Lokalhistorien fra Sel kommune finner du på selhistorie.no

"Fra fortid til framtid"

selhistorie.no/forsiden

Otta Kooperative Handelslag startet i 1919

Otta Kooperative Handelslag står det på skiltet der "Koopen" startet sin virksomhet i Blekastadhuset i 1919. Seinere ble det bygd nytt hus på tomta, det seinere "Frukten", i dag eid av kiropraktor Ivar Risheim. Foto: Glimt fra Otta gjennom 115 år. Otta Kameraklubb 1980.

Den 10. desember 1919 åpnet ”Koopen”. Otta Kooperative Handelslag lå sentralt ved hovedvegen i lokale leid av Sigurd O. Blekastad. Bak disken sto to ottaværer: Anton Oustad som bestyrer og Hans Bergsvendsen som hans betjent. Og ved dagens slutt ble det i kassaboka ført inn et salg på totalt 1415 kroner.

Starten av Otta Kooperative Handelslag lovet godt da kassa ble talt opp om kvelden på åpningsdagen, 10. desember 1919. Med dette var beslutningen om å opprette et kooperativt handelslag på Otta blitt en realitet. Og butikken hadde leid seg rom ”Ogga lina” på Mostugu.

40 medlemmer
Opptakten var en komité som innkalte til stiftingsmøte på Ebenezer den 18. mai samme år. Komitéleder var Johan Dalby som hadde med seg herrene S. Hindrum og Chr. Lien. På møtet ble det vedtatt lover,

2009
Gjennom 90 år har ting endret seg. Blant annet med egen forretningsgård og etter hvert navneendring til Otta Samvirkelag. I dag er gamle ”Koopen” fortsatt i forbrukersamvirkets tjeneste, der Coop Mega byr på et rikholdig utvalg av dagligvarer. Butikken som ligger i Ottatunet Kjøpesenter ble åpnet i november 2005. Coop Innlandet har en eierandel på 50 prosent i selskapet som står bak kjøpesenteret.

blant annet at hvert medlems innskudd skulle være på minst ti kroner. Det meldte seg straks 40 medlemmer, som i alt tegnet seg for 900 kroner i innskudd.

Ragnvald Jevne ble valgt som lagets første formann. Øvrige styremedlemmer ble Arthur Janson, Johan Dalby, Lars Leiren, Ole P. Sten, Nicolay Saastad, P. Midtvang og L. Koppang.

Hovedmålene for styret var nå å skaffe stor nok startkapital og å leie et butikklokale. Et annet mål var å formidle opplysning om kooperasjonen. Det ble satt et mål om 15.000 kroner i aksjetegning og et lignende beløp i garanti. For å øke oppslutningen om laget tok styremedlemmene på seg å tegne aksjer i hver sine områder av bygda.

Ett virkemiddel for å skaffe litt inntekt, og samtidig informere om kooperasjonen, var korgfest. Den ble holdt på Solvang en lørdagskveld, i slutten august. Styremedlem Arthur Janson, lærer i Aasaaren skolekrets, holdt foredrag om kooperasjonen og dens betydning. Arrangementet ga laget et nettoutbytte på 367 kroner og 24 øre.

Flere medlemmer tegnet seg etter hvert som kausjonister for å ta opp kassakredittlån. I november var ”nu den contante kapital i form av indbetalt indskudd plus kassakreditlaanet ca. kr. 15000. – og den samlede garanti ca. kr. 17000”.

Med dette var grunnlaget lagt, og den 11. november løste formann i laget, Ragnvald Jevne, handelsbrev for seg, på vegne av Otta Kooperative Handelslag.

God start
En måned seinere, den 10. desember ble ”koopen” åpnet. Butikken lå sentralt ved hovedvegen (dagens Storgata 24) i lokale leid av Sigurd O. Blekastad. 

Bak disken sto to ottaværer: Anton Oustad som bestyrer og Hans Bergsvendsen som hans betjent. Og ved dagens slutt ble det i kassaboka ført inn et salg på totalt 1415 kroner.

Kilde: Otta Samvirkelag 1919 -1969. 50 år.  Otta Samvirkelag 1969.

Denne artikkelen er første gang publisert på selhistorie.no 5. desember 2009
.._____________________________________________________________________

selhistorie.no er et nettsted i regi av Kjell Arne Bakke, opprinnelig fra Otta, nå bosatt i Oslo. Artiklene på denne nettsiden tar utgangspunkt i allerede papirpubliserte artikler av hans far, Per Erling Bakke, og stoff fra Ulvoldenslekta fra Selsverket i Sel kommune.

...

selhistorie.no har et samarbeid med næravisa Norddalen på Otta om gjensidig utveksling av lokalhistorisk stoff.

Nettsiden tar i mot også andre lokalhistoriske bidrag.

Les mer om de lokalhistoriske artiklene her.

Denne siden ble sist oppdatert 13. desember 2009.

Tilbakemeldinger og artikler til vurdering sendes redaksjonen@selhistorie.no

Ansvarlig redaktør: Kjell Arne Bakke, Solligrenda 52, 0491 Oslo

casinos online


casinos online