Lokalhistorien fra Sel kommune finner du på selhistorie.no

"Fra fortid til framtid"

selhistorie.no/forsiden

Brit Klomstad drev hotellbedrift i Storgata (20)

Ugifte Brit P. Klomstad fra Lesja drev hotellbedrift i det som senere ble baker Larsens hus. Sammen med søsteren Marit leide hun ut rom rundt forrige århundreskifte.

Til venstre i bildet, på skrå over gata for Pillarguri, og utenfor bildet, drev Brit P. Klomstad hotellbedrift omkring år 1900. I huset til venstre holdt skomaker Resløkken.til. Helt foran i bildet innenfor gjerdet ses tomten til Iver Rakstad, som huset Klomstads hotellbedrift, seinere baker Larsens hus.

Av Per Erling Bakke, Otta

Artikkel 20 av 26:
Denne artikkelen er en del av en artikkelserie om kafeer og losjihus på og rundt Otta på 1900-tallet.
Se alle artiklene så langt her

Drev hotellbedrift
Det var ikke mangel på overnattingstilbud langs hovedvegen gjennom stasjonsbyen omkring århundreskiftet 1899/1900. På skrå over vegen for Havnstad/Pillarguri lå et hus hvor det også var rom til leie. Her bodde ugifte Brit P. Klomstad fra Lesja, og Folketellingen 1900 viser at hun ”Driver hotellbedrift”. Til hjelp har hun med seg søsteren Marit.

Larsen overtok huset

I huset bor også to urmakere og en stasjonsbetjent. Den ene urmakeren, Johannes Haugen, ble for øvrig ti år seinere lensmann i Sel og Heidal.

Huset, som seinere tilhørte baker Larsen (bildet til høyre), ble med tida solgt og revet, og tomta ble en del av Otta Samvirkelags varehus. Varehuset er i ettertid blitt en del av Ottatunet Kjøpesenter (2006).

Larsens hus, der Marit Larsen solgte bakervarer i rommet bak det høyre vinduet, mens mannen Kristoffer stod for bakingen i huset til høyre lenger bak. Dette huset ble ødelagt i krigshandlingene våren 1940 (se bildet nedenfor.)

Den opprinnelig eier av huset, og eiendommen der det ble drevet losji, var Iver Rakstad. Eiendommen ble omkring 1918 solgt til Østlandske Stenexport, for så etter få år å bli solgt til baker Kristoffer Larsen. Bakeriet som lå i bakgården, ble sterkt ramponert under krigsoperasjonene våren 1940. Foto: Otta Foto (Hedlund) 

Denne artikkelen er en del av en artikkelserie om de mange kafeene og losjihusene som har vært på Otta gjennom 1900-tallet. Beretningen omfatter 28 virksomheter på Otta og tre i nærliggende områder. Bare tre av dem eksisterer fortsatt i 2010. Serien starter med virksomhetene ”Ogga lina” og ender ved Lågens bredd, før vi presenterer dem som lå utenfor Otta sentrum.

Denne artikkelen ble første gang publisert på selhistorie.no 08.04.2010

_____________________________________________________________________

selhistorie.no er et nettsted i regi av Kjell Arne Bakke, opprinnelig fra Otta, nå bosatt i Oslo. Artiklene på denne nettsiden tar utgangspunkt i allerede papirpubliserte artikler av hans far, Per Erling Bakke, og stoff fra Ulvoldenslekta fra Selsverket i Sel kommune.

selhistorie.no har et samarbeid med otta2000.com, Sel Historielag og næravisa Norddalen på Otta om utveksling av lokalhistorisk stoff.

Nettsiden tar i mot også andre lokalhistoriske bidrag og bilder.

Organisasjonsnummer 990 783 624

Les mer om de lokalhistoriske artiklene her.

Denne siden ble sist oppdatert 8. april 2010.

Tilbakemeldinger og artikler til vurdering sendes redaksjonen@selhistorie.no

Ansvarlig redaktør: Kjell Arne Bakke, Solligrenda 52, 0491 Oslo