Lokalhistorien fra Sel kommune finner du på selhistorie.no

"Fra fortid til framtid"

Otta

Selhistorie.no bringer lokalhistoriske artikler fra Otta i Gudbrandsdalen.

selhistorie.no/forsiden

Otta Ysteri 60 år i produsentenes og forbrukernes tjeneste

BLE 60 ÅR: Da ysteripipa ble revet i 2011 markerte det den endelige slutten på av en av Ottas hjøresteinsbedrifter. Otta Ysteri ble startet i 1925, og etter 60 års drift ble virksomheten lagt ned. En epoke i det lokale meierisamvirke var over. (10.12.2015)

Les artikkelen

Otta ysteri i 1979

Lensmannsgården lå på grunnen til det planlagte Otta brygge

Den tidligere Lensmannsgården og handelsskolen på Otta.

LENSMANNSGÅRDEN: Ett av husene som tidligere lå på det planlagte Otta brygges grunn var Lensmannsgården, også kalt Nyekren.

Fra rundt 1900 huset det lensmann Johannes Haugen og hans familie, men i 1967 ble huset revet for å skaffe plass til en forretningsgård. (16.09.2015)
Les artikkelen

Lensmann Johannes Haugen som døde i 1945.

LENSMANNEN: I 2015 er det 70 år siden Johannes Haugen døde, fredsvåren 1945. Han var en samvittighetsfull og dyktig lensmann. Blant bygdefolk og kolleger var han aktet og respektert for den forståelsesfulle og greie måten han opptrådte på.(16.09.2015)
Les artikkelen

Otta Mannskor spredte sangglede i nesten 50 år

Otta Mannskor 1957.

1922–1968: Otta Mannskor ble stiftet 1. november 1922, og ved nedleggelsen i 1968 kunne koret se tilbake på utallige sangerstevner, både som deltaker og som arrangør – i den gamle lokomotivstallen og ikke minst i Øya.

Dramatisk var det under stevnet i 1950, da deltakerne måtte evakueres på grunn av den flomstore elva. (09.07.2015)

Les artikkelen

Magnus Bismo
skysskar, lasskjører, postbud, pedell, skomaker, salmaker og altmuligmann

Bismo-huset på Otta Magnus Bismo var landpostbud og pedell, en altmuligmann, humørspreder og replikkunstner, hedret med Kongens fortjenestmedalje. Nå står huset han bygde trolig for fall. Ifølge Fagenheten for kulturarv i fylket er den eldre bebyggelsen i Otta sentrum regional verneverdig, fordi den utgjør en vesentlig del av stedets identitet som handelsted og regionsenter. (21.05.2015) Les artikkelen Magnus Bismo fra Otta

BISMO-HUSET VÅREN 2015: Tomtegrunnen var fra eiendommen Sørmo og var på 250 kvadratmeter da den ble utskilt i 1920.Selger var jernbanetelegrafist Ragnvald Jevne. Foto: Palmar Ruste

Different Eagles – rockebandet som varmet opp for de store

LOKALE HELTER: Rockegruppa Different Eagles toppet karrieren, da den varmet opp for legendariske skandinaviske band som Burning Red Ivanhoe, Prudence, Popul Vuh og europatoppvinneren Saft, men den mest skjellsettende opplevelsen fikk de fire bandmedlemmene da hylende jenter i Heidal stormet scena på samfunnshuset. (18.02.2014)
Les artikkelen

Different Eagles Different Eagles, den siste besetningen.
Fram til 1972: Fra venstre Vidar Tho (trommer), Arne Lien (bass), Odd Arild Hedlund (sologitar) og Roald Lien. Alle sammen sang. Etter 1972: Fra venstre Odd Arild Hedlund (sologitar), Bjørn Brandt (trommer), Roald Lien (rytmegitar) og Morten Sletten (bass). Alle sang.

Les også:
Bandmedlemmene mimrer om dette pop-eventyret

Ottekreberget i fotefarene til de gamle skiferarbeiderne

Otta skiferbrudd i 1899

OTTEKREBERGET: Den er der fortsatt, den gamle stien til skiferberget. Her tråkket skiferarbeiderne vegen sin i all slags vær og føre, så vel sommer som vinter. Den ble til under deres daglige opp- og nedturer, til og fra arbeidet i Ottekreberget. (11.10.2104) Les artikkelen

1954 – Otta feiret jernbanens 100 år

Otta stasjon i 1970-årene.

160 ÅR SIDEN: I 1954 slo jernbane-folket på Otta på stortromma med stor feiring og langt historisk opptog gjennom stasjonsbyens gater. Norges Statsbaner feiret at det var 100 år siden landets første jernbane, Hovedbanen Kristiania – Eidsvoll ble åpnet. (29.05.2014) Les artikkelen

Pillarguri hedret med pris, støtte og egne dager

Pillargurikomiteen etter avdukingen av Pillargur-statuen i 1998.

