Lokalhistorien fra Sel kommune finner du på selhistorie.no

"Fra fortid til framtid"

selhistorie.no/forsiden

Jon Borres Kafé og Logihus og etterfølgeren Sagatun (1)

Øverst i byen lå Jon Borres Kafé og Logihus – Borremoen, som ble etablert tidlig på 1900-tallet av en norsk-amerikaner. Forløperen til Sagatun Gjestgiveri hadde plass til 18 nattegjester fordelt på to etasjer.


Sagatun slik dagens eldre ottaværer husker huset. Det ble solgt i 2004 og seinere utvidet, og rommer i dag (2010) flere utleieleiligheter.

Av Per Erling Bakke, Otta

Artikkel 1 av 26:
Denne artikkelen er en del av en artikkelserie om kafeer og losjihus på og rundt Otta på 1900-tallet.

Se alle artiklene så langt her

Borremoen Kafé og Logihus

 I forgrunnen det hvite halvannet etasjers huset der norsk-amerikaneren John O. Borge dreiv kafé og losji tidlig på 1900-tallet. Dette ble forløperen til det seinere Sagatun Gjestgiveri, der familien Lien dreiv kafé og losji i godt over 80 år. Til høyre Otekren gard. Bildet er fra omkring 1923.

Einebærkremmeren
For dagens ottaværer vil nok navnet John O. Borge være ukjent, trolig også hvor på Otta dette kafé- og gjestehuset var.

Denne karen kom til Otta først på 1900-tallet og var visstnok norsk-amerikaner. John K. Lien (f. 1917) omtalte han som einebærkremmeren.

Huset hans lå bak Otekren, der Sagatun Gjestgiveri seinere ble bygd.

1910: fikk pålegg om redningstau
Fra en inspeksjon som ble foretatt av skysstasjon og hoteller på Otta i 1910 står det blant annet:

  Jon Borres Kafé og Logihus – Borremoen

 beregnet paa 7 Nattegjæster i 1ste Etage og 11 Nattegjæster i 2dre Etage.

Rapporten viser at eieren ble pålagt å anbringe et redningstau i vinduet på et av rommene i andre etasje.

Anleggsfolk blant de losjerende
En kan bare gjette på hvem disse ”nattegjæster” var som leide losji hos Jon Borre. En nærliggende tanke er at det var noen av de mange anleggsfolkene som i årene 1909-1913 bygde jernbanen videre fra Otta til Dombås. Ellers var det vanlig at anleggsarbeiderne bodde rundt om på gardene.

Huset ble seinere solgt til kjøpmann B. N. Aasen, og i 1921 til Kristian O. Lien.

Folketellingen 1910, som ble offentlig tilgjengelig i desember 2010, viser at dette stedet hette Sagstuen og var en plass under Søre Loftsgaard. På tellingsdagen er det  to beboere : John O. Borge, født  26.11. 1832 i Øier (Øyer). Han er da enkemann og "Kaffevert". Den andre beboer er "Tjenestepige"  Ragnhild Løland, ugift, født 1843 i Sel .

I artikkelen er imidlertid brukt navnet Jon Borre på kaféverten, slik det framgår av inspeksjonsrapporten  fra samme år.

Sagatun Gjestgiveri


Kristian O. Lien kjøpte Sagatun i 1921 av kjøpmann Aasen. Bildet, trolig fra 1922, viser Kristian og Ingeborg Lien foran Sagatun sammen med barna (fra venstre), John, Ola og Mari. Skiltet på veggen viser at de allerede da dreiv kafé og losji.

Seng og mat i tre slektsledd
Da Inger Bjørklund i 2004 la ned Sagatun Gjestgiveri og solgte eiendommen, var det slutt på over 80 år med kafé og losjivirksomhet for tre generasjoner av familien Lien på Otta.

Inger tok over det som besteforeldrene og foreldrene hadde bygd opp gjennom flere tiår.

Sagatun representerte det gamle miljøet som preget kafeene før i tida. På kafeen var det noen bord, stoler og krakker i tre hvor du banket på kjøkkendøra når du bestilte – og attpå til var prisen rimelig.   

