Lokalhistorien fra Sel kommune finner du på selhistorie.no

"Fra fortid til framtid"

selhistorie.no/forsiden

Loftsgårds- og Rustenkafeen ble drevet av samme person (4)

Martha Rusten dreiv først Loftsgårdskafeen, før ho flytta over vegen og starta Rustens Kafé i eget hus. Denne kafeen dreiv ho til 1928, da ho og mannen solgte huset til Sell Sparebank.

Tvers over vegen for Wangenhuset dreiv Martha Rusten kafé i flere år, inntil huset i 1928 ble solgt til Sell Sparebank. Det ble revet i 1957, og i dag (2010) er det på eiendommen et større forretningsbygg som huser blant annet prestekontor og bykirke.

Av Per Erling Bakke, Otta

Artikkel 4 av 26:
Denne artikkelen er en del av en artikkelserie om kafeer og losjihus på og rundt Otta på 1900-tallet.

Se alle artiklene så langt her

Loftsgårdskafeen
I årene omkring 1910 dreiv (leide) Martha Rusten, kona til skredder Anton O. Rusten, Loftsgårdskafeen. Det var et enetasjers hus tilhørende Sygard Loftsgård som lå skrått overfor Sygardsbua (Wangenhuset).

I 1913 ble hus og tomt solgt til kjøpmann Ivar Olstad. I ettertid ble det tidligere kafélokalet blant annet leid ut til skobutikk. Huset ble revet i 1990-årene i forbindelse med utbygging av Olstads forretningseiendom Storgata 26.

Rustens Kafé
På skrå over vegen for Loftsgårdskafeen fortsatte Martha Rusten kafédriften i eget hus, etter at Anton Rusten i 1914 bygslet tomt fra Otekren. Trolig dreiv hun kafeen fram til 1928, da de solgte huset til Sell Sparebank.

Huset ble oppusset et par ganger. Banken hadde sine lokaler i første etasje, mens det i  andre etasje var kontor for kretssykekassa, datidens trygdekontor. I 1957 ble huset solgt og revet  for å gi plass til nytt bankbygg. Nye eiere har seinere bygd ut eiendommen, Storgata 21, og i dag (2010) er det leid ut som lokaler til prestekontor/bykirke og Kirkens Familierådgivning. 

Denne artikkelen er første gang publisert på selhistorie.no 17.01.2010

Denne artikkelen er en del av en artikkelserie om de mange kafeene og losjihusene som har vært på Otta gjennom 1900-tallet. Beretningen omfatter 28 virksomheter på Otta og tre i nærliggende områder. Bare tre av dem eksisterer fortsatt i 2010. Serien starter med virksomhetene ”Ogga lina” og ender ved Lågens bredd, før vi presenterer dem som lå utenfor Otta sentrum.

_________________________________________________________________________

selhistorie.no er et nettsted i regi av Kjell Arne Bakke, opprinnelig fra Otta, nå bosatt i Oslo. Artiklene på denne nettsiden tar utgangspunkt i allerede papirpubliserte artikler av hans far, Per Erling Bakke, og stoff fra Ulvoldenslekta fra Selsverket i Sel kommune.

...

selhistorie.no har et samarbeid med næravisa Norddalen på Otta om gjensidig utveksling av lokalhistorisk stoff.

Nettsiden tar i mot også andre lokalhistoriske bidrag.

Les mer om de lokalhistoriske artiklene her.

Denne siden ble sist oppdatert 26. februar 2010.

Tilbakemeldinger og artikler til vurdering sendes redaksjonen@selhistorie.no

Ansvarlig redaktør: Kjell Arne Bakke, Solligrenda 52, 0491 Oslo