KVINNEHYLLEST: I 1995 tok ordføreren og representanter for avis, teaterlag, handelsstand og historielag initiativ til å hedre Pillarguri og andre sterke kvinner. Resultatet ble Pillarguri-dågå, en støtte ved stasjonen og en årviss Pillarguripris, som ble delt ut til kvinner som hadde utmerket seg. (19.01.2014)

Les artikkelen

Skomaker Resløkken holdt til på Østad

SKOMAKERVERKSTED: Skomaker Petter Resløkken hadde eget verksted på Østad, på hjørnet av dagens kjøpesenter vis á vis Pillarguri.

Barnebarnet Jan Petter Hammervold skriv om husene på eiendommen, blant annet om tresetersdoen, der det ble ført lange diskusjoner. (05.01.2014)

Les artikkelen

Petter K. Resløkken har fått besøk på verkstedet av Ola S. Hølmo. Bildet er tatt i 1950-/1960-årene av en fotograf fra Verdens Gang. Foto: Utånt av Kari Letrud Hoff, Otta.

Jernbanen sikret seg et stort område på Otta

Otta stasjon 1975.

OTTA STASJON 1975: Hvor skulle stasjonen ligge? Herredstyret i Vågå ga svaret ­– ved Loftsgaard på dagens Otta.

De som i 1890-årene planla stasjonen var svært framsynte og sikret seg store areal, der selve stasjonen og parken bare utgjør en liten del. (27.12.2013)

Les artikkelen

Otta stasjon i 1975 med Narvesen-kio​sken i forgrunnen.Foto: Svein Egil Sando.

100 år siden jernbanen Otta – Dombås ble åpnet

Otta stasjon 1913.

OTTA–DOMBÅS-BANEN: Otta har tradisjon for å feire jernbanen, og i 2013 feiret vi nok et jernbanejubileum. 7. desember var det 100 år siden OttaDombåsbanen ble åpnet.

Jubileet ble markert med et eget veterantog. Jernbaneverket i samarbeid med NSB, Norsk Jernbanemuseum, Dovre og Sel kommuner inviterte på togtur Otta – Dombås –Otta, slik det ble gjort i 1913. (14.12.2013)

Les artikkelen

 

Storstilt 100-årsfeiring av jernbanens ankomst til Otta

Lokomotiv.

100-ÅRSFEIRING: Sel Historielag, NSB, Sel kommune og Otta handelstands forening sørget 2. november 1996 for en storstilt feiring av100-årsjubileet for jernbanens ankomst til Otta.

Dagen ble feiret med tablå på stasjonen og kulturarrangement i Parken, og med egen bok, særtrykk av Gudbrandsdølen fra 1896 og en storstilt fest i Ottahallen. (10.11.2013) Les artikkelen

Lokalhistorisk byvandring med brødrene Bakke

Byvandring på Otta 24. august 2013

BYVANDRING: Brødrene Odd og Per Bakke ledet an under den lokalhistoriske byvandringen under byfesten 24. august på Otta. Historielagsleder Kjell Voldheim takket for at brødrene øste av sine lokalhistoriske kunnskaper. Han lovte flere slike vandringer i nærmiljøet.
(24.08.2013)

Les artikkelen

Posten på Otta tilbake til start
Post i butikk rundt 1928 i Bakkegarden på Otta.

RINGEN SLUTTET: Mandag 29. april 2013 ble postkontoret på Otta stengt. På sett og vis gikk posten på Otta tilbake til start. Det ble post i butikk. Slik var det i gamle dager også, som her i butikken og poståpneriet i Bakkegarden. (23.06.2013)

Les artikkelen

Historien til mange hus på Otta tatt er tatt vare på (34)

Otta fra Kringsjå i 1900.

ARTIKKELSERIEN OM HUS: selhistorie.no har de siste åtte månedene presentert en artikkelserie om hus på Otta. Gjennom 33 artikler bringer vi her beretningen i tekst og bilder, ikke bare om hus og eiendommer, men også om de som bodde eller hadde sin tilknytning der. (19.05.2013)

Tidligere Frukten – siste rest av garden Mostugu (33)

Blekastad-huset med Frukten på 1970-tallets Otta.

FRUKTEN: Forretningsgarden til Ivar Risheim med gards- og bruksnummer 220/1 er i dag siste rest av det som var Mostugu, en av de tre gardene som Otta er tuftet på. Et kart anno 1894 viser bebyggelsen på Mostugu. Her finner en forløperen til dagens Storgate 24. (09.05.2013)

Les artikkelen

Lereggen kjøpte Turmo 2 og satset på fisk (32)

Lereggen på Otta

FISKEUTSALG: Turmo 2 i dagens Müllersgate 13 B har navnet sitt fra John Turmo.

I 1925 fikk han eie på ei tomt sør i Loftsgårdsmoen og bygde seg hus der.