Ti gjesterom

Eiendommen ble utskilt fra Sygard Loftsgård i 1917, og det var bestefaren, Kristian O. Lien som kjøpte hus og eiendom av kjøpmann B. N. Aasen i 1921. Kristian var fra en av Liagardene ovenfor Otta. Han ble seinere svært engasjert i kommunepolitikken og var blant annet ordfører i to perioder.

Kristian og kona Ingeborg tok ganske snart til med både kafé og overnatting, hvor det forøvrig tidligere også hadde vært slik virksomhet (Jon Borres Kafé og Logihus – Borremoen).

Eiendommen ble gjennom årene betydelig utbygd, med en mindre sidebygning og ”vesl-stuggu”. I hovedbygningen var det, i tillegg til egen leilighet, ti gjesterom, matsal og egen peisestue for gjestene.

Ingeborg Lien, som kom fra Vågå, hadde stort hus og mye folk å holde rede på. Foruten familien hadde hun faste beboere med full kost i tillegg til kafé- og losjivirksomheten. Til å hjelpe seg hadde hun sommerstid fire ansatte og én ansatt resten av året. Flere av de faste beboerne var jernbanefolk.

Nye generasjoner tok over
Sagatun hadde skjenkerett for øl og vin, men vinretten gjaldt, som reglene var, bare i forbindelse med middagsservering. Med tiden tok neste generasjon, Ola og Margit

Kristian O. Lien

Ordfører i Sel og politiker i Arbeiderpartiet.

Styreformann og andre verv i Sell Sparebank

Formann i Otta Samvirkelag

Formann i Mysusetervegen

Lørdag 27. april 1940:
"Ordfører Kristian O. Lien syklet personlig rundt og påla folk å rømme øyeblikkelig da tyskerne hadde brutt gjennom festningsanleggene i Kvam og var på veg mot Sjoa." Les mer her

Lien over og førte tradisjonen videre. Ola var i likhet med faren, engasjert i egen lastebiltransport, og det ble Margit som først på 1950-tallet tok over som vertinne etter svigermor Ingeborg. Margit dreiv Sagatun fram til 1989, og etter ca. 38 år overlot hun driften til neste generasjon, datteren Inger.

Inger Bjørklund ble siste vertinne på Sagatun, og da hun etter 15 år solgte eiendommen var det slutt for byens eldste og eneste gjestgiveri.

Fra kafé og gjestgiveri til utleieleiligheter
Thomas Dokken fra Otta ble den nye eier. Han restaurerte og bygde om til leiligheter. Sidebygningen ble i 2009 utbygd med to leiligheter, i alt er det seks utleieleiligheter på det tidligere Sagatun Gjestgiveri.  

Denne artikkelen er første gang publisert på selhistorie.no 6. januar 2010

Denne artikkelen er en del av en artikkelserie om de mange kafeene og losjihusene som har vært på Otta gjennom 1900-tallet. Beretningen omfatter 28 virksomheter på Otta og tre i nærliggende områder. Bare tre av dem eksisterer fortsatt i 2010. Serien starter med virksomhetene ”Ogga lina” og ender ved Lågens bredd, før vi presenterer dem som lå utenfor Otta sentrum.

______________________________________________________________________

selhistorie.no er et nettsted i regi av Kjell Arne Bakke, opprinnelig fra Otta, nå bosatt i Oslo. Artiklene på denne nettsiden tar utgangspunkt i allerede papirpubliserte artikler av hans far, Per Erling Bakke, og stoff fra Ulvoldenslekta fra Selsverket i Sel kommune.

...

selhistorie.no har et samarbeid med næravisa Norddalen på Otta om gjensidig utveksling av lokalhistorisk stoff.

Nettsiden tar i mot også andre lokalhistoriske bidrag.

Les mer om de lokalhistoriske artiklene her.

Denne siden ble sist oppdatert 21. mai 2011.

Tilbakemeldinger og artikler til vurdering sendes redaksjonen@selhistorie.no

Ansvarlig redaktør: Kjell Arne Bakke, Solligrenda 52, 0491 Oslo