ble lagt ned omkring 1951. Her med Bjørkheim Hotell i bakgrunnen.

Av Per Erling Bakke, Otta

Les hele Ottas bensinhistorie

Anders A. Hovde på Otekren skrev i 1921 kontrakt med A/S Østlandske Petroleumscompani (Esso) om leie av tomt for ”installasjon av cisterne med pumpeanlæg”. Det var det da nyetablerte A/S Skjaak Bilerne som disponerte anlegget i tillegg til nødvendig plass for sine biler.

Kvinne drev Standard bensinstasjon

I 1934 bygde petroleumscompaniet bensinstasjon på tomta. Standard bensinstasjon lå sentralt med front ut mot hovedgata og med Bjørkheim Hotell som nærmeste nabo. Julie Hovde, enke etter Anders Hovde, var nå stasjonsholder og dreiv stasjonen fram til krigsutbruddet 1940. Våren 1946 tok Arne Hovde over driften, og med sin kone Agnes som betjent dreiv de stasjonen fram til den ble nedlagt omkring 1951.

Tomta overtatt av hotell

Området der stasjonen var, ble i ettertid solgt for utvidelse av det seinere Otta Hotell, i dag Nordlandia Otta Hotell.

Essopumpe i Kongsvegen

Skredder Anton O. Rusten hadde ei bensinpumpe i tilknytting til huset sitt i Kongsvegen, like nord for den gamle Lågenbrua. Her ved tidligere riksveg 50 betjente han bilister fra omkring 1935 til krigen plutselig satte en stopper, da huset hans ble skutt i brann i april 1940.

Fortsatt synes et innsmug i vegkanten der Essopumpa var. 

Denne artikkelen er første gang publisert på selhistorie.no, 04.11.2008.  

___________________________________________________________________________________________

selhistorie.no er et nettsted i regi av Kjell Arne Bakke, opprinnelig fra Otta, nå bosatt i Oslo. Artiklene på denne nettsiden tar utgangspunkt i allerede papirpubliserte artikler av hans far, Per Erling Bakke, og stoff fra Ulvoldenslekta fra Selsverket i Sel kommune.

...

selhistorie.no har et samarbeid med næravisa Norddalen på Otta om gjensidig utveksling av lokalhistorisk stoff.

Nettsiden tar i mot også andre lokalhistoriske bidrag.

Les mer om de lokalhistoriske artiklene her.

Denne siden ble sist oppdatert 30. november 2008.

Tilbakemeldinger og artikler til vurdering sendes redaksjonen@selhistorie.no

Ansvarlig redaktør: Kjell Arne Bakke, Sinsenveien 71, 0586 Oslo

casinos online


casinos online