Lokalhistorien fra Sel kommune finner du på selhistorie.no

"Fra fortid til framtid"

selhistorie.no/forsiden

Otta for nitti år siden

Otta Kooperative Handelslag står det på skiltet der "Koopen" startet sin virksomhet i Blekastadhuset i 1919. Seinere ble det bygd nytt hus på tomta, det seinere "Frukten", i dag eid av kiropraktor Ivar Risheim. Foto: Glimt fra Otta gjennom 115 år. Otta Kameraklubb 1980.

Otta Kooperative Handelslag ble startet i 1919. Hva mer skjedde på Otta for nitti år siden? Dersom vi tar en titt i gamle aviser, arkiver og jubileumsberetninger, finner vi litt om det som skjedde av vekst og utvikling på den tiden.

Av Per Erling Bakke, Otta

Les artikkelen med bare tekst her

Vekst og optimisme
Johannes Haugen, lensmann i Sel og Heidal (1910-1942), tegnet et interessant bilde av Otta da han i 1919, på anmodning av postmesteren i Lillehammer postdistrikt, gav sine opplysninger om stasjonsbyen slik den framsto dette året, for 90 år siden.

Vekst og optimisme gjorde at det ble etablert flere nye foretak, og i løpet av året utstedte Haugen seks handelsbrev. Fire var til personer som startet ny virksomhet på Otta.

Til tross for at det var både bank og noen butikker fra før, ble det opprettet én bank og to butikker til. Poståpneriet fikk dessuten status som postkontor.

“Folkemængden som sokner til Otta er av lensmanden opgit til ca. 1200 voksne.

Til bedømmelse av foretningsforholdene oplyser lensmanden at der paa stedet er flere større hoteller, 7 betydelige Kjøpmansforetninger, apotek, rikstelegraf, Sel Sparebank og fra 1.7. d.a. Opplandske Kreditbanks filial, et større anleg for elektrisk jernsmelting, et par klæberstensforetninger og i omegnen flere betydelige stenindustrivirksomheter, hvortil knytter sig kapitalsterke selskaper.

Stedet er knutepunkt for 2 større dalfører idet hele Ottadalen har all sin trafik over Otta. Statsbanerne forbereder sig paa enda større trafik ved Otta st. fra den tid Dovre og Raumabanen blir ferdige og er derfor nu gaat igang med betydelige utvidelser av stasjonsanlæggende der.”
Kilde: Arkiv Otta postkontor


Otta feltpostkontor blir opprettet på Grand

Posttjenesten ble flyttet fra Selsverket til Otta i 1896 og opprettet på jernbanestasjonen med stasjonsmesteren som poståpner. Med årene økte arbeidet, slik at stasjonsmesteren i 1919 sa opp kontrakten med Posten. Postverket bestemte da, etter å ha hentet inn opplysninger om stedet, å opprette et midlertidig feltpostkontor.

Det var tre huseiere som tilbød lokaler for posten. Det ble på Grand Hotell, hos Trond Loftsgård, og 1. juli var Otta Feltpostkontor etablert der.

Sverre Lammethun ble tilsatt som feltpostmester.

Han kom fra Sunnmøre, der han hadde vært postekspeditør på en av de lokale skips- og postekspedisjonene.

Knapt to og et halvt etter ble imidlertid postkontoret igjen gjort om til poståpneri.

2009
Med Postens mange nye tjenestetilbud fikk Otta postkontor fra 15. november 2001 status som Posthandel, men adressen er den samme som for 90 år siden – det tidligere Grand Hotell. 

Nordre Gudbrandsdalens Kreditbank blir opprettet

Med jernbane og steinindustri på Otta, og etter hvert også kraftutbygging i distriktet, økte behovet for en forretningsbank i Nord-Gudbrandsdal. Lillehammer og Opplands Kreditbank med base på Lillehammer så behovet for en bankfilial på Otta.

Opprinnelig hadde banken planer om et eget bankbygg hvor de blant annet tilbød Postverket lokaler og leilighet. Noe bankbygg ble det imidlertid ikke, men banken

2009
Den gamle Kreditbanken er forlengst historie. I 1961 ble nemlig hovedbanken på Lillehammer, og dermed filialen på Otta, slått sammen med Kreditkassen (Christiania Bank og Kreditkasse). I desember 2000 ble imidlertid Kreditkassen innlemmet i Nordea. I 2007 flyttet banken fra eget hus ”Ogga lina” til ”Nea lina”, der den leier lokaler i kjøpesenteret Sagtunet. 

leide lokaler hos Østlandske Stenexport, i det tidligere Otta Hotel (Enger-bygget), like ved jernbaneovergangen. Og fra 1. juli dette året var Nordre Gudbrandsdalens Kreditbank opprettet.

Banksjef var Aksel Holm*, som kom fra Våler i Østfold og hadde solid utdannelse og tjeneste fra advokatkontor og bank. Fra starten hadde han én medarbeider, O. Blekastad. Av bankens første styre på fire medlemmer var, foruten banksjefen, også gardbruker og hotelleier Trond Loftsgaard. *Holm kom tilbake som banksjef i årene 1945-48. 

