Lokalhistorien fra Sel kommune finner du på Selhistorie.no

"Fra fortid til framtid"

selhistorie.no/forsiden 

Otta Mannskor spredte sangglede i nesten 50 år

Otta Mannskor ble stiftet 1. november 1922, og ved nedleggelsen i 1968 kunne koret se tilbake på utallige sangerstevner, både som deltaker og som arrangør – i den gamle lokomotivstallen og ikke minst i Øya. Dramatisk var det under stevnet i 1950, da deltakerne måtte evakueres på grunn av den flomstore elva.

Otta Mannskor i 1957.

Otta Mannskor 1957.
Første rekke (f.v.): Jacob Bergum, Ola Haugen, Magnus Øien, H. Linberg, Th. Kristiansen, Hermann Køhn, Birger Kristiansen. Andre rekke (f.v.): Jacob Sagflaten, Sigurd Rusten, Ola Nymoen, Einar Michalsen, Arve Hammervold, Oskar Myrløkken, Helge Lereggen. Tredje rekke (f.v.): Arne Dahl, Bjarne Øien, Oddmund Sørgjerd, Gunnar Jordet, Gunvald Ødegård, Anton Kristiansen, Hartvig Hansen. Fjerde rekke (f.v.): Edvin Bråtå, Johan Rudihagen, Knut Larsen, Asbjørn Øien, Adolf Wedø, Torgeir Kristiansen, J. Kleiven.

Av Per Erling Bakke, Otta

Gudbrandsdal Sangerforbund kan i år feire 100 år. Da forbundet ble stiftet i 1915 hadde det vokst fram flere lokale sangkor i dalen, slik at det var naturlig med en felles organisasjon. Otta Mannskor sluttet seg til forbundet i 1924 og var medlem fram til koret opphørte i 1968. Koret arrangerte sitt første sangerstevne i 1929. Konserten var i gamle lokomotivstallen på Otta stasjon og stedet ble betegnet som en ypperlig konsertsal.

Sangerstevne på Otta i 1925
De årvisse sangerstevnene var årets høydepunkt for sangere og ikke minst for koret som arrangerte. Det første sangerstevnet på Otta var 7. juni 1925. Arrangør var Gudbrandsdal Sangerforbund.

Det var åtte deltakende kor med i alt 180 sangere. Det var sangeropptog med faner, og i spissen gikk Ringebu Musikkforening. Det var konsert på Solvang på ettermiddagen og i Øyom på kvelden. Det hele ble avsluttet med en folkefest.

Stevne med komplikasjoner

Sangerstevnet på Otta i 1950.

Under sangerstevnet i 1950 var siste post på programmet at alle sju mannskorene sang to nummer (se hele programmet nederst i artikkelen). Foran ses flere medlemmer fra Otta Mannskor.

I 1950 var Gudbrandsdal Sangerforbund 35 år og jubileet var lagt til Otta søndag den 4. juni. Det var blandede kor, mannskor og damekor, i alt 24 sangkor.

Stevnet var lagt til Øyom, et område som tilhørte Loftsgårdsgardene, og som var omkranset av elvene Vesl´elva og Lågen. Dagen før stevnet truet de to grunneierne med å stenge adkomsten til stevneplassen på grunn av en konflikt de hadde med ett av hotellene. For å hindre at stevneplassen ble stengt, måtte forbundet straks gå til søksmål for å få en rettsavgjørelse om saken. Rettens dom var klar, og stevneplassen kunne brukes.

Stevnedagen var varm og god i ordets beste betydning. Stekende sol fra en blå, skyfri himmel. Stevnet ble åpnet av arrangementskomiteens formann Asbjørn Øien, deretter fulgte taler av ordfører Leif Slaaen og forbundets formann Hermann Køhn jr.

Programmets høydepunkt var framføringen av «Røystene», en kantate for solister, kor og orkester, komponert av Sparre Olsen som sjøl svingte dirigentstokken. Lillehammer Orkesterforening ledsaget musikken. Framføringen av verket ble sendt direkte på radio.

Snøsmelting i fjellet var i gang og vannstanden i Lågen vokste utover ettermiddagen. Under folkefesten om kvelden truet vannmassene å ta med seg den provisoriske brua over til stevneplassen. Her var bare ett alternativ: Flytte festen til tørt og trygt land.

