Lokalhistorien fra Sel kommune finner du på selhistorie.no

"Fra fortid til framtid"

selhistorie.no/forsiden

Thorgård Pensjonat – for de vegfarende vestover (27)

Omkring1925 startet Ragnhild Aasåren pensjonat på heimgarden. Thorgård Pensjonat lå like inntil ferdselsvegen til Ottadalen og Vestlandet og var dermed et godt overnattingsalternativ for de vegfarende i 1920- og 1930-årene.

I 1925 bygde Ragnhild Aasåren nytt tømra våningshus på garden til foreldrene og startet pensjonat. Bildet er hentet fra Norske Gardsbruk, 1998.

Av Per Erling Bakke, Otta

Artikkel 27 av 27:
Denne artikkelen er en del av en artikkelserie om 32 kafeer og losjihus på og rundt Otta på 1900-tallet.
Se alle artiklene så langt her

Om lag to kilometer ovenfor Åsårbrua på ei flate mellom riksveg 15 og Otta-elva ligger bruket Thorgård. Det ble utskilt fra Nedre Aasaaren i 1910 og her bygde Kari (f. Veggumsløkken) og Thor Aasåren opp garden sin som de ga navnet Thorgård.

Hadde praksis fra hotell

I 1925 bygde datteren Ragnhild Aasåren nytt tømra våningshus på garden. Her startet hun opp med pensjonat. Fra sine unge år hadde hun praksis fra hotell, både som kokke og bestyrer, blant annet arbeidet hun også ei tid i Frankrike.

Med sin beliggenhet like inntil ferdselsvegen til Ottadalen og Vestlandet lå Thorgård fint til for 1920- og 30-årenes vegfarende, enten det var for overnatting eller lengre opphold. I første etasje var stue, kjøkken og kleva* og i andre etasje hadde hun fire soverom for gjestene. Sjøl bodde hun i gammel-stuggu sammen med foreldrene. Gjester som ble over noen dager tok gjerne små utflukter, blant annet var Veggumskampen et populært turmål.

* lite rom

Stoppet av krigen
Virksomheten opphørte trolig tidlig på 1940-tallet. Krigsårene med rasjonering og reiserestriksjoner var neppe tid for å drive pensjonat. Ragnhild Aasåren var ugift og

Ragnhild Aasåren var 57 år da dette bildet ble tatt (jfr.legitimasjonskort utstedt i 1941). Kirkeboka for Sel viser at hun var født 16. september i 1884 og døde 6. mars i 1970.

Anne Lund (f. 1918), som har bidratt med opplysninger til denne artikkelen, skrev blant annet:

"Hun var også flink med veving. Vevde vakkert og solid stoff til Rondastakker."

hadde ingen direkte etterkommere. I 1944 solgte hun bruket.

Kjøper var apoteker på Otta, Hermann Køhn. I 1947 ble det solgt videre til Ole Jacob Lund, seinere overtatt av Sigmund Lund. Per i dag (2010) er det neste generasjon, Rolf Kåre Lund, som er eier og driver av Thorgård. 

Tok over gamlehjemmet
Ragnhild Aasåren var flere år bestyrerinne av Sel Gamlehjem, som da var på Øvre Dahle. For øvrig var hun aktiv i det frivillige arbeidet i heimgrenda si. Blant annet var hun i 1936 med å starte Ottadalen Sanitetsforening. Der ble hun den første formann, ett verv hun hadde i ti år. Her var hun en drivende kraft, blant annet i arbeidet med å bygge badstue i Øyhusviken. Den var i drift i mange år.

Fra en begravelse i 1934

Dette bildet frå 1934 er frå gravferdsdagen til Margit Opsahl (Mo) – fødd 18.12.1909, død 26.06.1934.  Huset i bakgrunnen er stua på Thorgård, der folk var samla etter sjølve gravferda. Det opplyser Synnøve Solbakk (Teigen), som har sendt oss dette bildet.

1. rekke frå venstre:  ståande: Ola Båtstad og Oskar Veggumsløkken, sitjande:  to ukjende, Hans Teigen, Hans Myrum, Gustav Stubberud, Sigvart Teigen, ukjend, Leif Hoff, Ola Teigen.

2. rekke:  Olav I. Haugen (berre hovudet), Anton Brun, Astrd Tho, Bina Banken, Arne Janson, Inga og Arthur Janson, Ragnhild Båtstad, Ragnhild Veggumsløkken, Oline Teigen, ukjend (med forkle), Marie Imbjørøien (Stubberud)(med  forkle), Mildred Janson (Sæther).

3. rekke:  ukjend (mellom Oskar Veggumsløkken og Anton Brun), Gunhild Brun, Rønnaug Nygarden Tho, Borghild Teigen, ukjend (mellom Inga og Arthur Janson), ukjend, Eldri Brun (f Teigen), Ola Veggum?, Ragna Veggum, Kristian Hoff, 3 ukjende mellom kokkene, Rønnaug Sletten

I bakgrunnen ved grinda kan ein nok sjå Pauline Opsahl (Mo), og så er det ein uklar figur til venstre for 1. rekke, ikkje fokusert.

Postkort av Thorgård Pensjonat i Ottdalen. Utlånt av Liv Åshild Mathisen.

Denne artikkelen er første gang publisert på selhistorie.no 25.05.2010

Denne artikkelen er en del av en artikkelserie om de mange kafeene og losjihusene som har vært på Otta gjennom 1900-tallet. Beretningen omfatter 28 virksomheter på Otta og tre i nærliggende områder. Bare tre av dem eksisterer fortsatt i 2010. Serien starter med virksomhetene ”Ogga lina” og ender ved Lågens bredd, før vi presenterer dem som lå utenfor Otta sentrum.

______________________________________________________________________

selhistorie.no er et nettsted i regi av Kjell Arne Bakke, opprinnelig fra Otta, nå bosatt i Oslo. Artiklene på denne nettsiden tar utgangspunkt i artikler av hans far, Per Erling Bakke, og stoff fra Ulvoldenslekta fra Selsverket i Sel kommune.

selhistorie.no har et samarbeid med otta2000.com, Sel Historielag og næravisa Norddalen på Otta om utveksling av lokalhistorisk stoff.

Nettsiden tar i mot også andre lokalhistoriske bidrag og bilder.

Organisasjonsnummer 990 783 624

Les mer om de lokalhistoriske artiklene her.

Denne siden ble sist oppdatert 28. mai 2010.

Tilbakemeldinger og artikler til vurdering sendes redaksjonen@selhistorie.no

Ansvarlig redaktør: Kjell Arne Bakke, Solligrenda 52, 0491 Oslo