Lokalhistorien fra Sel kommune finner du på selhistorie.no

"Fra fortid til framtid"

selhistorie.no/forsiden

Smedkafeen for bønder i byen (14)

Bøndene fra områdene omkring Otta oppsøkte Smedkafeen, mens de fikk skodd hesten eller fikk utført annet smedarbeid i smia like ved. Ventetida benyttet de over kaffekoppen hos fru Svendsrud.

Smedkafeen lå nær Otta Ysteri og kundegrunnlaget var gardbrukere som hadde ærend til ysteri og smed. Huset ble flyttet etter at kafeen opphørte. Her er det på ny tomt, tvers over gata for Ottatunet Kjøpesenter. I 2001 ble det revet.

Av Per Erling Bakke, Otta

Artikkel 14 av 26:
Denne artikkelen er en del av en artikkelserie om kafeer og losjihus på og rundt Otta på 1900-tallet.

Se alle artiklene så langt her

Anna Svendsrud hadde ikke noe skilt på huset sitt som fortalte at her var det kaffe å få kjøpt.

Det var ikke nødvendig, for ”alle” visste hvor Smedkafeen var. Den lå like nord for Otta Ysteri, der ektefelle Sigvart Svendsrud hadde smie.

Her bodde smeden
Navnet kom som en naturlig følge av at her bodde smeden i bygda, men egentlig kunne navnet like godt vært ”Bøndernes Kafé”.

For det var bøndene kring Otta som var hennes kunder. De kom med hest flere ganger i uka for å levere melkespannene sine på ysteriet, og nå og da var de en tur i smia for å få skodd hesten eller få utført annet smedarbeid.

Ventetida var det naturlig å bruke på en prat over kaffekoppen hos fru Svendsrud. Etter at Anna Svendsrud ble pensjonist, stoppet kafédriften. Etter ei tid tok imidlertid Else Johnsen Hole (Hullet) over.


Anna Svendsrud , født 6. oktober 1887, var fra Øier (Øyer), som det het den gang.

Bildet er utlånt av Sel Historielag, som har en bildesamling fra 1940-årene av 2600 personer fra Sel og Heidal, fra den gang de to bygdene var to kommuner.

Omtale av bildesamlingen ble publisert 10. desember 2009 på forsiden til historielagets nettside.

Hun dreiv den videre i tre-fire år, inntil den ble nedlagt.

Huset ble flyttet
I 1950-årene ble det aktuelt for ysteriet å bygge ut området. Ved et makeskifte fikk fru Svendsrud ny tomt av ysteriet litt lenger nord. Ysteriet tok på seg å flytte huset, og det ble dratt på skinner av to lastebiler og plassert på ny grunnmur. Og her sto den tidligere Smedkafeen med front ut mot vegen, i dag bedre kjent som Johan Nygårdsgate.

Etter fru Svendsruds dager kjøpte ysteriet eiendommen, og huset var ei tid leid ut til kontor.

Borte vekk
I 2001 ble den gamle Smedkafeen revet og tomtegrunnen ble del av trafikkbildet langs Ottas nye handlegate.  

Bygningen som huset den tidligere Smedkafeeen hadde en kummerlig tilværelse på 1990-tallet, før det ble revet i 2001.

Ett av 2600 identifikasjonskort fra Sel Historielags bildearkiv fra 1940-årene
I 2009 ble det i en kjeller på Otta funnet 2600 identifikasjonskort av selværer og heidøler fra 1940-årene. Foruten bilde, inneholder kortene opplysninger om yrke, fødested og bosted. Det gir nyttig informasjon om tilflytningen til Otta og Sel. Hvor kom de fra - og hva arbeidet de med - de som befolket det som etter hvert ble stasjonsbyen Otta?
Les mer hos Sel Historielag (10. desember 2009)

Denne artikkelen er første gang publisert på selhistorie.no 26.02.2010

Denne artikkelen er en del av en artikkelserie om de mange kafeene og losjihusene som har vært på Otta gjennom 1900-tallet. Beretningen omfatter 28 virksomheter på Otta og tre i nærliggende områder. Bare tre av dem eksisterer fortsatt i 2010. Serien starter med virksomhetene ”Ogga lina” og ender ved Lågens bredd, før vi presenterer dem som lå utenfor Otta sentrum.

______________________________________________________________________

selhistorie.no er et nettsted i regi av Kjell Arne Bakke, opprinnelig fra Otta, nå bosatt i Oslo. Artiklene på denne nettsiden tar utgangspunkt i allerede papirpubliserte artikler av hans far, Per Erling Bakke, og stoff fra Ulvoldenslekta fra Selsverket i Sel kommune.

selhistorie.no har et samarbeid med otta2000.com, Sel Historielag og næravisa Norddalen på Otta om utveksling av lokalhistorisk stoff.

Nettsiden tar i mot også andre lokalhistoriske bidrag og bilder.

Organisasjonsnummer 990 783 624

Les mer om de lokalhistoriske artiklene her.

Denne siden ble sist oppdatert 26. februar 2010.

Tilbakemeldinger og artikler til vurdering sendes redaksjonen@selhistorie.no

Ansvarlig redaktør: Kjell Arne Bakke, Solligrenda 52, 0491 Oslo