I 1938 solgte han til fiskehandler John Lereggen, som etter hvert bygde ut eiendommen. (21.04.2013)

Les artikkelen

 

Flatmo – fra den hundreårige småhusbebyggelsen (31)

Flatmo, hus på Otta
100-ÅRING: Bjørn Rusten på Otta har så absolutt en kulturarv å ta vare på. Huset etter besteforeldrene representerer småhusbebyggelsen på Otta slik den var for cirka 100 år siden. Det er derfor god grunn for at det, i likhet med andre hus Nea lina, hadde vært verneverdig.
(13.04.2013)

Les artikkelen

Eben Eser – mye mer enn et misjonshus (30)

Eben Eser, misjonshus på Otta

EBEN ESER: I 1907 fikk misjonsfolket på Otta sitt eget bedehus. På Eben Eser hadde de bønnemøter, søndagsskole, ungdomsforening og kvinneforening, men gjennom årene har huset også blitt brukt til ulike møter, sammenkomster, herredstyremøter og som skole. Dette bildet er tatt etter krigsoperasjonene i aprildagene 1940, da flere bygninger på Otta og omegn ble brent eller skadet. (01.04.2013)

Loftsgårdsmoen  Ottas første bydel (29)
Loftsgårdsmoen Otta 1907

OTTA 1907: Loftsgårdsmoen, på sørsida av dagens Storgate, pekte seg tidlig ut til å bli Ottas første boligområde. I bjørkeskogen nedover mot de to elveløpene, ble det bygslet og solgt byggetomter. Før attenhundretallet var over, var både Havnstad, Sletten-huset og Fredheim bygd. Lengre sør ble ungdomshuset Solvang bygd og innviet i 1898. (09.03.2013)

Les artikkelen

Gammel Turmo  
Fra husmannsstue med sau- og geithus til bueformede portaler (28)

Gammel-Turmo på Otta Regnbuen på Otta

KONTRASTER: I dag er det bare navnet igjen av Gammel-Turmo, der det stod ei husmannsstue og et par sau- og geithus for 100 år siden. Her ruver det nå et stort tre-etasjers forretningsbygg i tre og betong. (24.02.2013)

Les artikkelen

Turmo-bygning huset elektrisk forretning (27)

Turmo på Otta

VERNEVERDIG: Rundt årsskiftet 1938 startet Theodor Trondsen elektrobedrift med verksted og butikk i sidebygningen på Turmo: Trondsens Elektriske Forretning. Senere huset bygningen Degnes Radio & TV og deretter firmaet Radiotelevisjon. (17.02.2013)

Les artikkelen

Distriktslegen kjøpte tomt i ny kommune (26)

Turmo på Otta

DISTRIKTSLEGEBOLIG: I 1908 ble Reidar Müller ansatt som lege i den nye kommunen Sel, og året etter kjøpte han eiendommenTurmo av grunneier Knud Loftsgaard.

Fra garden Formo nord for Selsverket kjøpte han en toetasjers lafta bygning som han flyttet til Ot ta. (09.02.2013)

Les artikkelen

Turmo – fra husmannsplass til bolig og forretningsgard (25)

Turmo på Otta cirka 1910

PÅ LOFTSGÅRDSGRUNN: Turmo, rett ved Lågenbrua, var opprinnelig ett av tre husmannbruk under garden Loftsgård.

Hvor lenge det har vært fast bosetting på Turmo er uvisst, men for om lag 150 år siden bodde det i alle fall folk her.

Siden har Turmo vært legebolig og hatt elektrisk forretning. (26.01.2013)

Les artikkelen

Brovold – fra dyrlegebolig til legekontor og rør (24)

Brovoll Otta

ØSTLANDSKE-TOMT: På eiendommen Brovold, der det tidligere var rørleggerforretning, hadde distriktslegen bolig og kontor fram til 1961.

Allerede i 1926 solgte Østlandske Stenexport eiendommen til Sel kommune, som skulle huse dyrlegen. (20.01.2013)

Les artikkelen

Sletten-huset – Ottabyens eldste handelshus (23)

Otta Landhadndleri

ELDST: Det sitter mye historie i veggene på det gamle Slettenhuset i Storgata 5. Huset er bygd på slutten av 1800-tallet og er ett av de eldste på Otta.

Her har det vært drevet handel fra 1890-årene. Og her var det gjestehus med skjenkerett. Trelasthandel og skyss med hest var andre tilbud.

Tre generasjoner Sletten har til nå (2013) drevet handel her i over 93 år. (06.01.2013)

Les artikkelen

Samvirkelaget bygde varehus med moderne lokaler (22)

Otta samvirkelag 1968

VAREHUS: I 1968 fikk Otta et mer moderne varehus, på hjørnet av Storgata og Olav Bismos gate.

Samvirkelaget tok dermed et nytt steg videre fra femtiårenes butikkutbygging – men det startet Ogga lina i 1919. (26.12.2012)

Les artikkelen

Havnstad fra 1900 ble utviklet til dagens Pillarguri (21)

PILLARGURI: Havnstad, i dag bedre kjent som Pillarguri, ble fradelt fra Sygard Loftsgård i 1900. Mari Rasmusdatter Havn fikk dermed en sentral eiendom ”Nea lina” – tett ved hovedvegen gjennom Otta. Der bygde hun ei tømra stue med to rom og kleva (lite rom). (20.12.2012)

Les artikkelen

Sørvold byggestilen var vanlig på 1920-tallet (20)