Lokalhistorien fra Sel kommune finner du på selhistorie.no

"Fra fortid til framtid"

selhistorie.no/forsiden

Otta Inn – stedets første kafeteria (17)

Det var en liten revolusjon i kafélivet, da Otta Samvirkelag i 1955 åpnet kafeteria på Otta. Kafékulturen var dermed i ferd med å endre seg, fra de gamle kafeene der en bestilte ved kafédisken eller ved å banke på kjøkkendøra, og fikk servert ved bordet. Nå fylte en sjøl opp kaffekoppen, tok med ei kake og betalte – ferdig med det, raskt og effektivt.

Sjølbetjening i Ottas kaféliv var noe nytt da Otta Samvirkelag i 1955 åpnet varehus med kafeteria. Den lå i andre etasje med stor kapasitet og fin utsikt. Seinere fikk den navnet Otta Inn. Virksomheten opphørte i 1989.
Bildet er hentet fra "Otta Samvirkelag 1919
1969.  50 år", utgitt av Otta Samvirkelag i 1969.

Av Per Erling Bakke, Otta

Artikkel 17 av 26:
Denne artikkelen er en del av en artikkelserie om kafeer og losjihus på og rundt Otta på 1900-tallet.
Se alle artiklene så langt her

1955-1989

Det var en stor investering Otta Samvirkelag foretok, da laget høsten 1954 realiserte sine byggeplaner ved å flytte den gamle forretningsgården (bildet til høyre) til en annen tomt og bygge varehus på eiendommen.

Bygget i fire etasjer og kjeller var ferdig i løpet av høsten 1955/vinteren 1956. Det rommet flere spesialavdelinger, kontorer, leilighet for bestyrer, hybler for ansatte.

Handelen pågikk mens huset var på flyttefot.
Bildet er utlånt av næravisa Norddalen.

I annen etasje var det avdeling for sko og manufaktur samt kafeteria.

Sjølbetjening
15. november 1955 ble annen etasje åpnet, og dermed hadde Otta fått sin første kafeteria. En begivenhet i stasjonsbyens kaféhistorie. Fra vindusbordene hadde man fin utsikt, også til trafikken nedunder. For Ottas unge garde var ”teriaen” et sted å møtes over en iskrem eller ei flaske brus.

Tilbudet ble ganske snart utvidet, og gjestene kunne også innta varme måltid. Kafeteriaen var et populært spisested med åpningstid hele dagen fram til kl. 22.00. Sommerstid med mye turister, og under den årlige Otta-Martna´n var kafeteriaen naturlig nok godt besøkt.

Plass til 120 gjester
I forbindelse med forskjellige ominnredinger og oppussinger av varehuset i 1969 ble kafeteriaen utvidet til det dobbelte og rommet plass for ca. 120 gjester. Og fra da av ble kafeterianavnet endret til et navn i tiden: Otta Inn.

Nedlagt i 1989
Etter 34 års drift ble kafeteriaen nedlagt i 1989. En del av lokalene ble da tatt til spiserom for samvirkelagets betjening, mens det øvrige lokalet ble ominnredet og leid ut til kinarestaurant.

Otta Kooperative Handelslag startet i 1919

Otta Kooperative Handelslag står det på skiltet der "Koopen" startet sin virksomhet i Blekastadhuset i 1919. Seinere ble det bygd nytt hus på tomta, det seinere "Frukten", i dag eid av kiropraktor Ivar Risheim. Foto: Glimt fra Otta gjennom 115 år. Otta Kameraklubb 1980.

Denne artikkelen er første gang publisert på selhistorie.no 14.03.2010

Denne artikkelen er en del av en artikkelserie om de mange kafeene og losjihusene som har vært på Otta gjennom 1900-tallet. Beretningen omfatter 28 virksomheter på Otta og tre i nærliggende områder. Bare tre av dem eksisterer fortsatt i 2010. Serien starter med virksomhetene ”Ogga lina” og ender ved Lågens bredd, før vi presenterer dem som lå utenfor Otta sentrum.

______________________________________________________________________

selhistorie.no er et nettsted i regi av Kjell Arne Bakke, opprinnelig fra Otta, nå bosatt i Oslo. Artiklene på denne nettsiden tar utgangspunkt i allerede papirpubliserte artikler av hans far, Per Erling Bakke, og stoff fra Ulvoldenslekta fra Selsverket i Sel kommune.

selhistorie.no har et samarbeid med otta2000.com, Sel Historielag og næravisa Norddalen på Otta om utveksling av lokalhistorisk stoff.

Nettsiden tar i mot også andre lokalhistoriske bidrag og bilder.

Organisasjonsnummer 990 783 624

Les mer om de lokalhistoriske artiklene her.

Denne siden ble sist oppdatert 14. mars 2010.

Tilbakemeldinger og artikler til vurdering sendes redaksjonen@selhistorie.no

Ansvarlig redaktør: Kjell Arne Bakke, Solligrenda 52, 0491 Oslo