Lokalhistorien fra Sel kommune finner du på selhistorie.no

"Fra fortid til framtid"

selhistorie.no/forsiden

Kleivenkafeen startet på Koopen og fortsatte ved Parken (12)

Petter og Kari Kleiven dreiv kafeen sin sør for Parken, det som tidligere var Martnasplassen. Lokalene ble under krigen rekvirert av tyskerne, og etter dette stoppet kafédriften.


Kleivenhuset anno 1924. Kari og Petter Kleiven sammen med barna, fra venstre Olga (dels skjult), Astrid, Karl, Kåre og Kristine. Mannen i lys dress er banevokter Johan Smedsrud. De to øvrige er ukjente.

Av Per Erling Bakke, Otta

Artikkel 12 av 26:
Denne artikkelen er en del av en artikkelserie om kafeer og losjihus på og rundt Otta på 1900-tallet.

Se alle artiklene så langt her

Den første Kleivkafeen var på Otta Kooperative Handelslag. Handelslaget kjøpte eiendommen i 1924, og her leide straks Petter Kleiven lokale vegg i vegg med butikken, hvor han og kona Kari startet kafé. Etter at de sluttet var det flere leiere av kafeen, til handelslaget i 1938 sjøl fikk bruk for lokalet. 

Kafé i eget hus
Petter Kleiven bygde eget hus sør for den gamle markedsplassen, i dag bedre kjent som byens park. Huset lå i Johan Nygårdsgate 9.


Den første Kleivkafeen var på "Coopen". Den ble startet i 1924. Til venstre inngangen til kafeen og over døra skilt med teksten "Cafe ".

Etter at Petter og Kari Kleiven flyttet kafeen til eget hus, ble kafèdriften på kooperativen drevet videre av skiftende leiere fram til 1938.


Her fortsatte Kari og Petter Kleiven kafédriften i årene framover til krigsutbruddet i 1940. Petter var skredder, i tillegg til at han også transporterte post til og fra nattogene. I krigsårene var kafélokalene rekvirert av de tyske okkupantene, og etter krigens slutt ble ikke kafédriften tatt opp igjen.

Forsatte som glassmagasin
Huset ble med tida overtatt av Agnes og Karl Kleiven, mens kafélokalene i flere år ble leid ut til glassmagasin.

Eiendommen ble solgt, og i dag (2010) er det Markettas Helsebod som holder til i den tidligere Kleivkafeen.


Ruth Kleiven med to tantunger utenfor Kleivenhuset, der foreldrene hennes dreiv kafé i mange år. Kari Martha, (til høyre) er datter av Agnes (Lindin) og Kåre Kleiven. Kari Sigrund er datter av Olga (Kleiven) og Øyvind Brattbakken. Ved husveggen ses Else Berget (Hedlund). Til høyre er et lagerhus som sto på dagens parkeringsplass. Bildet fra 1947 eller 1948 og viser festkledde mennesker, så trolig var dette en spesiell nasjonal festdag.

Denne artikkelen er første gang publisert på selhistorie.no 14.02.2010

Denne artikkelen er en del av en artikkelserie om de mange kafeene og losjihusene som har vært på Otta gjennom 1900-tallet. Beretningen omfatter 28 virksomheter på Otta og tre i nærliggende områder. Bare tre av dem eksisterer fortsatt i 2010. Serien starter med virksomhetene ”Ogga lina” og ender ved Lågens bredd, før vi presenterer dem som lå utenfor Otta sentrum.

______________________________________________________________________

selhistorie.no er et nettsted i regi av Kjell Arne Bakke, opprinnelig fra Otta, nå bosatt i Oslo. Artiklene på denne nettsiden tar utgangspunkt i allerede papirpubliserte artikler av hans far, Per Erling Bakke, og stoff fra Ulvoldenslekta fra Selsverket i Sel kommune....

selhistorie.no har et samarbeid med otta2000.com, Sel Historielag og næravisa Norddalen på Otta om utveksling av lokalhistorisk stoff.

Nettsiden tar i mot også andre lokalhistoriske bidrag.

Les mer om de lokalhistoriske artiklene her.

Denne siden ble sist oppdatert 24. mars 2010.

Tilbakemeldinger og artikler til vurdering sendes redaksjonen@selhistorie.no

Ansvarlig redaktør: Kjell Arne Bakke, Solligrenda 52, 0491 Oslo