Programmet for sangerstevnet på Otta 4. juni 1950.
En av pionerene innen sanglivet i Gudbrandsdalen var Hermann Køhn jr. Han var forbundsformann 1947–1955 og formann i Otta Mannskor 1945–1947.
En av pionerene innen sanglivet i Gudbrandsdalen var Hermann Køhn jr. Han var forbundsformann 1947–1955 og formann i Otta Mannskor 1945–1947.

Stiftet i 1922
Femten ottaborgere var møtt opp da Otta Mannskor ble stiftet 1. november 1922. Dirigent ble en som het L. Brekke og første øvelse var fire dager seinere, på Nordre Loftsgård. Samtidig ble det valgt et styre med H. Hoff som formann. Innmelding kostet 50 øre og den månedlige kontingenten ble satt til samme sum. Første offentlige opptreden var på Otta skole. Høsten 1923 deltok koret ved innvielsen av både skolebygget og ungdomslokalet Solvang.

I 1927 var antall medlemmer økt til 37. Det var ikke bare sang som koret dreiv med. Dette året ble et skuespill innøvd og framført. De følgende årene fulgte medlemmene opp med flere skuespill som ble framført flere steder i norddalen. I okkupasjonsårene var det opphold, men høsten 1945 var koret i gang igjen.

Gunnar Moen var en av de 15 som startet Otta Mannskor i 1922. I 1927 ble han formann i styret for mannskoret. Samme året presenterte medlemmer av koret et skuespill på Solvang. Det het “På hybelen”. Her ser vi aktørene i virksomhet. Nummer tre fra venstre er Gunnar Moen.

Gunnar Moen var en av de 15 som startet Otta Mannskor i 1922. I 1927 ble han formann i styret for mannskoret. Samme året presenterte medlemmer av koret et skuespill på Solvang. Det het “På hybelen”. Her ser vi aktørene i virksomhet. Nummer tre fra venstre er Gunnar Moen.

Dirigentene
Dette var dirigentene: L. Brekke 1922–1924, Karl Nyhagen 1926–1929, 1933–1937 og 1946–1948, Pål Drivenes 1929–1933, Øivind Brattbakken 1943–1944, Bjarne Kristvik 1945–1946, Birger Kristiansen fra 1948 og fram til koret sluttet i 1968.

Otta Mannskor i 1946 eller 1947.

Otta Mannskor i 1946 eller 1947.

Dirigent Karl Nyhagen (midten øverst), formann Hermann Køhn (midten nederst).

Venstre del fra øverst til nederst: Gunnar Moen, Adolf Wedø, Arne Eggan, Paul Øien, Ole Jølsgard, Oskar Lien, Adolf Rusten, Kåre Lien, Gunnar Haugen, Birger Kristiansen, ukjent, Pål Haugaløkken, Harald Ruud.

Høyre del fra øverst til nederst: Magnus Øien, Reidar Lornstad, Kristoffer Tønseth, Jacob I. Olstad, Olav S. Hølmo, Sverre Dahlelien, Oddvar J. Rusten, Karl Sørlie, Thor Syrrist, Oskar K. Gundersen, Torgeir Kristiansen, Asbjørn Øien, Th. Kristiansen, Arne Kristiansen.

Programmet under sangerstevnet på Otta i 1950.

Programmet for sangerstevnet på Otta 4. juni 1950.

Denne artikkelen ble første gang publisert i avisa Norddalen 9. juli 2015
og på Selhistorie.no samme dato.

___________________________________._________________________________________

selhistorie.no er et nettsted i regi av Kjell Arne Bakke, opprinnelig fra Otta, nå bosatt i Oslo. Artiklene på denne nettsiden tar utgangspunkt i artikler av hans far, Per Erling Bakke, og stoff fra Ulvoldenslekta fra Selsverket i Sel kommune.

selhistorie.no har et samarbeid med otta2000.com, Sel Historielag og næravisa Norddalen på Otta om utveksling av lokalhistorisk stoff.

Nettsiden tar i mot også andre lokalhistoriske bidrag og bilder.

Organisasjonsnummer 990 783 624

Les mer om de lokalhistoriske artiklene her.

Denne siden ble sist oppdatert 24. oktober 2014 .

Tilbakemeldinger og artikler til vurdering sendes redaksjonen@selhistorie.no

Ansvarlig redaktør: Kjell Arne Bakke, Solligrenda 52, 0491 Oslo

casinos online


casinos online