Lokalhistorien fra Sel kommune finner du på selhistorie.no

"Fra fortid til framtid"

selhistorie.no/forsiden

Otta Jernbanerestaurant – ti minutters opphold (5)

På begynnelsen av 1900-tallet ble Otta Jernbanerestaurant etablert som et tilbud for togreisende. De reisende hadde ti minutter på seg til å innta måltidet. Med skysstasjonen forsvant etter hvert tilbudet.

Jernbanerestauranten på Otta er for lengst opphørt. Og til overmål heter heller ikke stasjonen lenger Otta Jernbanestasjon. Otta Skysstasjon er dagens navn.

Av Per Erling Bakke, Otta

Artikkel 5 av 26:
Denne artikkelen er en del av en artikkelserie om kafeer og losjihus på og rundt Otta på 1900-tallet.

Se alle artiklene så langt her

”Otta neste stasjon – ti minutters opphold og restaurant”
På Otta stasjon, som et sentralt trafikknutepunkt, hadde hurtigtogene et lengre opphold, og reisende kunne innta et raskt måltid på jernbanerestauranten. Restauranten ble trolig opprettet i 1913 i forbindelse med at jernbanen dette året ble ført videre fra Otta til Dombås.

Samme år fikk for øvrig Otta ny stasjonsmester: Christian Fredrik Hindrum.

I herredstyremøte 30. juni 1913 forelå ”Andragende fra Stationsmester Hindrum om Ret til at sælge alkoholsvakt Øl i Togtiderne fra Stationens Resturation i indeværende Aar. Vedkom. har erholdt Jernbanens Tilladelse. Beslutning: Andragende indvilges mod Afgift Kr. 20.00.

Antagelig var det ektefellen, Rachel, som sto for den daglige driften, da stasjonsmesteren i tillegg også var poståpner. Hindrum var stasjonsmester fram til pensjonsalder i 1924 og dreiv trolig Otta Jernbanerestaurant til dette året.

Spisevognselskapet tar over
Etter at Norsk Spisevognselskap ble stiftet i 1919, tok selskapet etter hvert over jernbanerestaurantene som inntil da hadde vært satt bort  til private.

På Otta tok selskapet over driften 1. oktober 1924.

Vertinne ble en av selskapets ansatte, Aagot Geirung. Hun dreiv restauranten i flere år, men fra høsten 1928 ble imidlertid restauranten stengt i vinterhalvåret på grunn av minimal omsetning.

Mange drivere
Etter noen år satte spisevognselskapet bort driften til private, ofte til personer med tilknytting til jernbanen. Eline Andresen, kona til stasjonsmester Kristian Andresen, tok over etter Geirung og dreiv restauranten fram til 1941. Dette året tok Agnes Thorsen, forøvrig tidligere ansatt i spisevognselskapet, over og dreiv restauranten gjennom krigsårene og til hun sluttet i 1947.

Seinere fulgte blant andre: Borghild Bjørnsrud (fra Brumundal), fru stasjonsmester Jansen, stasjonsmester Fridtjof Nordberg, Arne og Bertha Kristiansen, Oline Løvseth, Olga Killi og Rønnaug Lien.

Krigsårene ei vanskelig tid
Under okkupasjonsårene ble det innført reiserestriksjoner, og med den strenge rasjoneringen var det en utfordring å drive kafé og restaurantvirksomhet disse årene.

For togpassasjerene ble det en kamp om å komme først fram til kafédisken. På Otta stasjon var det ikke alle som ventet til toget stoppet, før de tok spranget mot restauranten. Der fikk de blant annet kjøpt kaffeerstatning og vafler – stekt i tran. På veg ut igjen til toget var det også de som forsøkte å ta med seg bestikk eller kopp. 

Automat er dagens tilbud
Ti minutters opphold og restaurant hører fortida til. Ved omlegging til skysstasjon i april 1990 ble reisende likevel betjent av Otta skysskafé. Den hører også fortida til.

I 2010: Dagens reisende har likevel fortsatt én mulighet: Automat med pulverkaffe,  spisesjokolade og kake. Vel å merke: Ikke lørdager, søn- og helligdager, for da er Otta Skysstasjon stengt!

Denne artikkelen er første gang publisert på selhistorie.no 20.01.2010

Denne artikkelen er en del av en artikkelserie om de mange kafeene og losjihusene som har vært på Otta gjennom 1900-tallet. Beretningen omfatter 28 virksomheter på Otta og tre i nærliggende områder. Bare tre av dem eksisterer fortsatt i 2010. Serien starter med virksomhetene ”Ogga lina” og ender ved Lågens bredd, før vi presenterer dem som lå utenfor Otta sentrum.

Les også om jernbaneåpningen i 1896

Ei ny tid rulla inn i dalen

JERNBANEÅPNINGEN: Torsdag 29. oktober 1896 var åpningstoget på den nye jernanestrekningen Tretten - Otta på tur oppover dalen. På alle de nybygde jernbanestasjonene var nasjonalflagget heist, enkelte stasjoner brukte unionsflagget, andre det reine norske. Mange var møtt fram for å hilse toget velkommen. Slik var det også på Otta da toget rullet inn på stasjonen klokken halv to. Les artikkelen

_________________________________________________________________________

selhistorie.no er et nettsted i regi av Kjell Arne Bakke, opprinnelig fra Otta, nå bosatt i Oslo. Artiklene på denne nettsiden tar utgangspunkt i allerede papirpubliserte artikler av hans far, Per Erling Bakke, og stoff fra Ulvoldenslekta fra Selsverket i Sel kommune.

...

selhistorie.no har et samarbeid med næravisa Norddalen på Otta om gjensidig utveksling av lokalhistorisk stoff.

Nettsiden tar i mot også andre lokalhistoriske bidrag.

Les mer om de lokalhistoriske artiklene her.

Denne siden ble sist oppdatert 26. februar 2010.

Tilbakemeldinger og artikler til vurdering sendes redaksjonen@selhistorie.no

Ansvarlig redaktør: Kjell Arne Bakke, Solligrenda 52, 0491 Oslo