Lokalhistorien fra Sel kommune finner du på selhistorie.no

"Fra fortid til framtid"

selhistorie.no/forsiden

Nyttig lærdom i Losje Kringen av IOGT 

AVHOLD: Under krigen 1940-1945 var det ikke mange tilbud til aktiv ungdom. Antagelig var dette en medvirkende årsak til den store tilslutningen som avholdslosjen International Order of Good Templars (IOGT) fikk på Otta.

Lars Grøneng, Hamar

I dag er det hva vi lærte i IOGT som har betydning, avholdsløftet var post én – alfa og omega, men det er andre lærdommer som for meg har vært gode å ta med seg.

 

Lærte møte- og taleteknikk

I Losje Kringen lærte vi samhold, parlamentarisk styresett, her måtte vi lære å be om ordet før vi slapp til med innlegg, og framfor alt måtte vi tiltale møteleder med tittel.

I IOGT fikk vi lære taleteknikk, høflighet, saklig diskusjon, regnskapsrutiner, sekretær-

Medlemmer av Losje Kringen samlet til fest i Losjen.

Bildet utlånt av Gudrun Lønberg.

arbeid, møteledelse, og framfor alt å ta ansvar for egne holdninger og å vise respekt for andres meninger.Vi kunne diskutere mangt og meget og være dypt uenige, men dette fikk ikke lov til å gå utover vennskapet. Det var tillatt å være motstandere i debatt, men det måtte ikke ødelegge broderskapets tanker og nødvendig lærdom.

 

Eldre læremestre

Tankene går til de mange som har gått foran oss i dette arbeidet, det er kanskje litt farlig og nevne noen av søsknene som vi kaller hverandre. Jeg kunne komme til å glemme noen, men noen finner jeg det riktig og nevne, og kanskje helt spesielt Ola Haugaløkken.

Det er en lang og bratt vei opp til Haugaløkken, til tross for dette var Ola trofast og sammen med sin Kari de første som kom, og de var ofte de siste som forlot lokalet. Han kunne alt om vår orden og var en god læremester for oss yngre, men det var flere av disse eldre, slik som

Medlemmer av Losje Kringen samlet til fest i Losjen.

Bildet utlånt av Gudrun Lønberg.

kjøpmann B N Åsen, Johs. Kyte, Lars Gulbrandsen og Tora Rusten for å nevne noen.

Egne musikere

Ellers hadde vi sangleker, turdans og forskjellige konkurranser. Vi hadde egne musikere, som besøkte andre losjer av IOGT, og som laget meget god underholdning for oss alle. Spesielt vil jeg nevne Reidar Stenersen og Rolf Lund Tønseth.

Selv forsøkte jeg meg som konferansier med vekslende hell.

 

Avholdsarbeidet bar frukter

Ellers kan jeg tilstå at jeg blev en ivrig avholdsmann, dog ikke like standhaftig og organisert hele livet. Jeg var en tid barneleder på Lalm og vi gjorde et iherdig arbeid der oppe. Det var mange turer dit opp på ulike måter: rutebiler var det lite av og restriksjoner var det mange av.

At dette arbeidet bar frukter er det ikke tvil om. Jeg kan nevne ett tilfelle fra oktober 2002, da jeg traff en gråhåret og skjeggete mann på Dovre i en begravelse. Noe kjent var det ved ham, men jeg greide ikke helt å plassere ham i min bekjentskapskrets, så jeg spurte hvor vi hadde truffet hverandre før.

Han sa hva han hette og føyde til at ”du tok meg opp i barnelosjen på Lalm under krigen da jeg var sju år, og det løfte jeg da gav har jeg holdt.

Dette tilbudet er det ikke mange som får i dag.

 

Avholdsbevegelsen har betydd mye

Det er mange personer og opplevelser som jeg kanskje burde nevne i en slik artikkel, men det får vente. At avholdsbevegelsen har betydd mye for mange i vårt land, fra Asbjørn Kloster som startet opp Det Norske Totalavholdsselskap (DNT), og Første Norske losje av IOGT ble grunnlagt i Porsgrunn, er sikkert. Det er bare så synd at vi vår travle hverdag ikke har greidd og føre tradisjonen videre.

 

Denne artikkelen er første gang publisert på selhistorie.no 10.01.2008.

_______________________________________________________________________________________________________________________

selhistorie.no er et nettsted i regi av Kjell Arne Bakke, opprinnelig fra Otta, nå bosatt i Oslo. Artiklene på denne nettsiden tar utgangspunkt i allerede papirpubliserte artikler av hans far, Per Erling Bakke, og stoff fra Ulvoldenslekta fra Selsverket i Sel kommune.

...

selhistorie.no har et samarbeid med næravisa Norddalen på Otta om gjensidig utveksling av lokalhistorisk stoff.

Nettsiden tar i mot også andre lokalhistoriske bidrag.

Les mer om de lokalhistoriske artiklene her.

Denne siden ble sist oppdatert 9. januar 2008.

Tilbakemeldinger og artikler til vurdering sendes redaksjonen@selhistorie.no

Ansvarlig redaktør: Kjell Arne Bakke, Sinsenveien 71, 0586 Oslo

casinos online


casinos online