Lokalhistorien fra Sel kommune finner du på selhistorie.no

"Fra fortid til framtid"

selhistorie.no/forsiden

Nordre Gudbrandsdalens Kreditbank opprettet i 1919

Nordre Gudbrandsdalens Kreditbank leide lokaler i det tidligere Otta Hotel (Enger-bygget), like ved jernbaneovergangen, da denne banken ble opprettet 1. juli dette året.

Av Per Erling Bakke, Otta

Del av en artikkelserie om hva som skjedde på Otta for nitti og hundre år siden:

Artikkel 1: Hundre år siden Sel fikk egen sparebank

Artikkel 2: Otta feltpostkontor blir opprettet på Grand

Artikkel 3: Nordre Gudbrandsdalens Kreditbank opprettet i 1919

Artikkel 4: Grand Hotell brant ned til grunnen

Artikkel 5: Paul I. Sletten startet Otta Landhandleri for 90 år sia

Artikkel 6: Otta Kooperative Handelslag startet i 1919

Med jernbane og steinindustri på Otta, og etter hvert også kraftutbygging i distriktet, økte behovet for en forretningsbank i Nord-Gudbrandsdal. Lillehammer og Opplands Kreditbank med base på Lillehammer så behovet for en bankfilial på Otta.

Opprinnelig hadde banken planer om et eget bankbygg hvor de blant annet tilbød Postverket lokaler og leilighet. Noe bankbygg ble det imidlertid ikke, men banken

2009
Den gamle Kreditbanken er forlengst historie. I 1961 ble nemlig hovedbanken på Lillehammer, og dermed filialen på Otta, slått sammen med Kreditkassen (Christiania Bank og Kreditkasse). I desember 2000 ble imidlertid Kreditkassen innlemmet i Nordea. I 2007 flyttet banken fra eget hus ”Ogga lina” til ”Nea lina”, der den leier lokaler i kjøpesenteret Sagtunet. 

leide lokaler hos Østlandske Stenexport, i det tidligere Otta Hotel (Enger-bygget), like ved jernbaneovergangen. Og fra 1. juli dette året var Nordre Gudbrandsdalens Kreditbank opprettet.

Banksjef var Aksel Holm*, som kom fra Våler i Østfold og hadde solid utdannelse og tjeneste fra advokatkontor og bank. Fra starten hadde han én medarbeider, O. Blekastad. Av bankens første styre på fire medlemmer var, foruten banksjefen, også gardbruker og hotelleier Trond Loftsgaard. *Holm kom tilbake som banksjef i årene 1945-48. 

Kilde: Gåmmålt og nytt frå Sel. Sel Historielag 1999

Denne artikkelen er første gang publisert på selhistorie.no 15. november 2009
.._____________________________________________________________________

selhistorie.no er et nettsted i regi av Kjell Arne Bakke, opprinnelig fra Otta, nå bosatt i Oslo. Artiklene på denne nettsiden tar utgangspunkt i allerede papirpubliserte artikler av hans far, Per Erling Bakke, og stoff fra Ulvoldenslekta fra Selsverket i Sel kommune.

...

selhistorie.no har et samarbeid med næravisa Norddalen på Otta om gjensidig utveksling av lokalhistorisk stoff.

Nettsiden tar i mot også andre lokalhistoriske bidrag.

Les mer om de lokalhistoriske artiklene her.

Denne siden ble sist oppdatert 13. desember 2009.

Tilbakemeldinger og artikler til vurdering sendes redaksjonen@selhistorie.no

Ansvarlig redaktør: Kjell Arne Bakke, Solligrenda 52, 0491 Oslo

casinos online


casinos online