Kilde: Gåmmålt og nytt frå Sel. Sel Historielag 1999

Paul I. Sletten starter Otta Landhandel
Paul I. Sletten hadde drevet butikk både på Selsverket og i Romsdal, før han etablerte seg ”Nea lina” og kjøpte eiendommen Nyheim. Huset, hvor det i dag (2009) er frisørsalong, var satt opp på slutten av 1800-tallet. I 1898 ble huset solgt, og her dreiv etter hvert to forskjellige eiere butikk – inntil Sletten kjøpte det i 1919 og etablerte sitt assorterte landhandleri.

2009
Neste generasjon, Ingar Sletten, videreførte farens butikk til å bli en av norddalens ledende forretninger for jern- og byggevarer under navnet Otta Jernvarehandel. Dagens Sletten-butikk, som er tilsluttet Jernia-kjeden, eies av Pål Sletten. I år feirer bedriften 90 års jubileum – på samme adresse som da bestefar Paul I. Sletten startet i 1919.

Slettenbutikken, eller Otta Landhandleri, som var det offisielle firmanavnet, hadde et lokale på ca. 50-60 kvadratmeter samt kontor. Sletten var engasjert i bygdas steinindustri, og hva var vel mer naturlig enn at butikkgulvet var lagt av solid skiferstein. Vareutvalget omfattet ”alt” folk hadde behov for: Mat - og forbruksvarer, skotøy, klær, jernvare og bygningsartikler.

Otta Kooperative Handelslag starter opp

Starten av Otta Kooperative Handelslag lovet godt da kassa ble talt opp om kvelden på åpningsdagen, 10. desember 1919. Med dette var beslutningen om å opprette et kooperativt handelslag på Otta blitt en realitet. Og butikken hadde leid seg rom ”Ogga lina” på Mostugu.

40 medlemmer
Opptakten var en komité som innkalte til stiftingsmøte på Ebenezer den 18. mai samme år. Komitéleder var Johan Dalby som hadde med seg herrene S. Hindrum og Chr. Lien. På møtet ble det vedtatt lover,

2009
Gjennom 90 år har ting endret seg. Blant annet med egen forretningsgård og etter hvert navneendring til Otta Samvirkelag. I dag er gamle ”Koopen” fortsatt i forbrukersamvirkets tjeneste, der Coop Mega byr på et rikholdig utvalg av dagligvarer. Butikken som ligger i Ottatunet Kjøpesenter ble åpnet i november 2005. Coop Innlandet har en eierandel på 50 prosent i selskapet som står bak kjøpesenteret.

blant annet at hvert medlems innskudd skulle være på minst ti kroner. Det meldte seg straks 40 medlemmer, som i alt tegnet seg for 900 kroner i innskudd.

Ragnvald Jevne ble valgt som lagets første formann. Øvrige styremedlemmer ble Arthur Janson, Johan Dalby, Lars Leiren, Ole P. Sten, Nicolay Saastad, P. Midtvang og L. Koppang.

Hovedmålene for styret var nå å skaffe stor nok startkapital og å leie et butikklokale. Et annet mål var å formidle opplysning om kooperasjonen. Det ble satt et mål om 15.000 kroner i aksjetegning og et lignende beløp i garanti. For å øke oppslutningen om laget tok styremedlemmene på seg å tegne aksjer i hver sine områder av bygda.

Ett virkemiddel for å skaffe litt inntekt, og samtidig informere om kooperasjonen, var korgfest. Den ble holdt på Solvang en lørdagskveld, i slutten august. Styremedlem Arthur Janson, lærer i Aasaaren skolekrets, holdt foredrag om kooperasjonen og dens betydning. Arrangementet ga laget et nettoutbytte på 367 kroner og 24 øre.

Flere medlemmer tegnet seg etter hvert som kausjonister for å ta opp kassakredittlån. I november var ”nu den contante kapital i form av indbetalt indskudd plus kassakreditlaanet ca. kr. 15000. – og den samlede garanti ca. kr. 17000”.

Med dette var grunnlaget lagt, og den 11. november løste formann i laget, Ragnvald Jevne, handelsbrev for seg, på vegne av Otta Kooperative Handelslag.

God start
En måned seinere, den 10. desember ble ”koopen” åpnet. Butikken lå sentralt ved hovedvegen (dagens Storgata 24) i lokale leid av Sigurd O. Blekastad. 

Bak disken sto to ottaværer: Anton Oustad som bestyrer og Hans Bergsvendsen som hans betjent. Og ved dagens slutt ble det i kassaboka ført inn et salg på totalt 1415 kroner.

Kilde: Otta Samvirkelag 1919 -1969. 50 år.  Otta Samvirkelag 1969.

Denne artikkelen er første gang publisert på selhistorie.no 13. desember 2009
.._____________________________________________________________________

selhistorie.no er et nettsted i regi av Kjell Arne Bakke, opprinnelig fra Otta, nå bosatt i Oslo. Artiklene på denne nettsiden tar utgangspunkt i allerede papirpubliserte artikler av hans far, Per Erling Bakke, og stoff fra Ulvoldenslekta fra Selsverket i Sel kommune.

...

selhistorie.no har et samarbeid med næravisa Norddalen på Otta om gjensidig utveksling av lokalhistorisk stoff.

Nettsiden tar i mot også andre lokalhistoriske bidrag.

Les mer om de lokalhistoriske artiklene her.

Denne siden ble sist oppdatert 13. desember 2009.

Tilbakemeldinger og artikler til vurdering sendes redaksjonen@selhistorie.no

Ansvarlig redaktør: Kjell Arne Bakke, Solligrenda 52, 0491 Oslo

casinos online


casinos online